Werkgroep Duurzaam Sloten – Samen de historische dorpskern Sloten verduurzamen

De nieuwe werkgroep Duurzaam Sloten heeft het initiatief genomen om samen te onderzoeken hoe de oude en zeer verschillende huizen in de Slotense dorpskern het beste verduurzaamd kunnen worden.

Om de krachten bij dit ingewikkelde traject te bundelen, organiseren zij op 27 februari 2024 om 19.30 uur in het Dorpshuis hun eerste bijeenkomst. De werkgroep zal zich dan voorstellen en experts en dorpsgenoten zullen het woord voeren. Gesproken wordt onder andere over energieadviezen en gezamenlijke inkoopprojecten. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop kan iedereen tijdens een borrel napraten.

Expertise ingehuurd
De werkgroepleden hebben in het afgelopen jaar al veel werk verzet. Hun subsidieaanvraag is door de gemeente toegekend. Met dit geld kan Sloten de hulp inschakelen van adviesbureau De Groene Grachten. Dit bureau is gespecialiseerd in verduurzaming van historische panden. De komende tijd zal Groene Grachten namens de werkgroep een analyse maken van de te verduurzamen woningen in het dorp. Woningen worden gegroepeerd op basis van hun beschermde status en bouwjaar. Vervolgens wordt per type woning bekeken wat de beste verduurzamingsmaatregelen zijn. Wie dat wil kan tijdens de eerste bijeenkomst zijn woning als referentiewoning voor dit onderzoek aanmelden.

De werkgroep Duurzaam Sloten. V.l.n.r.: Mara de Haas, Anne Nicolai, Lisanne Loep, Steffanie van der Kroon, Wim van Slooten, Kurt Hessels, Ronald Kardol en Jelle Dijkstra. Foto: Joke Pronk; februari 2024.

Kennis opkrikken tijdens leeravonden
Daarnaast zal de werkgroep Duurzaam Sloten de komende tijd leeravonden organiseren over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over woningisolatie en subsidie aanvragen. Hiervoor nodigen zij telkens ter zake kundige experts uit. Zij hopen ook dat bewoners kennis die zij al hebben met elkaar zullen delen. Eigenaren van woningen kunnen – als zij dat willen – ook collectief maatregelen treffen. Dat zorgt voor flink lagere kosten.

Uiteindelijk zijn en blijven alle eigenaren uiteraard zelf verantwoordelijk voor het al dan niet treffen van maatregelen om de eigen woning te verduurzamen. De werkgroep Duurzaam Sloten richt zijn blik in eerste instantie alleen op de beschermde dorpskern omdat de verduurzamingsopgave hier het ingewikkeldst is. Ook andere bewoners zijn welkom om deel te nemen en kunnen ook meedoen met de collectieve inkoopacties. De adviezen die de experts in dit project geven, kunnen echter vooral relevant zijn voor oude panden in het beschermde dorpsgezicht.

Zie ook: www.duurzaamsloten.nl