Tamar Frankfurther

Véél te hard rijden op de Ditlaar/Sloterweg: auto in de sloot

Op zaterdagochtend 21 augustus 2021 ging het vlak voor 10 uur weer eens flink mis op de Sloterweg: Daar waar 30 km/uur mag worden gereden is een auto uit de bocht gevlogen met minstens 70 km/uur.

Na onverantwoord racegedrag en een ‘spin’ belandde de auto nabij de Ditlaar aan de overkant van de Sloterweg in de sloot.

“En nu ligt-ie in de plomp, de sloot naast de Sloterweg. Echt weer een gevalletje puur aso-gedrag, dat we als omwonenden hier helaas dag en nacht moeten verduren”, aldus een bewoner van de Sloterweg, die toevallig langs de Ditlaar liep toen de zwart-witte auto langs hem racete. “Hij moet gedacht hebben dat-ie op Zandvoort reed!” De toedracht: De auto kwam met zeer hoge snelheid en piepende banden over de Ditlaar aanrijden. De bestuurder draaide de auto linksaf de Sloterweg op en kon zijn auto eerst nog nét op de weg houden. Na de bocht gaf hij nog eens extra gas en toen ging het mis. Omwonenden – opgeschrikt door het lawaai – zagen dat de auto vervolgens “een halve spin met achterwielaandrijving maakte, haaks de Sloterweg over ging en aan de overkant in de sloot belandde”.

De bestuurder is gevlucht en de bijrijder is zelf uit de auto geklommen. De politie ging ervan uit dat de auto vanaf de rotonde kwam aanrijden. Getuigenverklaringen en sporenonderzoek ter plaatse onderstrepen dat dit niet het geval is.

Een wonder: geen gewonden
De politie en ambulance waren snel ter plaatse. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Het mag een wonder heten dat er op dat moment op dat stuk van de Sloterweg toevallig even geen fietsers waren. Dit is namelijk voor hen – ook zonder dit asociale rijgedrag – toch al de áller gevaarlijkste plek van het Hoofdnet Fiets op de verderop ook gevaarlijke Sloterweg.

Precíes op de plek van dat tijdelijke fietspad…
Dit incident speelt zich precíes af op de plek waar dat – door de Dorpsraad en Fietsersbond Amsterdam – ongewenste fietspad van de gemeente vanaf het sportpark op de Sloterweg zou moeten uitkomen. Daar waar de gemeente dus wil dat jonge sporters met hun fiets linksaf de drukke Sloterweg zouden moeten gaan oversteken. Daarna moeten zij dan aan de overzijde richting de dorpskern gaan rijden en dan eerst ook nog eens voorrang verlenen aan veel te snel rijdend verkeer dat vanaf de Ditlaar komt aanrazen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze jonge fietsers hier wil de gemeente ook nog eens delegeren aan de besturen van de sportclubs, zo blijkt uit een bewonersbrief van de gemeentelijke afdeling ‘Sport en Bos’.

Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom de gemeente dit levensgevaarlijke tijdelijke fietspadproject nog altijd niet heeft stilgelegd; laat staan afgelast. Ondertussen lijkt de gemeente er nog steeds niet voor te kiezen om wél tijdelijke maatregelen te treffen op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer, zodat het Hoofdnet Fiets hier zo snel mogelijk voor álle fietsers veiliger wordt. Mogelijk heeft deze keuze te maken met verschillende geldpotjes van de afdeling ‘Sport en Bos’ van de gemeente (waar geld is) en van de afdeling ‘Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente (waar geld- capaciteitsgebrek is).

Snel naar structurele oplossing voor een veilige Sloterweg
Dit voorval onderstreept alleen maar weer hoe belangrijk het is dat er zo snel mogelijk structurele maatregelen worden getroffen op de Sloterweg. Wethouder Egbert de Vries, de gemeenteraad en de ambtelijke projectgroep zijn hiervan goed doordrongen. De inspraak hierover start op korte termijn. Na de inspraak over deze definitieve plannen voor de Sloterweg, kan de gemeente het hier dan zo snel mogelijk écht veilig maken.

