Veelzijdige Nico Jansen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Als slotakkoord van de jaarvergadering van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ op 13 mei 2023 werd vrijwilliger Nico Jansen uit Nieuw Sloten verrast met een lintje.

Nico werd in het zonnetje gezet omdat hij zich al 40 jaar actief inzet voor De Oeverlanden. In 1983 zette hij zich al in voor de actiegroep die een jaar later werd omgevormd tot de vereniging die sindsdien de belangen van het natuurgebied behartigt.

Aan het eind van de ledenvergadering van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ op 13 mei 2023 reikte locoburgemeester en wethouder Financiën Hester van Buren aan Nico Jansen het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau uit: “Nico, zouden De Oeverlanden met hun rijke biodiversiteit wel bestaan als jij je hier niet al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zo volhardend voor had ingezet?”

Oeverlanden-beschermer van het eerste uur
Uit de mooie toespraak die locoburgemeester en wethouder Financiën Hester van Buren uitsprak bleek grote dankbaarheid voor Nico’s langjarige inzet voor De Oeverlanden: “Het is nu – ondanks vele bedreigingen – een uniek gebied, een pareltje aan de Zuidas. Weet dat dat óók in de Stopera is doorgedrongen dat De Oeverlanden er met hun rijke biodiversiteit zijn, komt voor een belangrijk deel door jou!”

In 1983 is een actiegroep gestart voor de bescherming van de Noordelijke Oeverlanden in Amsterdam. De gemeente Amsterdam had plannen om woningbouw in het gebied te realiseren. Nico Jansen is vanaf het begin betrokken geweest bij de succesvolle acties, waaronder het juridisch fameuze ‘Nieuwe Meer arrest’ van de Hoge Raad.

Nico is sinds de oprichting actief voor de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, die startte in 1983 en statutair in 1984 werd geregistreerd. Daarna is hij altijd met grote inzet actief geweest in het bestuur en was betrokken bij vele acties en procedures tegen aantasting van het gebied. Ook voert hij wekelijkse ecologisch beheerwerkzaamheden uit. In 2023 is Nico dus 40 jaar actief voor het behoud van De Oeverlanden. Mede dankzij zijn grote inzet heeft het gebied de grootste biodiversiteit van Amsterdam en is het belang van het gebied in december 2021 erkend 2021 door de gemeenteraad in de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden.

Immer waakzaam
Als bestuurslid waakt hij vooral over de wijzigingen van bestemmingsplannen aangaande de Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer. Hij ondersteunt met hart en ziel het doel van de vereniging: het natuurgebied beschermen en behouden voor Amsterdam. Ook bouw- en andere wijzigingsplannen die het gebied raken, houdt hij goed in de gaten en zo nodig treedt hij in overleg met de gemeente Amsterdam. Hij deinst er ook niet voor terug om bezwaar in te dienen als de gemeentelijke plannen het natuurgebied met zijn biodiversiteit kunnen aantasten. Daarnaast is hij actief in het ontwikkelen van plannen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Als belangrijk uitgangspunt geldt dan altijd ook de recreatieve functie van het gebied voor de bewoners van Amsterdam.

Beheervrijwilliger en rondleider
Naast bestuurslid is Nico actief als beheervrijwilliger door mee te werken aan het ecologisch onderhoud van het natuurgebied. Dat doet hij op zijn vrije woensdagen en zaterdagen. Deze werkzaamheden betreffen zowel maaien, zaag- en baggerwerkzaamheden maar ook onderhoudswerkzaamheden aan en rond het verenigingsgebouw, het Natuur- en Milieu Educatiecentrum ‘De Waterkant’. Daarnaast repareert en plaatst hij meubilair in het natuurgebied. Als deskundige van de flora in De Oeverlanden verzorgt hij jaarlijks excursies om leden en niet-leden mee te laten genieten van alles wat het gebied te bieden heeft.

