Villa’s in plaats van starters

Begin deze maand verraste het stadsdeel met de aankondiging van uitgifte van bouwkavels aan de Sloterweg. Eén locatie, naast Sloterweg 1081, was oud nieuws en zat al lang in de planning.

Een ander gebied, de zogenaamde locatie C bij Sloterweg 711-715 en 745 is geheel nieuw. Het grootste gebied waar kavels in de aanbieding komen, kende al lang bouwplannen, namelijk het parkeerterrein van het sportpark Sloten, nu aangeduid als locatie B.

De informatieavond op 20 april in de Molen van Sloten was druk bezocht. Ook de Dorpsraad was vertegenwoordigd en heeft daar zijn zorgen uitgesproken over deze nieuwe plannen. Niet dat de Dorpsraad tegen zelfbouw is, zeker niet. Maar een aantal zaken willen we toch graag nog eens goed met het stadsdeel bespreken.

Eén groot punt van zorg en ergernis is het verdwijnen van betaalbare starterswoningen uit de plannen voor het gebied bij het sportpark. Daar is in het verleden in een goed overleg met alle partijen een plan opgesteld dat voorzag in nieuwbouw, uitdrukkelijk ook voor starters uit het gebied. De plannen gingen uit van betaalbare woningen in karakteristieke stegen, zoals die ook in het Dorp zijn te vinden. Deze woningen zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor kavels van 3 tot 4 ton elk.

Op geen van de plekken voorzien de plannen overigens in betaalbare woningen, in die zin is er nog niet veel te merken van deelname van de SP in het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie. Geen plekken voor starters, maar dure bouwgrond voor luxe woningen.

Naast deze bedenkingen is er nog een aantal andere zaken die aandacht verdienen. In een ook breed gedragen proces van cultuur -historische verkenning tot bestemmingsplannen, is besloten dat in het gebied geen sloten meer gedempt worden. Alleen echte bruggen zouden worden gebruikt. De nieuwe plannen voorzien echter weer in zogenaamde duikers. En bij lokatie C verdwijnt een aanzienlijk stuk groen, juist ook karakteristiek voor de Sloterweg. De oude arbeiders woning die zal moeten verdwijnen op nummer 711 heeft volgens het Stadsdeel geen monumentale waarde. Toch is het nog één van de weinige echt authentieke bouwwerken aan de Sloterweg.

Genoeg reden dus voor de Dorpsraad om de plannen nog eens kritisch tegen het licht te houden.We houden u op de
hoogte.

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Uit: de Westerpost van 6 mei 2015.