Wat zijn uw wensen voor Sportpark Sloten?

De gemeente wil van Sportpark Sloten “een fit, groen en open sportpark” maken waar de bewoners van Nieuw-West graag komen en vraagt u mee te denken hoe dit bereikt kan worden.

Om vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten is het projectteam dat zich bezighoudt met de toekomst van het sportpark op zoek naar ideeën voor nieuwe initiatieven. Het is de bedoeling dat het sportpark vaker bezocht zal gaan worden door buurtbewoners.

Deze schets geeft een beeld van de mogelijke toekomst van het Sportpark Sloten. Afbeelding: Projectteam ‘Vitaliseren Sportpark Sloten’.

Groen sportpark
Sportpark Sloten ligt in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. De gemeente wil het groene karakter van het sportpark versterken door de aanplant van bomen, struiken en planten rond de velden. Door nieuwe wandelpaden door het sportpark te laten aansluiten op bestaande wandelroutes in de omgeving wandel je straks ‘vanzelf’ het sportpark binnen.

Naast sportverenigingen ook individueel sporten
De gemeente is van mening dat er meer ruimte op het park moet komen voor nieuwe sportinitiatieven die aansluiten bij de wensen van de buurt. Tegenwoordig worden steeds minder volwassenen lid van een sportvereniging. Vooral meer individuele vormen van sport zijn nu populair. Wat voor sport zou u graag beoefenen in het sportpark?

Entree bij de Anderlechtlaan
Het projectteam spreekt – net als eerdere beleidsmakers al deden – de voorkeur uit voor het verplaatsen van de hoofdingang van het sportpark van de Sloterweg naar de Anderlechtlaan. De Sloterweg wordt hierdoor ontlast en dit biedt de kans om het park een aantrekkelijke entree te geven.

Laat van u horen!
Wat zijn úw ideeën voor Sportpark Sloten? Stuur ze via de mail op naar Britt de Jong van het projectteam. Voor achtergrondinformatie klikt u hier voor het ‘Perspectief Sportpark Sloten’.

Tamar Frankfurther; 24 juni 2023.