Behoud van cultuurhistorie

Slotenaar Jaap Veldhuisen van de Sloterweg vindt ook dat de boogbrug over de molensloot, die in 1932 bij de aanleg van de Oude Haagseweg gebouwd is, behouden moet blijven.

Pal naast waar tegenwoordig de A4 ligt, verzorgt Jaap Veldhuisen zijn hele leven al koeien. (Foto: Marga van Zadelhoff-Veldhuisen; 2009.)

Aan de vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ schrijft hij: “Ja, ik ben het volledig met u eens dat dit stukje cultuurhistorie behouden moet blijven! Wij gebruiken als familie Veldhuisen het stuk land tussen de Geniedijk en de A4 (links van de Gasunie) al 88 jaar voor onze koeien.

Het is hier enorm veranderd. Wist u dat de molensloot begon bij de Sloterweg, rechts van Boerderij de Margareta Hoeve (nummer 1081)? Hij liep in een rechte lijn langs het Genie-weggetje tot het terrein van de Militaire Waterleiding. Daar ging de sloot haaks linksaf. Hier ligt het enige stuk van de molensloot dat nog over is.

Afgelopen najaar is deze sloot door Waternet uitgebaggerd. Op de plek van de brug liep de molensloot vroeger haaks rechtsaf in een rechte lijn naar de Riekermolen. Als die er nog zou staan, zou hij nu middenin de Nieuwemeer staan.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 januari 2021.