Zeldzame landarbeiderswoningen worden gemeentelijk monument

Op 7 december 2021 heeft het DB van stadsdeel Nieuw-West weer twee panden op Sloten aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de voormalige landarbeiderswoningen Sloterweg 833 en 837.

Landarbeiderswoningen Sloterweg 833 en 837.

Volgens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hebben de woningen ‘zeldzaamheidswaarde’. Ze kregen de monumentenstatus vanwege “stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde als kleinschalige arbeiderswoningen in een historisch, landelijk bebouwingslint”.

Woningen voor personeel van veehouder J.J. van der Veldt
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onderbouwt deze aanwijzing als volgt: “De panden van Sloterweg 833 en 837 hebben architectonische waarde als voorbeelden eenvoudig vormgegeven landarbeiderswoningen van omstreeks 1900. Daarnaast vertegenwoordigen de gezamenlijk panden ‘ensemblewaarde’.

Behalve de onderlinge waarde, geldt die ook voor hun architectonische link met de aan de andere zijde van de Sloterweg gelegen hoeve Veldzicht. De panden zijn in 1901 gebouwd in opdracht van de veehouder J.J. van der Veldt, eigenaar en bewoner van hoeve Veldzicht schuin aan de overzijde van de weg (Sloterweg 824) en vormen een illustratie van de economische drijfveer van sommige boeren om personeel aan hun bedrijf binden door in woningen te voorzien. Deze huizen hebben dan ook cultuurhistorische waarde als voorbeeld van huisvesting van landarbeiders aan het begin van de twintigste eeuw op het platteland rond Amsterdam.”

Tamar Frankfurther; 7 januari 2022.