Verkiezingen Provinciale Staten

Uitnodiging voor bewoners dorpsraadgebied

Op woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur is er een bijeenkomst in het dorpshuis over de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart, en de spreker is gedeputeerde De Bont. Tijdens het debat is er tevens gelegenheid voor vragen stellen en discussie. Aan de orde komen de Tuinen van West, Schiphol, de Groene As en het landelijk gebied. De dorpengids wordt dan ook aangeboden aan de heer De Bont. Na afloop is er een gezellig samenzijn om na te praten met een drankje. Iedereen is welkom.

De dorpsraad

Uit: de Westerpost van 4 februari 2015.