Afsluiting Plesmanlaan van 5 t/m 16 oktober 2020

Verkeersinfarcten voor (Nieuw) Sloten?

Vorige week werd bekend dat de Plesmanlaan gedurende twaalf etmalen door de gemeente “wegens werkzaamheden” wordt afgesloten. Vanuit de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ is hierover onmiddellijk contact opgenomen met de gemeente.

Het blijkt te gaan om de herinrichting van de oversteekplaats voor fietsers bij het Christoffel Plantijnpad. Deze vindt plaats vanwege een noodlottig ongeval vorig jaar. Op 29 november 2019 werd daar een fietser overreden met de dood tot gevolg. Natuurlijk zijn beide werkgroepen blij dat er in ieder geval op déze plek maatregelen genomen worden. Immers: veiligheid boven álles. Maar, de werkgroepen hebben er vervolgens wél bij de gemeente op aangedrongen om de werkzaamheden ’s nachts te doen plaatsvinden. En om bij de omleiding álles in het werk te stellen om te voorkomen dat er hierdoor nóg meer sluipverkeer door Sloten of Nieuw Sloten zal rijden.

Drukte monitoren
Nóg meer autoverkeer over de toch al overbelaste (Nieuw) Slotense wegen leidt opnieuw tot verkeersinfarcten en extra onveiligheid, net als bij eerdere afsluitingen het geval was. Het blijkt dat het werk niet ’s nachts kan plaats vinden. Wel valt één van de bijna twee weken durende afsluiting gelukkig in de herfstvakantie. Bovendien heeft de gemeente toegezegd om op tal van plaatsen tijdig omleidingsroutes in te stellen. Gemotoriseerd oost-west verkeer wordt zo veel mogelijk over de Pieter Calandlaan afgewikkeld.

Tenslotte zal gedurende de werkzaamheden ook het verkeer in de omgeving goed gemonitord worden. Zo nodig zullen extra maatregelen worden getroffen. Beide werkgroepen blijven overigens – ook in het kader van het stedelijk programma ‘Amsterdam Autoluw’ – voluit ijveren voor verschuiving van het doorgaande verkeer van Sloten en Nieuw Sloten naar het Hoofdnet Auto, inclusief de Plesmanlaan.

Willem Kleyn

Uit: de Westerpost van 7 okober 2020.