Verkeer Sloten en ‘Amsterdam Autoluw’

Op 15 oktober 2019 heeft de werkgroep Sloten van de Dorpsraad ingesproken over het beleid ‘Amsterdam Autoluw’. Belangrijk daarin: doorgaand autoverkeer hoort op hoofdroutes en fietsers op hoofdfietsroutes. (Auto’s dus niet op de Sloterweg en fietsers wel.)

Wat doet het stadsdeel? Op korte termijn zinloze smileys, wegmarkeringen en waarschuwingsborden plaatsen.

“Op middellange termijn wegversmallingen op Sloterweg Oost plaatsen” (die er al 25 jaar zijn!), maar “niet op Sloterweg West vanwege de trillingen”. (Terwijl die er 25 jaar geleden al waren!). Misschien komt er op lange termijn een knip, tenzij het probleem daarmee verplaatst wordt. Er lijkt nog altijd geen sprake te zijn van een algemene analyse van verkeersstromen in / door Badhoevedorp, Sloten, Nieuw Sloten en De Aker. Dit schiet niet op en is dus onaanvaardbaar!

Op de voorlopige planning van de stadsdeelcommissie staat de vernieuwing van de Sloterbrug geagendeerd op 5 november vanaf 19.30 uur. Hou deze Rubriek in de gaten voor definitieve informatie.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 oktober 2019.