Bestemmingsplan Osdorperbinnenpolder Noord

In de Westerpost van 25 maart 2009 kon u lezen dat er een (voorontwerp) bestemmingsplan ter inzage ligt voor de Osdorperbovenpolder en de Osdorperbinnenpolder Zuid (zie kaartje). Deze polders vallen onder stadsdeel Osdorp. De Osdorperbinnenpolder Noord valt onder het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

Je zou verwachten dat voor deze polders, die tezamen de Tuinen van West gaan vormen, één bestemmingsplan gemaakt zou gaan worden. Maar dat is te simpel gedacht. Daarom maar eens gebeld met mw. Diny van der Pol, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening van het stadsdeel Geuzenveld.

Voorontwerp
Zij wist te melden dat er hard gewerkt wordt aan het voorontwerp bestemmingsplan voor de polder. Zoals ze zelf zei: “ik heb nu een voor-voorontwerp op mijn bureau liggen. We zijn nu onder meer bezig met de formele toetsing aan allerlei regels en wetten”. Het is de bedoeling dat het voorontwerp nog voor de zomervakantie (1 juli) ter inzage wordt gelegd. Dat betekent concreet dat 6 weken vóór de genoemde datum, half mei dus, de tervisielegging moet zijn aangekondigd. Dat wordt nog hard werken.

Buitengebied
Het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer heeft een programma opgesteld voor de herziening van al haar bestemmingsplannen. Het streven is om het aantal bestemmingsplannen terug te brengen van veertig naar zes. Onderdeel van het programma is de actualisatie van de bestemmingsplannen voor het buitengebied. Beoogd wordt om drie bestemmingsplannen voor het buitengebied op te stellen:
Osdorper Binnenpolder Noord;
Brettenzone;
Sloterplas en omgeving.

Tuinen van West
De polder zal dus worden ingebed in het plan van de Tuinen van West. In dat plan zijn al veel uitgangspunten vastgelegd die een plek moeten krijgen in het bestemmingsplan. Het gebied heeft nu een overwegend agrarische bestemming en krijgt een nieuwe groene recreatieve bestemming. De boeren breiden hun activiteiten uit met ‘groene diensten’ en nieuwe natuurgebieden zorgen voor rust en ruimte. Dit is vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).
Vanaf 2010 zal deels langs en deels door het gebied de Westrandweg worden aangelegd, een autosnelweg die Schiphol met het Amsterdamse Havengebied en de Coentunnel verbindt.

Wordt vervolgd.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost, 1 april 2009.