Uur van de waarheid nadert voor boerderij De Boterbloem

Lezers van de Westerpost kan de berichtgeving niet ontgaan zijn: ecologische zorgboerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg moet verdwijnen voor de aanleg van de laatste fase van Industrieterrein Lutkemeer.

Tenminste, dat vindt het Stadsdeel Osdorp. Volgens het bestuur van het stadsdeel is het besluit al zeven jaar geleden genomen en daarom onherroepelijk.

Bedrijventerrein
Op de plaats waar nu nog landerijen liggen, inclusief de percelen van boerderij De Boterbloem moet een bedrijventerrein gerealiseerd worden. Daar doelde stadsdeelwethouder Ahmed Baâdoud op toen hij begin januari werd geïnterviewd door het Amsterdams Stadsblad. Tot woede van de sympathisanten van De Boterbloem stelde hij toen het volgende. “Dat er tegenstanders zijn begrijp ik, maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid. We kunnen niet zeggen in Osdorp moet alles mooi groen blijven en bedrijventerreinen moeten maar ergens anders”.

Noodzaak
Toen zo’n jaar of tien geleden voor het eerst werd gesproken over de aanleg van nieuwe, deels Schiphol-gebonden industrieterreinen was er nog een onstuitbare economische groei. Nieuwe moderne industrieterreinen waren een must. Maar tijden veranderen en de noodzaak lijkt minder groot. Bovendien is er een trend om eerst oude industrieterreinen te herstructureren en opnieuw in te richten. Dat spaart geld en vooral schaarse ruimte. De ‘vrienden van de Boterbloem’ roepen het stadsdeel dan ook op om de plannen te heroverwegen. Volgens hen zijn er in Amsterdam al meer dan genoeg bedrijventerreinen die gedeeltelijk leegstaan. Zij vinden dat De Boterboem moet blijven en dat daarom het bestemmingsplan zodanig gewijzigd moet worden dat het terrein van De Boterbloem niet bebouwd kan worden. Zo kan de unieke boerderij behouden blijven voor de burgers van de stad.

Advies ARS
In de krant van 12 februari jl. gaf ik een beknopte reactie op een advies van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Structuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet: geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied; versterking of ondersteuning van de agrarische functie.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.” Het zou goed zijn als de planners bij het Stadsdeel Osdorp dit advies nog eens goed zouden doornemen.

Handtekeningenactie
En wat doe je als je als burger een besluit van de overheid wilt terugdraaien? Juist, je begint een handtekeningenactie. Vaak is dit de enige manier om nog iets aan besluiten te veranderen. Daarbij heb je dan veel publiciteit nodig en een actieve groep vrijwilligers die de kar trekken. Het bewijs dat zo’n actie kan werken hebben we in Sloten onder handbereik: het Weilandje Vrije Geer. Door een enorme inzet van een relatief kleine groep vrijwilligers, aangevoerd door de helaas te vroeg overleden Hans Frankfurther, werd een referendum afgedwongen. Bij dat referendum kreeg het stadsbestuur een gevoelige tik op de vingers en moesten een bouwproject en een tramlijn worden afgeblazen. Dat heeft de gemeente toen erg veel geld gekost.

Overleg
Het zou om twee redenen verstandig zijn als het stadsdeel nog eens goed zou nagaan in hoeverre dit onderdeel van het bedrijventerrein Lutkemeer echt noodzakelijk is. De actiegroep rond De Boterbloem is namelijk vast van plan om tot de laatste snik te strijden voor het behoud. Dat kan nog tot veel vertraging en financiële schade leiden en zelfs tot afstel van de plannen. Tweede punt van overweging is de vraag of er echt nog behoefte is aan dit terrein. Zeker gezien de dip waarin de economie op dit moment verkeert. En de aanleg van een dergelijk terrein, zonder dat er gegadigden zijn is ook weer een enorme kostenpost voor het stadsdeel.

Compromis
Je zou zeggen dat er in goed overleg wel een compromis gevonden moet kunnen worden. Om de lelijke term maar eens te gebruiken: een win-win-situatie voor iedereen. Dat compromis zou kunnen zijn het behoud van de boerderij met een acceptabel stuk grond. Eventueel op basis van wat grondruil en vervolgens de overblijvende stukken grond toevoegen aan het bestaande industrieterrein. Dan wint iedereen. Maar dat zal wel weer te simpel gedacht zijn.

Steun
Steun betuigen aan de actie kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld digitaal op www.deboterbloem.petities.nl. Verder gaat de actiegroep de komende weken de handtekeningenactie in Osdorp intensiveren, want ze willen in mei 10.000 handtekeningen bij elkaar hebben. Wie ook handtekeningen wil ophalen kan zich aanmelden via deboterbloem@kpnplanet.nl. Alle verdere informatie vindt u op de website van De Boterbloem: www.deboterbloemamsterdam.nl .

Arie van Genderen

Uit de Westerpost, 4 maart 2009.