Redacteur
Nico verzorgt inhoudelijk ongeveer acht á tien keer per jaar de informatieve nieuwsbrieven van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’. Deze worden zowel door de leden als door geïnteresseerde niet-leden gelezen. Daarnaast is hij vaste auteur van het verenigingsblad ‘Oever’ waarbij hij vooral de historische aspecten van het gebied beschrijft.

Provincie Noord-Holland en de Dorpsraad
Het koninklijke lintje is niet het eerste eerbetoon dat Nico voor zijn vele effectieve vrijwilligerswerk ontvangt. In 2009 ontving hij al een landschapsprijs van 5.000 euro van de provincie Noord-Holland. Die kreeg hij omdat hij het jaar daarvoor het rapport ‘Oase aan de Zuidas’ had opgesteld. Hierin beschreef hij hoe de waterkwaliteit in de Noordelijke Oeverlanden kan worden verbeterd.

In 2019 ontving Nico ook al van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp het Wapenbord van Verdienste voor zijn inzet voor het landelijke gebied in het algemeen en in het bijzonder voor De Oeverlanden. Nico zet zich ook in voor het behoud cultuurhistorisch erfgoed in het gebied. Zoals gold voor de – uiteindelijke toch gesloopte arbeiderswoningen – aan de Sloterweg 711-715 en voor de oorspronkelijke brug van Rijksweg A4 bij de Anderlechtlaan. Hij was ook ruim vier jaar redacteur van de Rubriek Sloten-Oud osdorp, die toen nog in de Westerpost stond.

Ondersteuners
De aanvraag voor het lintje is ingediend door het bestuur van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ en ondersteund door:
• Erik Hooijberg. Werkzaam als collega in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Bioloog en vicevoorzitter van Tuinpark Ons Buiten, gelegen in de Oeverlanden. Hij heeft samen met Nico Jansen gestreden tegen ongewenste ontwikkelingen in De Oeverlanden.

• Björn Warning, die als bewoner, betrokkene, natuurliefhebber en activist vaak met Nico heeft samengewerkt. Recent zaten beiden samen in de kerngroep die adviseerde over de gemeentelijke Ontwikkelstrategie landschapspark de Oeverlanden. Nico heeft ook in dit traject veel goeds kunnen realiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeentelijke erkenning dat het van essentieel belang is dat de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ een belangrijke rol speelt in het ecologisch beheer van het gebied.

• Tello Neckheim, voormalig bestuurslid van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ in de periode 1989 t/m 2018, die samen met medebestuurder van Chris Arntzen en Henk Gerritsen vanaf het begin betrokken waren bij de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ en voor zijn rol eerder al dubbel is onderscheiden.

Aandacht vragen voor waterkwaliteit Nieuwe Meer
Dat Nico eerder al werd onderscheiden voor een goed doortimmerd rapport over de slechte waterkwaliteit werd tijdens de uitreiking van het lintje overigens benut. Immers, nu de wethouder van Financiën toch op bezoek kwam in De Oeverlanden, bood dit aan het verenigingsbestuur meteen een prima kans om haar deze vraag toe te spelen: “Waarom maakt de gemeente geen gebruik van de Europese subsidie om projecten te financieren die de waterkwaliteit verbeteren?” Al het open water in Europa, dus ook dat van de Nieuwe Meer, moet per 2027 voldoen aan minimale kwaliteitseisen. En dat is nu nog niet het geval. De wethouder werd uiteraard overvallen door deze gedetailleerde vraag en had ook weinig tijd, maar de vereniging heeft nu in ieder geval een basis gelegd waarop verder kan worden gebouwd… Immers, de ervaren ‘Oeverlanders’ weten als geen ander dat als je voor elkaar wilt krijgen, dan betekent dat meestal dat vele kleine stapjes uiteindelijk het gewenste resultaat opleveren…

Tamar Frankfurther; 13 mei 2023.

Zie ook: