Nieuwe molenaar op Sloten

Half januari 2015 is Ton van Kampen opgevolgd door Hans Schutte als molenaar op de Molen van Sloten. Hij was sinds 1990, toen de molen in gebruik genomen werd, hierbij als molenaar betrokken.

De molen levert een grote bijdrage in de beheersing van het waterpeil van de polders aan weerszijden van de Slotervaart en spaart zodoende veel fossiele brandstof uit.

De molen is een icoon van het dorp geworden en trekt veel (buitenlandse) toeristen. Iets wat de voormalige molen van Sloten, de Riekermolen, die nu aan de Amstel staat, ook doet. Alleen met dit verschil dat dit een dode molen is geworden, die de wieken nimmer meer laat draaien. Tevens fungeert de molen als tentoonstellingsruimte en trouwlocatie. Met ernaast het Kuiperijmuseum annex vergaderzalen is het een drukbezocht complex. We wensen Hans Schutte veel succes bij het vervullen van zijn verantwoordelijke taak.

Uit: de Westerpost van 4 februari 2015.