Enquête bewoners Osdorperweg

Tijdens een op 12 november 2008 gehouden informatiebijeenkomst over de verhoging van de Ringvaartdijk-Noord en de doortrekking van het fietspad vanaf de Raasdorperweg achter de jachthaven langs naar de Osdorperweg werd door bewoners van huizen langs de Osdorperweg een aantal klachten naar voren gebracht.

De klachten hadden onder andere betrekking op het drukke verkeer, de beroerde toestand van het voetgangerspad, de lange file van auto’s die voor het verkeerslicht bij de Haarlemmerweg staan wachten en meer opmerkingen van deze strekking.

De ambtenaren van het stadsdeel Osdorp konden niet veel aanvangen met de klachten, omdat de bijeenkomst niet was belegd voor klachten over de Osdorperweg. Daarom leek het de Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp goed om onder de bewoners van huizen en andere verblijfplaatsen langs de Osdorperweg een enquête te houden met vragen die speciaal betrekking hebben op de situatie op en rond de Osdorperweg. Niet alleen in het noordelijke gedeelte, maar ook in het zuidelijke gedeelte van de Osdorperweg kunnen namelijk soortgelijke klachten een rol spelen.

Een individuele klager heeft weinig kans op een door hem of haar bepleitte verbetering of verandering. Maar als honderd mensen het zelfde willen komen de zaken heel anders te liggen. De kans dat die honderd hun zin krijgen is aanzienlijk groter dan de klager die er in zijn uppie voor staat.

De betrokken bewoners krijgen het formulier samen met de nieuwe Dorpengids in de brievenbus. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van Osdorperweg 898-b (C. Postmaa)

Het ingevulde formulier kunt u dan desgewenst per e-mail naar de Dorpsraad sturen: dorpsraad@tiscali.nl

Alle antwoorden worden, volledig anoniem, gerubriceerd en gepubliceerd in de Westerpost.

Enquêteformulier

Deze enquête is bedoeld voor bewoners van huizen en andere onderkomens langs de Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg, de Lutkemeerweg en de Raasdorperweg.

Vraag 1

• Woont u tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Bergweg – ja / nee

• Woont u tussen de Joris van den Bergweg en Halfweg – ja / nee

• Woont aan de Lutkemeerweg – ja / nee

• Woont u aan de Raasdorperweg – ja / nee

Vraag 2

• Maakt u gebruik van het voetpad langs de Osdorperweg – ja / nee

• Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het voetpad – slecht / matig / goed

Vraag 3

• Wat merkt u van het verkeer op de Osdorperweg – stil / gewoon / te druk / te druk en lawaaiig

Vraag 4

• Hoe beoordeelt u de situatie bij de chicanes. Dat zijn de twee wegversmallingen in de weg – goed / matig / slecht

• Zijn deze chicanes effectief om de verkeerssnelheid af te remmen – ja / nee

Vraag 5

• Ervaart u in meer of mindere mate geluidsoverlast – ja / nee

• Zo ja, is dat het gevolg van het vliegverkeer – ja / nee

• Of van het wegverkeer – ja / nee

Vraag 6

Hoe beoordeelt u de snelheid van het motor- en autoverkeer?

• Tussen Ookmeerweg en Joris van den Bergweg – goed / te snel

• Tussen Joris van den Bergweg en Halfweg – goed / te snel

Vraag 7

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het wegdek?

• Tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg – goed / matig / slecht

• Tussen Joris van den Berghweg en Halfweg – goed / matig / slecht

Vraag 8

• Kunt u per auto altijd uw erf verlaten of het erf oprijden – ja / nee

Zo niet, welke belemmeringen zijn er dan?

• Te veel verkeer – ja / nee

• Er wordt veel te snel gereden – ja / nee

• In de spits een file voor de deur – ja / nee

• Fout geparkeerde voertuigen – ja / nee –

Vraag 9

• Hebt u kinderen jonger dan 13 die per fiets naar school gaan – ja / nee

• Maken uw kinderen met de fiets gebruik van het voetpad – ja / nee

• Doen ze dat omdat de rijweg voor kinderen te gevaarlijk is – ja / nee

Vraag 10

• Fietst u zelf regelmatig over de Osdorperweg – ja / nee

Zo ja, hoe beoordeelt u de veiligheid voor fietsers?

• Tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Berghweg – goed / redelijk / gevaarlijk

• Tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg – goed / redelijk / gevaarlijk

Vraag 11

Zou u de verkeerssituatie willen wijzigen en zo ja, hoe?

• Bijvoorbeeld door het instellen van éénrichtingverkeer – ja / nee

• Het toelaten (met fotocontrole) van alleen bestemmingsverkeer – ja / nee

• Het plaatsen van meer drempels en / of chicanes – ja / nee

Vraag 12

Bent u van oordeel dat de politie voldoende controleert op handhaving van de verkeersregels, zoals snelheidscontrole?

• Op het traject tussen Ookmeerweg en Joris van den Bergweg – ja / nee

• Op het traject tussen Joris van den Bergweg en Halfweg – ja / nee

Vraag 13

Van welk verzorgingsgebied (winkels, postkantoor, bank) maakt u gewoonlijk gebruik?

• Lambertus Zijlplein in Geuzenveld – ja / nee

• Osdorpplein en omgeving – ja / nee

• Zwanenburg – ja / nee

Vraag 14

• Hoe beoordeelt u de mogelijkheid om van openbaar vervoer gebruik te kunnen maken – slecht / matig / goed

Vraag 15

Deze enquête is door zijn beknoptheid uiteraard niet volledig. Daarom vragen wij of er nog andere onderwerpen zijn waaraan naar uw mening aandacht moet worden besteed.

• Hebt u overigens nog bepaalde suggesties, zo ja welke?