Nieuwsberichten 2018

40 jaar Rubriek

Met deze 1988-ste editie van de Rubriek Sloten-Oud Osdorp sluit ik nu de veertigste jaargang van dit unieke communicatiekanaal af.

Mijn vader, P.Hans, bedacht dat het goed zou zijn om bewoners en andere belangstellenden wekelijks te informeren over het wel en wee van het landelijk gebied van Nieuw-West. Zo kon dit kwetsbare en bijzondere stukje Amsterdam bekender worden. Een prima overlevingsstrategie. Want – ook al is het landelijk gebied sindsdien flink verkleind en fors veranderd – we zíjn er nog en het behoud van de resterende cultuurhistorie krijgt tegenwoordig steeds meer bijval. Helaas gaat de afbraak echter nog altijd door zoals u hieronder leest over de Lutkemeerpolder…

In de afgelopen veertig jaar hebben veel vrijwilligers op (on)regelmatige basis stukjes geschreven en informatie aangeleverd. De Rubriek begon in januari 1979 in de toenmalige Badhoevese Slotense Courant. Sinds deze krant ophield te bestaan, ging de Rubriek verder onder de vleugels van de veel grotere Westerpost. Hier gedijt de Rubriek nu al jaren prima. Grote dank aan de Westerpost is dan ook zeker op zijn plaats.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 december 2018.

De Boterbloem blijft strijden voor behoud Lutkemeerpolder

Alies Fernhout na de bespreking in de Stopera op 19 december: “Treurig… een gemiste kans… Na anderhalf uur (!) debatteren bleef de meerderheid van de gemeenteraad erbij dat De Boterbloem genoegen moet nemen met het aanbod van slechts twee hectare akker.”

Geen zand erover! Red de Boterbloem! (Foto: Erik Swierstra)

Ondertussen blijven veel vragen onbeantwoord. Over noodzaak, kosten, klimaat, mogelijkheden, het enorme draagvlak. Alies: “Het College van B&W heeft wél met Schiphol-ontwikkelaar SADC overlegd, maar níet met ons.” Maar, tóch ziet De Boterbloem nog lichtpuntjes: “Er ís een toezegging om nu wél om tafel te gaan; er liggen twee moties die openingen bieden en héél veel raadsleden tonen zich betrokken. Laten we ons daar dan maar op richten… We gaan door…”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 december 2018.

Politiek gekonkel rond Boterbloem

Groen Links is de sleutel

Het is werkelijk een bijzondere vertoning die zich momenteel voordoet in de Amsterdamse politiek. In de vorige raadsperiode heeft Groen Links ons enorm gesteund om het behoud van de akkers van de Boterbloem op de agenda te krijgen. Vanzelfsprekend met winstwaarschuwingen: “we weten niet wat we kunnen bereiken, maar er komt in ieder geval ruimte om alles goed te bekijken.”

De afgelopen maanden lijkt het tij volledig gekeerd. In eerste instantie bleven de gesprekken met de raadsfractie op de vlakte: “we wachten op de wethouder”. En vervolgens bleef het daarbij:”de wethouder zegt dat het niet kan, want te duur.” Punt.

Wij dragen heel veel argumenten aan die het tegendeel aantonen. We geven handvatten en instrumenten om tot een andere aanpak te komen. We bieden aan om samen te werken voor een betere, groenere stad. We laten zien dat we ook medefinanciers kunnen vinden. De deur blijft dicht.

Het dedain waarmee Groen Links laat weten niet eens om tafel te willen is stuitend. Ze zijn domweg niet bereid om met ons naar oplossingen te zoeken.

Wat we vragen is tijd. Tijd voor een beter proces. Een proces waarin ook wij oplossingen kunnen aandragen. Oplossingen die we dan gezamenlijk kunnen afwegen.

En zelfs deze vraag wordt negatief beantwoord “omdat het toch geen zin heeft”.

Ondertussen is er in de oppositie veel steun, maar zonder Groen Links vormen zij geen meerderheid. Binnen de coalitie is er eveneens sympathie, maar daar is de opvatting dat Groen Links over de brug moet komen.

