Dorpshuis Sloten dicht, Huis van de Wijk open

Het begint er steeds meer op te lijken dat het einde van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp in zicht is. Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar mogelijkheden om de zaak in stand te houden, maar het is de vraag of het ze gaat lukken. Vanuit de Deelraad Nieuw-West is geen groot gebaar meer te verwachten. Men heeft ingezet op drastische bezuinigingen op het welzijnswerk. En als doekje voor het bloeden zouden via de wijkgebonden Huizen van de Wijk nog wel allerlei activiteiten op basis van projectsubsidies kunnen worden uitgevoerd.

Ook de Dorpsraad zou in aanmerking kunnen komen voor projectsubsidies om zo allerlei activiteiten op het gebied van welzijn en cultuur, zoals Sloten op z’n Kop doorgang te kunnen laten vinden. Maar structurele ondersteuning, bijvoorbeeld voor het bemensen van het Dorpshuis, administratieve ondersteuning van de Dorpsraad en activiteiten op het gebied van bestemmingsplannen, bouwplannen, verkeersprojecten e.d., kan de Dorpsraad wel vergeten.

Brede doelstelling
En hiermee raken we dan aan het punt dat vanuit de Dorpsraad steeds werd benadrukt, namelijk dat de raad een heel brede doelstelling en takenpakket heeft en dus geen welzijnsinstelling is. Door de manier van subsidiëren en het type project dat subsidiabel is zou de Dorpsraad de facto worden omgebouwd in een welzijnsinstelling. En daar voelen de meeste leden van de raad helemaal niets voor. Ook het wegvallen van de secretariële ondersteuning maakt de raad vleugellam. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven zijn er nog wel gesprekken gaande, maar volgens insiders ziet het er niet hoopvol uit. Op naar het Huis van de Wijk dan maar? Want dat biedt de Deelraad als alternatief aan.

Huis van de Wijk
Elk van de negen wijken van Nieuw-West moet een eigen plek voor bewoners krijgen. Een plek die, volgens stadsdeelwethouder Jesse Bos, ‘moet bruisen van de activiteiten, voor en door bewoners’. Het stadsdeel heeft de wijken in de aanbiedingen gedaan en de verschillende welzijnsinstellingen in Nieuw-West konden inschrijven op het beheer van de Huizen. Vervolgens werden de offertes met elkaar vergeleken en kortgeleden is gekozen welke aanbieders wat kunnen gaan doen. Per wijk heeft het stadsdeel bekeken welke organisatie voor die specifieke wijk het beste aanbod deed. De uitkomst was dat het stadsdeel besloten heeft de Huizen van de Wijk in de wijken Osdorp-West/De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten door Impuls te laten exploiteren. De overige wijken zijn verdeeld over andere instellingen. Per 1 januari 2012 gaan de beoogde aanbieders aan de slag in het ‘Huis van de Wijk’ in hun wijk.

Sloten en Oud Osdorp
Het Dorpsraadgebied wordt dus gekoppeld aan het Huis van de Wijk in Nieuw Sloten (Belgiëplein), geëxploiteerd door Welzijnsinstelling Impuls. Maar als je de kaart bekijkt die in de Nieuw-West-krant van de Deelraad van 26 januari 2012 is opgenomen zie je direct een probleem. Sloten is op die kaart namelijk gekoppeld aan Nieuw-Sloten, terwijl Oud Osdorp is gekoppeld aan Osdorp West/De Aker. Hun Huis van de Wijk is gevestigd in buurthuis De Aker aan de Noorderakerweg nummer 2. Hoewel de Akerwegen ook tot het Dorpsraadgebied worden gerekend lijkt dit toch niet een plek waar inwoners van Oud Osdorp zich direct thuis zullen voelen. Positief is wel dat beide gebieden onder Impuls vallen en niet onder andere instellingen. Dat zou overleg nog moeilijker maken. Toch wordt de band tussen Oud Osdorp en Sloten op deze manier niet echt versterkt. De komende weken zullen we op deze pagina nader ingaan op de ontwikkelingen rond de Huizen van de Wijk, het voortbestaan van de Dorpsraad, het openhouden of sluiten van het Dorpshuis in Sloten en zullen we de contactpersonen van de Huizen van de Wijk aan u voorstellen.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 1 februari 2012.