Boerderij Sloterweg geen monument, maar tóch behouden

De oude boerderij ‘De Bijweg’ aan de Sloterweg 734 is één van laatste oude boerderijen aan de Sloterweg.

Boerderij De Bijweg, Sloterweg 734. Foto: Tamar Frankfurther.

Al jarenlang doet de Dorpsraad zijn uiterste best om het voortbestaan van de boerderij te verzekeren door het de status van gemeentelijk monument te laten krijgen.

Keer op keer stootte de Dorpsraad zijn neus totdat alleen een gang naar de rechter over bleef. Die zitting was begin november 2021.

Gemeente wil het pand ook behouden
Half december was de uitspraak van de Rechtbank. Helaas werd de Dorpsraad weer niet in het gelijk gesteld. Maar er was ook goed nieuws. Ter zitting gaf ook de vertegenwoordiger van de gemeente aan dat het College van B&W belang hecht aan het behoud van de boerderij. De gemeente is daarom voornemens het pand een zogenaamde ‘Orde 2-status’ te geven.

Orde 2-status
Het Amsterdamse Welstandsbeleid stelt over orde-2 panden:

“Dit zijn bouwwerken van vóór 1940, die vanwege hun hoge architectonische kwaliteit, hun plaats in de stedenbouwkundige structuur en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld. Uitgangspunt bij orde 2 panden is behoud / restauratie.”

Hiermee is het doel van de Dorpsraad bereikt, namelijk: het voorkomen dat het pand gesloopt zou worden ten behoeve van nieuwbouw.

Een klein stukje karakteristieke bouw aan de Sloterweg blijft dus bestaan!

Piet Renooy, 23 december 2021.