Wegwijs in de Tuinen van West

De Tuinen van West zijn van een uitgebreide bewegwijzering voorzien.

Op 20 april 2016 is de officiƫle opening van de Tuinen van West verricht. Dit gebeurde door Ronald Mauer, dagelijks bestuurder van Nieuw West, door de onthulling van de nieuwe bewegwijzering, waarna in het hart van het gebied, rond de polderheuvel, een feestprogramma voor jong en oud van start ging.

De laatste weken zijn in het hele gebied van de Tuinen van West wegwijzers geplaatst. Zij geven routes, parkeerplaatsen en attracties aan.

Het gebied ‘De Tuinen van West’ kent drie in- en uitgangen: Halfweg, Geuzenveld en Osdorp, en bevat het grondgebied van 4 polders: Lutkemeerpolder, Osdorper Bovenpolder, Osdorper Binnenpolder-Noord en Osdorper Binnenpolder-Zuid, elk met een eigen bedijking en waterpeil. De wegwijzers geven aan in welke van de vier polders men zich bevindt.

Van agrarisch naar recreatie
De Lutkemeer werd in de 19e eeuw drooggemalen en in landbouwgrond omgezet, de drie andere polders werden begin 20e eeuw uitgeveend en vervolgens drooggelegd voor weidegrond. De oprukkende stadsuitbreiding in de jaren 50 kwam weliswaar vlak voor deze polders tot staan, maar in agrarisch opzicht verloor het gebied terrein. Toen de A5 dwars door het gebied werd aangelegd, werden tal van natuurcompenserende plannen mogelijk: de Tuinen van West waren hiermee geboren.

Natuurpark
De Tuinen van West zijn nu in feite een natuurpark waarbij de oude polderindeling en opzet grotendeels zijn behouden en waaraan een groot aantal natuurattracties is toegevoegd. Zo is er in hart van het gebied de polderheuvel met de Avonturenspeeltuin, een veld voor een natuurijsbaan, een vaarroute voor kano’s, nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpaden, het fluisterbos naast de A5. Nieuwe bedrijven als de Fruittuin van West en Mijn Stadstuin zijn bovendien ook te bezoeken, naast al hetgeen al tientallen jaren onderdeel van het gebied uitmaakt, zoals de vier volkstuinparken, de ecologische zorgboerderij De Boterbloem, het Rijk van de Keizer en bierbrouwerij De Zeven Deugden.

Grootste verdienste van de Tuinen van West is dat de open ruimte tussen Amsterdam-West en Halfweg hiermee als waardevol is erkend, een flinke opwaardering heeft gekregen en daardoor voor de toekomst is veilig gesteld. Dat de aantrekkelijkheid van het gebied tot nu toe nog relatief onbekend is, zal door de uitgebreide nieuwe bewegwijzering zeker gaan veranderen.

Uit: de Westerpost van 20 april 2016.