Voortaan schone lucht in Slotense basisschool De Driesprong

De scholen zijn weer begonnen. Ook de kinderen van De Driesprong op Sloten volgen binnen weer braaf hun lessen. Hun oude schoolgebouw, waar vroeger de Sint-Jozefschool in zetelde, heeft echter geen vakantierust gehad: Het is flink vertimmerd! Het gebouw is gezonder geworden.

Uit onderzoek blijkt het keer op keer: wanneer je langere tijd binnen in een gebouw doorbrengt, bepaalt de luchtkwaliteit mede hoe je presteert. Scholieren en hun docenten brengen heel wat uurtjes door in hun klaslokalen… Vandaar dat de gemeente Amsterdam in samenwerking met de schoolbesturen (in dit geval KOLOM) een project is gestart om het binnenklimaat in schoolgebouwen te verbeteren. De verwachting is dat de gezondheid en leerprestaties van de kinderen en de leerkrachten verbetert.

Gaten in het dak!
In alle lokalen is voortaan schone lucht. In het oude gebouw is nu een ingenieus ventilatiesysteem aangebracht. Frisse lucht wordt voortaan via een rooster in het dak naar binnen gezogen en wordt door het hele gebouw getransporteerd. In ieder lokaal is nu een luchtbehandelingskast te vinden, die de lucht circuleert en zuivert met filters.

Die kasten hebben een behoorlijke omvang. De enige manier om die kasten en de andere noodzakelijke apparatuur boven in het gebouw te krijgen, was nogal opvallend: Er werden gaten in het dak gezaagd. De grote onderdelen werden vervolgens met een enorme hijskraan naar binnen getakeld! Toen alles veilig binnen stond, werd het dak weer snel en netjes dichtgemaakt.

Dit is een prima start van het leerjaar voor De Driesprong. Deze school is er voor leerlingen die in het basisonderwijs om uiteenlopende redenen niet op hun plek zitten. De gemeente Amsterdam heeft voor de periode 2016-2018 tien miljoen euro uitgetrokken om schoolgebouwen van ventilatie te voorzien. Schoolbesturen dragen maximaal 50.000 euro per gebouw bij.

Laten we hopen dat de overheid ook meer energie gaat stoppen in de afname van schadelijke gassen in de lucht, die nu bij De Driesprong naar binnen wordt gezogen… Dan wordt de lucht in de school nóg schoner en ademen wij – buiten op straat – ook betere lucht in…

Tamar Frankfurther; augustus 2016.