Uit: Nieuwsbrief De Boterbloem; 15 december 2018.

Van: www.reddeboterbloem.wordpress.com

Vrij zicht op de Sint-Pancratiuskerk

De entree van het dorp Sloten – met prachtig zicht op de Sint-Pancratiuskerk – lijkt weer even op hoe het er hier in de jaren zeventig uitzag…

 
Toen lag achter de bushalte nog een paardenweitje. ‘Natúúrlijk’ mag in deze tijden van economische voorspoed geen plekje grond meer onbenut blijven… Volgend jaar zal hier dan ook het shortstayhotel verrijzen… Maar we kunnen nu nog wel even mijmeren en dromen… (Foto: Liesbeth Berghuis)

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 december 2018.

Verzet tegen bouw Oud Osdorp

Op 21 november 2018 heeft de Parochie uit Halfweg informatie gegeven aan omwonenden over hun plannen om een deel van de Oude Begraafplaats in Oud Osdorp te bebouwen. Het gaat om het midden van het terrein, waar een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kap woning zouden moeten komen. Het zicht vanaf de Osdorperweg naar de begraafplaats blijft vrij.

Voor de bouw is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Uit de toelichting op de plannen werd duidelijk dat het de Parochie uitsluitend om het geld gaat. Nu brengt dit terrein niets op. De Parochie wil wel met de opbrengst de begraafplaats met toegangsweg opknappen.

Velen van de ruim dertig aanwezigen lieten kritische geluiden horen. Veel gehoorde vragen waren: “Waarom wordt niets gedaan met de huidige bestemming volkstuinen en recreatie?” en “Zijn er alternatieven bekeken?” De Parochie wimpelde dit allemaal af en gaf feitelijk geen antwoord op deze toch redelijke vragen.

Een aantal direct omwonenden is verontrust en boos: Zo begint de verrommeling van Oud Osdorp opnieuw! Zij willen stappen ondernemen tegen deze ongewenste ontwikkeling en hebben de Dorpsraad gevraagd om negatief op dit voorstel te reageren of om – zonder overleg met hen – nog geen officiële reactie over deze bouwplannen aan de gemeente door te geven.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 december 2018.

De verloren polder onder het zand van Nieuw-West

Komt weer tot leven in nieuw boek over de Sloterpolder

Kees Schelling weet verhalen van de vroegere bewoners van de Sloterpolder zo te verwoorden dat het lijkt alsof je zelf op die schuit vol spruiten en boerenkool naar de veiling vaart. Zijn nieuwe boek, dat op 2 december 2018 gepresenteerd werd in café Kerkzicht in Sloten, is dan ook een aanrader.

 

Het huis van de familie van Veen (E 377a) in mei 1954, toen de afbraak van de Sloterpolder al was begonnen. Achter de woning is de brug in de hulpweg (later de Lelylaan) te zien voor de aanvoer van zand etc. voor de bouw van Slotervaart. (Archief van Dolf van Veen.)

Wie de 14 verhalen (uit de periode 1920 – 1960) met veel foto’s uit familiealbums leest, staat plotseling in een wereld waar niets meer van over is. Op de plek van de Sloterpolder werd Nieuw-West immers gebouwd. Het was een uniek poldergebied met weilanden, tuinderijen, slootjes en houten bruggetjes aan de rand van Amsterdam. De polder was vooral over het water te bereiken. In 2016 beschreef Kees Schelling in zijn boek ‘Een verloren paradijs’ hoe het dagelijks leven in de polder er uitzag. Sindsdien bleven de nieuwe verhalen binnenkomen met daarin heel andere aspecten over het leven (o.a. tijdens WOII) in de Sloterpolder. Toen heeft Kees besloten een tweede deel uit te geven. Uit alle verhalen komt telkens de vrijheid en de ruimte die de polder bood naar voren. Vandaar dat hij koos voor de titel “Licht, lucht en leven”.

