‘Behoud Lutkemeer’ strijdt ook in 2021 door

Tegen de afspraken in heeft de projectontwikkelaar vorig jaar met zwaar materieel 20 hectare landbouwgrond afgegraven. De schade is groot, maar niet onherstelbaar.

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave; foto: Lutkemeer.)

‘Behoud Lutkemeer’ is druk bezig met het voorbereiden van nieuwe acties en een omvangrijke rechtszaak. Wie hun protest wil steunen en/of wil doneren, kan voor meer informatie terecht op de website www.behoudlutkemeer.nl.

Het is een verdrietig aangezicht. Waar tot voor kort mooie biologische akkers lagen, overheerst nu vernieling. Wilde vogels en andere dieren zijn gevlucht of gedood. In de polder zijn diepe en brede sloten gegraven. De opgeschepte klei is ter verzwaring op de akkers gestort.

Politiek twijfelt
In de gemeenteraad ontstaat steeds meer onrust over de gang van zaken. Behoud Lutkemeer: “In een aangenomen motie is beloofd dat “er alleen begonnen mag worden met de bouwwerkzaamheden als er ook een koper zou zijn voor het betreffende perceel”. Nog altijd is niet bekend wie die “geheime afnemer” is.

Bovendien is er – voor zover bekend – alleen sprake van een reserveringsovereenkomst en niet van een koopovereenkomst. De termijn voor deze overeenkomst is allang verlopen. Is er wel een koper of wil de GroenLinks-wethouder vooral de polder vernielen in de hoop zo het verzet te breken? Laten we hopen dat de gemeenteraad zijn controlerende taak nu echt gaat oppakken. Dan kan de schade worden hersteld en de biologische landbouw herstart worden.”

Op 13 januari 2021 krijgen de wethouder en de gemeenteraadsleden het rapport ‘Het natuurlijk kapitaal van de Lutkemeerpolder’ van Wageningen University & Research. Behoud Lutkemeer spreekt dan ook in over de Lutkemeer. Wordt dus vervolgd!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 januari 2021.