Wat betekent het Huis van de Wijk voor Sloten

Vorige week kon u in deze rubriek lezen dat er vanaf 1 januari 2012 twee plaatsen zijn aangewezen die voor Sloten en Oud Osdorp gaan fungeren als Huis van de Wijk. Voor Oud Osdorp is dat buurthuis De Aker en voor Sloten het activiteitencentrum België in Nieuw Sloten. In onderstaand artikel wat meer uitleg over het Huis in Nieuw Sloten en een kennismaking met de contactpersoon. Binnenkort een aanvullend artikel over het Huis van de Wijk in De Aker.

Activiteitenmakelaar
De contactpersoon voor Sloten en Nieuw Sloten is sinds 1 januari een zeer beminnelijke man met een moeilijke naam. Voluit Mohammed Mahdi Lfakih Lanjri. Hij ondertekent zijn brieven met Mahdi Lanjri en stelt zich voor met de naam Mahdi (spreek uit Mheddie). Het is maar dat u het weet. Het kennismakingsgesprek met Mahdi vond plaats op het hoofdkantoor van Impuls in het bijzijn van medewerkster Evalien Remmers.

Op je visitekaartje staat Mahdi Lanjri, activiteitenmakelaar, wat is dat?”. “Kortweg, ik help mensen binnen ons gebied bij het zoeken naar passende accommodatie als zij een activiteit willen opzetten. Dat kan zowel voor vaste activiteiten zijn, bijvoorbeeld een wekelijkse kaartclub, maar ook voor incidentele bijeenkomsten. Ik zoek dan de ruimte en kijk wat er verder aan faciliteiten nodig is en dat probeer ik dan te regelen”.

Doe je dit werk al je hele leven?
“Ik heb hiervoor jarenlang bij de organisatie Pantar gewerkt als beheerder van de panden en sinds 1996 ben ik voor 36 uur per week in dienst van Impuls. Maar ik kijk niet zoveel naar die uren. Ik ben in principe altijd beschikbaar. Op donderdag en vrijdag ben ik tijdens kantoortijden aanwezig in de locatie bij het Belgiëplein. Daarbuiten ben ik vliegende kiep. Om mij te bereiken kunnen mensen proberen om mij mobiel te bellen, maar een zekere methode is om een mailtje te sturen. Dan bel of mail ik terug.

Bemoei je je ook inhoudelijk met de activiteiten? “Nee, daarvoor moet je bij Doortje Schroevers zijn. Zij is in dit gebied bewonersondersteuner en kan mensen helpen bij het opzetten van projecten. Zij heeft een onderwijsachtergrond en kan bijvoorbeeld ook trainingen verzorgen om mensen te activeren”.

Sloten en Oud Osdorp
Na de eerste kennismaking ging het gesprek over Sloten en Oud Osdorp en wat de nieuwe opzet voor het gebied zou kunnen betekenen. Toch wel enigszins schokkend was dat noch Mahdi, noch Evalien Rengers enig idee hadden van het dorpsraadsgebied. Bijvoorbeeld het gegeven dat Sloten en Oud Osdorp elk een eigen Huis van de Wijk hadden gekregen, met daarbij verschillende contactpersonen, was totaal niet doorgedrongen. Volgens Evalien Rengers moet daar dus in de gesprekken, die nog met de Dorpsraad gevoerd gaan worden, apart aandacht aan worden besteed. Ook het beheer en de functie die het oude Dorpshuis is nog onderwerp van gesprek. Na het vertrek van Rita de Voogd per 1 maart is het Dorpshuis gesloten.

Volgens Evalien Remmers zal het Dorpshuis ook gaan fungeren als soort een Huis van De Wijk. De financiering van het pand komt van de Deelraad via Impuls. De Dorpsraad en de bewoners van Sloten en omgeving moeten zelf voor de invulling zorgen. De Dorpsraad en de werkgroepen kunnen er vergaderen en andere groepen bewoners kunnen de ruimte om-niet gebruiken. Mahdi kan op afstand behulpzaam zijn bij het beheer. Maar er zal geen geld beschikbaar komen om een vast iemand voor het beheer te betalen. Dat wordt ongetwijfeld een probleem.

Vraaggestuurd of aanbodgestuurd
Tot slot van het gesprek wist Evalien nog te melden dat er vanuit Impuls een gebruikersplatform opgezet zal worden. Dat platform gaat inventariseren welke vragen er leven bij de wijkbewoners. Dat betekent dat Impuls veel meer vraaggestuurd gaat werken en niet meer aanbodgestuurd, zoals tot nu toe veelal het geval was. Na de inventarisatie wordt een programmateam gevormd dat op basis van de vragen de programmering gaat vaststellen. Die programmering wordt elk half jaar opnieuw bekeken en vastgesteld. Impuls heeft zelf geen geld voor het uitvoeren van programma’s en projecten. De groepen moeten zelf bij de Deelraad om projectsubsidies vragen. Die weg staat ook open voor de Dorpsraad en de werkgroepen.

Kennismaking
Iedereen die kennis wil maken met de mensen achter het Huis van de Wijk kan op zaterdag 11 februari terecht in activiteitencentrum België (Huis van de Wijk) op het adres Hageland 117-119. Van 14.00 – 17.00 is er open huis met workshops en kennismaking met het team van het Huis van de Wijk Sloten & NieuwSloten. Wie contact wil met Mahdi kan bellen naar 06 – 15 12 95 13 of mailen naar: mahdi.lanjri@impuls.nl

Door: Arie van Genderen.

Uit: de Westerpost van 8 februari 2012.