Bouw school Het Bovenland in nieuwe fase

In de Westerpost van 25 maart 2009 stond op de pagina van het Stadsdeel Osdorp, goed verstopt tussen een serie andere bouwaanvragen, de finale bouwaanvraag (2e fase) voor de bouw van de school Het Bovenland aan de Akersluis.

De bouwplannen kunnen worden ingezien op werkdagen van 9 tot 11 uur bij het vergunningenloket van het stadsdeel Osdorp. Op de pagina wordt ten onrechte geen termijn genoemd waarbinnen men moet reageren en hoe.

De procedure
Voor niet-ingewijden, zoals uw redacteur, is het zeer verwarrend hoe de procedure is voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor een school en in het bijzonder de school Het Bovenland. Er had toch al een keer een aanvraag voor een bouwvergunning in de krant gestaan? En die vergunning was toen toch verleend? En de voorzitter van het Dagelijks bestuur had al eens geroepen dat de bouw zeker doorgaat? Daarom de vraag over de procedure maar eens per e-mail voorgelegd aan het stadsdeel met het verzoek om opheldering.

Reactie stadsdeel
Het kostte wat moeite, maar vlak voor de sluitingstermijn van deze pagina kwam het antwoord. Volgens de woordvoerster van het stadsdeel bestaat een bouwaanvraag altijd uit twee fasen. In fase 1 wordt een bouwaanvraag gedaan in het kader van de Welstand en het Bestemmingsplan (de toetsing). In fase twee komen de bouwtechnische aspecten aan de orde. Wat afgelopen week in de krant stond was dus een aanvraag fase 2.
Dat de vermelding in de krant niet helemaal correct was kon men nog niet bevestigen.

Bomen kappen of verplanten
Al even verdekt als de aanvraag voor de bouwvergunning, staat elders op de pagina een aanvraag voor het verplanten van maar liefst 30 bomen. Geen kapvergunning dus. Het zou gaan om bomen langs de Plesmanlaan, ter hoogte van de Slimmeweg. Volgens mij moet dat zijn Langsom, tussen de Vrije Geer en Slimmeweg. Zeker niet de Plesmanlaan. Kortom, deze aanvraag mag opnieuw geplaatst worden en dan met een juiste aanduiding. Er staat bij deze aanvraag trouwens wel een (erg korte) reactiedatum genoemd: binnen twee weken na publicatie (25 maart). Het stadsdeel is er tot nu toe niet in geslaagd om de juiste plaatsaanduiding te leveren.

De bomen die nu verwijderd gaan worden staan er pas enkele jaren en begonnen net een beetje wortel en vorm te krijgen. Het stadsdeel zegt dat ‘na realisatie van de nieuwbouw zoveel mogelijk bomen teruggeplant worden en dat bomen waar geen plaats meer voor is elders in Osdorp een plek zullen krijgen. Ik ben benieuwd hoeveel bomen deze actie gaan overleven.

Huiswerk overdoen
Samengevat kunnen we stellen dat beide kennisgevingen niet aan de regels voldoen. De eerste is onvolledig omdat geen reactietermijn is genoemd en het ook niet duidelijk is in welke periode de terinzagelegging is. De tweede voldoet niet aan de eisen omdat er onduidelijkheid is over de locatie. Dat betekent dat de betrokken ambtenaren hun huiswerk over mogen doen.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost, 1 april 2009.