Mijlpaal voor Natuurpark Vrije Geer

Nu officieel vastgeknoopt aan de Groene AS!
Velen genieten al jaren van het prachtige natuurparkje bij Sloten. Ook vogels, vlinders en insecten weten het park met zijn robuuste natuur inmiddels goed te vinden. Het aantal plantensoorten groeit er gestaag. Maar toch… Er ontbrak nog iets heel belangrijks: Het natuurpark had nog altijd geen fysieke verbinding met de rest van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS. En dat is nu geregeld!

Active ImageOnder toeziend oog van Ronald Mauer (links) bestuderen leerlingen van
Het Bovenland net onthulde informatiepaneel.
Foto: Erik Swierstra.

Nu pas kunnen dieren via het hele groene lint – tussen Spaarnwoude en het Amsterdamse Bos – kruipen, scharrelen of rennen en kunnen plantenzaden zich overal verspreiden. De knelpunten in het traject zijn inmiddels opgelost en er is een inventieve groene route over de Akersluis gemaakt. Bij de opening van de Groene AS op 11 oktober speelden de leerlingen van basisschool Het Bovenland – die middenin de Groene AS ligt – en de vrijwilligers van de beheergroep Vrije Geer een centrale rol.

Nieuwe natuur
Het programma begon met een rondleiding door de recent aangelegde natuur. Vanaf de ecotunnel onder de P . Hans Frankfurthersingel loopt over de Akersluisbrug een ecostrook, die door de kinderen is ingezaaid. Verderop tegen de steile stenen kade van de Slotervaart zijn ‘loopplankjes’ gemaakt. Zo kunnen onder andere ringslangen – die overigens niet gevaarlijk zijn – uit het water kruipen. De rondleiding ging verder langs de school naar de slenk. Dat is een geleidelijk afgegraven stuk land, waar bijvoorbeeld salamanders makkelijk – via de opening die hier in de kademuur zijn gemaakt – in en uit het water kunnen kruipen. Vervolgens gingen we daar samen op zoek naar de natte tunnel (voor modderkruipers en groene kikkers) en de droge tunnel (voor muisjes en egels) – onder de Langsom door. “Goh, nou ben ik hier al zo vaak langs gefietst en ik wist niet dat ik telkens over die twee tunnels reed!”, zei een moeder enthousiast.

Active ImageMet vereende krachten werden de kokosmatten op de oevers van de slenk gesleept.
Foto: Erik Swierstra.

Dankzij referendumwinst

De officiële openingshandeling werd verricht door Ronald Mauer, portefeuillehouder Groen van stadsdeel Nieuw-West en Janet Oosterhof, manager van de sector ‘Bodem en Groen’ van de provincie NoordHolland. De provincie speelt een heel belangrijke (financiële) rol in de totstandkoming van groene, recreatieve en natuurprojecten. Samen met de schoolkinderen onthulden zij een van beide informatiepanelen. De ene staat bij de Akersluis en de andere bij de slenk langs het fietspad op de Langsom.

In de korte toespraken werd teruggeblikt op het in 1995 gewonnen referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer: “Als die winst toen niet was binnengesleept, zou dat heel slecht nieuws zijn geweest voor het toen nog prille Groene AS-project. Daarom: véél dank aan al diegenen, die zich daar toen voor hebben ingezet en ook aan iedereen die sindsdien geholpen heeft om Natuurpark Vrije Geer en deze nieuwe verbindingszone te maken tot wat het nu is.” In dit verband werd mijn eigen naam herhaaldelijk genoemd… Maar ja… als je zelf het verslag van dit feestje verzorgt, voelt het wel een beetje vreemd om dat te vermelden…

Tot slot hebben de vrijwilligers van de beheergroep, geholpen door een aantal bevlogen ‘Bovenlandertjes’, stroken kokosmat met kiemende beplanting bevestigd op de oevers van de slenk. Vanaf volgend jaar zal deze nieuwe natuur echt gaan leven. Daarna is het afwachten wanneer we de eerste ringslang kunnen begroeten! Ik houd u uiteraard op de hoogte…

Tamar Frankfurther


Groene AS ontknoping:
herademen
Kruip beestjes kruip!!
Vlieg insectjes vlieg!
Zwem kikkertjes zwem!
En allen daar tussenin:
Geniet van de slenk!
Jane


Uit: de Westerpost van 19 oktober 2016.