Ondertussen wacht ook de redactie van deze website de start van de inspraakprocedure over de door de gemeente voorgestelde voorkeursvariant om het veilig te maken op de Sloterweg, zonder Nieuw Sloten met de gevolgen hiervan te belasten, in spanning af. Navraag bij de gemeente leert dat zij hun ‘ei’ bijna gelegd hebben. Wordt dus zeker spoedig vervolgd!

Tamar Frankfurther; 22 augustus 2021.

Voetpad Osdorperweg in (te snelle?) recordtijd opgeleverd

Drie weken stonden gepland voor de opknapbeurt van het voetpad langs de Osdorperweg. Het werk werd echter al na 7 werkdagen afgerond.

In plaats van een stoeptegelpad nu een halfverhard zandleempad, maar helaas is de afwerking van de zijkant onder de maat… Foto: Theo Durenkamp.

Vanaf maandag 7 juni 2021 werden alle trottoirtegels weggehaald op het gedeelte tussen de Tom Schreursweg en de Joris van den Berghweg. Vervolgens werd het zandbed aangedrukt en geëgaliseerd. Op de enkele dagen dat het zandpad in afwachting was van zijn nieuwe laag werden zelfs rubberen matten neergelegd, zodat het pad voor voetgangers begaanbaar bleef. Vervolgens werd een mengsel van geel zand en leem uitgestort en platgewalst tot een zogeheten ‘halfverharding’.

Helaas geen randversteviging
Wie had gedacht dat eerst de verzakte trottoirbanden opnieuw zouden worden gesteld, kwam echter bedrogen uit. Het zandleempakket werd over de volledige breedte van het oude voetpad uitgewalst, inclusief over de nog liggende opsluitbanden aan beide zijkanten. En dat riep al meteen vragen op over de houdbaarheid en stabiliteit van dit nieuwe voetpad. Want wie aan de zijkant loopt, zakt nu al gelijk weg met het vers aangelegde zandpakket in de berm richting de sloot. Het ontbreken van de opsluitband, vooral langs de slootkant, doet het ergste vrezen als we met opvriezing te maken krijgen. Maar ook als maaiers in de zomer de berm onderhouden en daarbij altijd over het voetpad rijden, zullen de zijkanten van de kwetsbare zandleemsubstantie spoedig afbrokkelen richting sloot…

Theo Durenkamp; 19 juni 2021.

Actie Osdorperweg: “Geen geklier, 30 hier!”

Veel te veel (vracht)verkeer dat veel te snel over de smalle Osdorperweg vol scheuren sluipt, zorgt continu dramatisch gevaarlijke situaties.

De gemeente durft al decennialang geen besluit te nemen om de weg veilig te maken. Er worden telkens plannen gemaakt, in inspraak gebracht en dan wordt het weer stil. Het is wachten op een ernstig ongeluk. Bewoner van de dorpskern Michiel Notten kan het niet langer aanzien en zet weer een actie op.

Voortrazend verkeer met hoge snelheid
Michiel: “Hier geldt tocht écht een maximumsnelheid van 30 KM voor ál het verkeer. Maar wie regelmatig door het oude dorp over de Osdorperweg rijdt, weet dat een heel groot deel van de automobilisten inclusief vrachtwagenchauffeurs zich hier niets van aan trekt. En als je je als als automobilist wél aan de snelheid houdt, dan word je regelmatig ingehaald. Vaak met toeteren en lichtknipperen erbij. Als fietser word je dan ook nog eens de berm in gedrukt.”

Stickers en vlaggen
Er zijn al decennialang veel acties gevoerd door de bewoners en de Dorpsraad. Er werd en wordt eindeloos met de gemeente vergaderd over de zeer gevaarlijke verkeerssituatie, maar er is nog bar weinig veranderd. Daarom heeft een aantal Oud Osdorpers contact opgenomen met Veilig Verkeer Nederland. VVN stelt stickers beschikbaar om op kliko’s te plakken. Als het vuil buiten staat op donderdagen wordt zo goed zichtbaar dat dit een 30 KM-gebied is. Michiel: “Met de zelf ontworpen vlaggen roepen we dagelijks de weggebruikers op om zich aan de snelheidslimiet te houden.” Wilt u ook stickers hebben of tegen betaling een vlag bestellen? Stuur dan een mail.