Vlindergroep Sloten

In de zomer van 2020 werden er bij het dorp Sloten in het Natuurpark Vrije Geer en de Slenk een aantal vlinderwandelingen georganiseerd. Aan deze drie wandelingen namen zo’n dertig mensen deel.

Hieruit is een vast groepje van zeven vlinderliefhebbers ontstaan, die daarna samen of in kleine groepjes regelmatig deze natuurgebieden hebben afgezocht naar vlinders. Er werden veel mooie vlinders gezien en de meeste zijn gemeld op www.waarneming.nl.

Deze vlinder-pioniers hebben inmiddels een app-groep gevormd en het idee ontstond om de groep een meer vaste vorm te geven en meer activiteiten te organiseren. Naast vlinder-wandelingen willen we proberen het groenbeheer in en om Sloten natuurvriendelijker te laten worden, zodat de leefwereld vriendelijker wordt voor insecten (vlinders).

Daarnaast vinden we het leuk om meer mensen te informeren over het bijzondere leven van vlinders en hun leefwereld. Met deze pagina willen we informatie geven over wat er in de natuur in onze eigen leefomgeving te beleven is en welke vlinder-excursies of andere activiteiten er plaats vinden.

Natuurpark Vrije Geer, bij het dorp Sloten.

Fraaie vlinders gezien
Hieronder komt vanaf de periode dat zij weer actief zijn een overzicht van de waarnemingen van vlinders en rupsen. Ook wordt vermeld wie de waarneming wanneer deed, of deze is doorgegeven aan www.waarneming.nl en overige bijzonderheden.

Voor meer informatie
* Vlinderstichting –  www.vlinderstichting.nl
* Natuurwaarnemingen – www.waarneming.nl

Contact Vlindergroep Sloten
Voor wie wil meedoen, of voor suggesties, tips en vragen, kunt u mailen naar: vlinders-sloten@androme.nl.