Toren Slotense Pancratiuskerk prachtig hersteld!

De afgelopen weken stond één van de twee kerktorens op het dorp Sloten, die van de rijksmonumentale Sint-Pancratiuskerk, in de steigers. “Wat gebeurde er eigenlijk daarboven? En stond de toren kortgeleden niet ook al in de steigers? Hoe zit dat?”, waren veel gehoorde vragen. Bij deze de antwoorden van het parochiebestuur.

Active Image
Toren Sint-Pancratiuskerk in de steigers.
Op de voorgrond de Banpaal. Foto: Tamar Frankfurther.

Inderdaad, de afgelopen jaren werd er al vaker aan de kerk gewerkt en stond de kerk al een paar keer in de steigers: In 2005 was er groot onderhoud aan de binnenkant. Toen zijn de vloer- en steunbalken hersteld en waar nodig vernieuwd door het bedrijf Hillen en Roossen. Dat bedrijf heeft toen ook aan de buitenzijde van de toren werkzaamheden verricht, maar dat bleek later niet zo’n groot succes… In tegendeel.

Veel leien op de toren hadden toen vervangen moeten worden, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben sommige wel vervangen, maar ook kapotte leien gewoon laten zitten… En: de nieuw aangebrachte leien hebben ze toen ook nog eens verkeerd bevestigd.

Als klap op de vuurpijl bleek ook het loodwerk dat zij hadden uitgevoerd ronduit knoeiwerk te zijn. En dit bedrijf was indertijd nog wel door Monumentenzorg aanbevolen… Helaas kon de kerk geen aanspraak maken op garantie, omdat het bedrijf inmiddels failliet was gegaan… Een grote domper!

Toren kan er weer 30 jaar tegen
Omdat het slecht zou zijn voor het behoud van de kerk, moest het loodwerk al vrij snel daarna grotendeels vervangen worden. De firma Pronk heeft dit een paar jaar geleden naar alle tevredenheid uitgevoerd. Dit bedrijf is dan ook gespecialiseerd in dit werk bij kerken. De leien vormden echter nog een probleem: de afgelopen jaren waaiden er wel eens een paar leien van de toren af. Hierdoor ontstond er dan lekkage en dat is natuurlijk niet goed voor het houtwerk in het dak. Om de zaak nu echt goed op te lossen, heeft het bestuur besloten de hele toren opnieuw te laten bedekken met nieuwe leien. Gezien de goede ervaringen, mocht Pronk uit Warmenhuizen weer terugkomen. De toren kan er dus nu weer zeker dertig jaar tegen!

Dit werk komt in aanmerking voor rijkssubsidie, omdat het een rijksmonument is. Daarnaast dragen de parochianen van de Pancratiuskerk ook al jaren financieel bij. Ieder eerste weekend van de maand is er een extra collecte voor het Torenfonds. Het dorp Sloten en de wijde omgeving mogen zich gelukkig prijzen dat er zo goed voor dit prachtige rijksmonument wordt gezorgd!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 augustus 2016.