Werkgroep Sloten

Plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam hebben het voornemen om de uit 1962 daterende Sloterbrug te vernieuwen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde.

Een nieuwe brug kan veel meer verkeer verwerken en de vraag is of dat wenselijk is. Bovendien moet een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers veel veiliger worden dan de bestaande brug. De Werkgroep Sloten participeert in een breed overleg over dit project.

Meer informatie en actualiteiten, zie: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug/

 

Jaarverslag 2018

Sloten blijft een bijzonder stukje Amsterdam. Dit vertaalt zich op veel manieren. In het fysieke, hoe het dorp eruit ziet, maar ook in de vele activiteiten die op het dorp worden georganiseerd. Hieronder een paar hoofdpunten van waar de werkgroep druk mee is geweest in 2018.

Bouwprojecten

Na jaren van relatieve rust neemt de druk op het dorp Sloten en de lommerrijke Sloterweg fors toe. Projectontwikkelaars hebben Sloten ontdekt. Naast bouw- en ontwikkelplannen, die al eerder bekend waren, werden de Slotenaren onaangenaam verrast door nieuwe initiatieven. Tijdens een informatiebijeenkomst in de Tuinzaal van de Molen van Sloten werden maar liefst zeven plannen gepresenteerd. De ongerustheid onder de bewoners en ondernemers sloeg toen om in angst grip te verliezen op hun ontwikkelingen op het dorp. Vandaar dat de werkgroep besloot een draagvlakonderzoek te houden in de dorpskern en de dorpsuitbreiding (Osdorperweg/Vrije Geer). Hoewel het onderzoek tijdens de herfstvakantie werd gehouden, was de opkomst hoog (54%). De belangrijkste uitkomsten:

Hoe denkt u over de komst van een hotel en meer* shortstay-appartementen naar Sloten?

Voor

Tegen

Hotel

11% / 16

89% / 125

Meer* short-stay

4% / 6

94% / 132

Conclusie: Er is onder de Slotenaren nagenoeg geen draagvlak voor de komst van een hotel (11%); noch voor de komst van meer shortstay-appartementen (4%). Onder bewoners uit de Dorpskern – die dichterbij wonen – is het draagvlak nog lager. *In aanvulling op de 36 shortstay-appartementen, die in 2019 in Sloten aan de Ditlaar gebouwd worden.

Aan wat voor woningen is behoefte in Sloten? (Meer antwoorden mogelijk.)

Totaal

Starterswoningen ≤ € 250.000

55% / 78

Eengezinswoningen ≥ € 400.000

9% / 12

Zowel starters als eengezinswoningen

23% / 32

Sociale huurwoningen

11% / 16

Ouderenwoningen

8%/ 11

Conclusie: Er is onder de Slotenaren nagenoeg geen draagvlak (9%) voor het huidige bouwplan van projectontwikkelaar Lebo, die in het hart van het dorp negen woningen boven € 400.000 wil bouwen. In de Dorpskern is dit draagvlak nóg lager. Velen geven ook aan het uiterlijk van het Lebo-bouwplan niet passend te vinden binnen het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Deze onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de wethouder, de Gemeenteraad, het DB van Nieuw-West en de stadsdeelcommissie. De wethouder en Gemeenteraad lieten weten dat de zorgen van de Slotenaren duidelijk zijn overgekomen en dat het DB terdege rekening moet houden met deze uitslag. Indien nodig wil de Gemeenteraad zelf de regie overnemen om Sloten te beschermen.

Ook langs de lommerrijke Sloterweg is in 2018 veel veranderd. De zelfbouwkavels worden nu echt ontwikkeld. Kapitale woningen verrijzen langs de weg. De arbeiderswoningen (Sloterweg 711-715) zullen helaas worden gesloopt, maar in een mini-bestemmingsplan wordt wel geregeld dat de nieuwe woningen (een beetje) moeten lijken op de oude. Zorgen zijn er over een aangekondigd bouwplan bij de rotonde, op de locatie van de voormalige kwekerij Bakker. De voorlopige plannen zijn (weer!) te omvangrijk en passen niet in de lintbebouwing van het dorp.

Sloterbrug

De werkgroep is nauw betrokken bij de vernieuwing van de Sloterbrug. Tijdens een informatieavond, georganiseerd door de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, bleek dat men een te grote nieuwe brug wil bouwen. Deze brug zal veel meer verkeer kunnen verwerken. Hierdoor zullen, volgens de werkgroep, meer automobilisten voor deze route gaan kiezen.

De werkgroep ziet liever dat er een brug voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en nooddiensten komt en dat het autoverkeer via de T106 en de opnieuw opengestelde Oude Haagseweg gaat rijden. Een andere mogelijkheid is dat de oude brug alleen wordt opgeknapt en dat het in Badhoevedorp onmogelijk wordt gemaakt om door te rijden naar Schiphol, Hoofddorp en andere bestemmingen. Op die manier zou je ervoor zorgen dat alleen het échte autobestemmingsverkeer nog van de Sloterbrug gebruik gaat maken. De werkgroep ijvert voor een verkeerskundig onderzoek dat boven tafel krijgt waar het verkeer van de Sloterbrug naar toe gaat.

Groot Onderhoud Sloterweg

Sinds de herprofilering van 1991/1992 is de Sloterweg in de dorpskern hard toe aan een opknapbeurt. Vooralsnog wordt – vreemd genoeg – alleen het deel van de weg tussen de Ditlaar en Slimmeweg opgeknapt. In 2018 is hiermee begonnen en gevorderd tot nummer 1249. Het project duurt erg lang, maar er worden door verschillende partijen wel veel werkzaamheden verricht: Ondergronds worden gas- en elektraleidingen (laagspanningskabels) verwijderd en vervangen. Midden onder de weg wordt een rode mantelbuis voor middenspanningskabels gelegd. Aan weerszijden van de weg worden (nog lege) groene mantelbuizen voor glasvezel gelegd. De straatkolken in de molgoot worden vernieuwd. Het wegprofiel blijft nagenoeg gelijk, maar met nieuwe bestrating (gebakken rode stenen).

Bordjes “Sloten”

De werkgroep heeft zich ingezet om de oude bebording “Sloten, Gemeente Amsterdam” weer in ere te herstellen. Ons unieke gebied wordt zo weer goed gemarkeerd.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.