Witte huis Sloterweg 711-715

Twee november sluit de termijn waarbinnen zienswijzen tegen sloop van het witte huis aan de Sloterweg 711-715 kunnen worden ingediend.

Wat de grachtengordel is voor Amsterdam, zijn de historische polderwegen voor de voormalige gemeente Sloten, thans Nieuw-West. Net zomin als je moet denken aan sloop van de grachtengordel moet je denken aan sloop van cultuur-historische waarden die nu nog aanwezig zijn aan de overblijfselen van de Sloterweg. Zienswijzen (bezwaarschriften) kunnen ook per e-mail ingediend worden: info.rd@amsterdam.nl ter attentie van Mr. K. Vreeker. De Sloterweg mag niet verder worden afgebroken, maar moet juist weer zoveel als mogelijk worden hersteld in oude luister!

Uit: de Westerpost van 19 oktober 2016.

Tot 2 november kunnen zienswijzen (bezwaarschriften) worden ingediend tegen het plan van de gemeente voor sloop van de drie landarbeiderswoningen, Sloterweg 711-715, en bebouwing met vier zogenaamde zelfbouwwoningen. Het oogmerk van de gemeente is hierbij een flinke som geld te verdienen om de grote financiƫle noden bij de gemeente te helpen verlichten. Tevens wordt gevraagd om voorbij te mogen gaan aan de hoge geluidsbelasting die hier heerst. Vooral tegen het eerste voornemen moet stelling worden genomen, de Sloterweg heeft in het verleden al zoveel cultuurhistorisch waarden verloren dat niet toelaatbaar is dat daar nog maar een grammetje vanaf gehaald wordt. Het oppervlakte bebouwing neemt toe ten koste van tuin en erf. Op deze wijze zal over honderd jaar geen enkel herkenbaar verleden aanwezig zijn.

Uit: de Westerpost van 12 oktober 2016.