Gepist in de melk
Het verhaal van Nico Schrijver, die op zaterdagen voor Boer Huisman met een roeibootje melk bezorgde in de polder: “Polderkinderen probeerden altijd een grap met je uit te halen. Toen ik een keer een bestelling had opgenomen en de melk wilde ophalen, stond er een kleine jongen in een bus vol melk te plassen.” Nico durfde aan zijn werkgever niet te vertellen wat er gebeurd was en die melk weer onverkocht mee terug te nemen. Daarom heeft hij in een zijsloot de plas in die bus maar flink door de melk geroerd. Daarna heeft hij de melk dus maar ‘gewoon’ aan een tuindersgezin verkocht. Met kloppend hart in zijn keel moest hij daar de week erna weer melk afleveren. De tuindersvrouw stond hem al in de deuropening op te wachten… Helaas is er onvoldoende ruimte in deze Rubriek om ook de afloop van dit spannende verhaal te vertellen. Een ware cliffhanger naar het boek dus…

Scheepswerf en WOII
De diversiteit aan verhalen is groot. Over de scheepswerf van Arie Gouwerok (in 1915) op de hoek van de Slotervaart en de Westlandgracht. Over koeien in de sloot, belevenissen tijdens de oorlog, de berenkoude winters, hoe polderjongens bij de Watersnood in 1953 Zeeland te hulp schoten, het dorp Sloten en hoe je een volle groenteschuit over de overhaal trok.

Kees Schelling, Licht, lucht en leven, € 19,95; 238 pagina’s met foto’s. Uitgave: De Overhaal, Badhoevedorp, ISBN 978-90-821200-2-8. Op voorraad bij Meck & Holt, Tussen Meer 46, Osdorp en Jaspers, Sloterweg 95, Badhoevedorp.

Zie ook: www.keesschelling.nl/boeken/

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 5 december 2018.

Molen van Sloten start crowdfunding

“Help, De Kap is lek!”

Sinds de ingebruikname heeft de Molen van Sloten in 1991 al geldzorgen. Na 27 jaar dagelijks rondjes draaien is er Groot Onderhoud nodig. Nu komt de Molen van Sloten écht in problemen, want er is geen financiële reserve voor de noodzakelijke reparties. Daarom is een crowdfunding gestart.

Wie 25 euro of meer bijdraagt, ontvangt als dank
een officieel certificaat met een bosje riet van de kap.
De molenkap is lek doordat het riet er spontaan uitvalt, het metaal roest en het hout is hier en daar rot en moet geschilderd worden. Als er € 48.724 wordt opgehaald, kan het werk worden uitgevoerd. Alle kleine beetjes helpen.

Doneren kan in de donatiebox in de molen en via NL03 RABO 0359 6000 50 (o.v.v. “Groot Onderhoud”). Wie meer dan 25 euro bijdraagt, krijgt een cadeautje. Vermeld dan wel op de overschrijving uw gegevens, zodat de molen u kan bereiken! Later volgt meer info over deze campagne in de Westerpost. Lees nu al door op www.molenvansloten.nl/help/.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 5 december 2018.

Waarom de gemeente in gesprek moet en er geen haast is

Uit: Nieuwsbrief De Boterbloem – 2 december 2018

In de hele discussie rond de motie Boterbloem en behoud van de Lutkemeerpolder is een belangrijk aspect onderbelicht geraakt: het feit dat het op dit moment alleen gaat over het bouwrijp maken van slechts een deel van de polder.

Kaart van het bestemmingsplan
In groen: huidige akkers
In rood: deel waar bouwvoorbereiding wordt gevorderd
In geel: aanbod gemeente

De overeenkomsten van onze buren zijn niet opgezegd en de voorbereidende bodemonderzoeken zijn alleen op de helft van de akkers van de Boterbloem uitgevoerd. In onderstaand artikel leest u waarom alles er op wijst dat alleen het deel voor SEKU BV bouwrijp wordt gemaakt. Terwijl het juist zeer de vraag is of de overeenkomst met deze partij wel rechtsgeldig is.

Het is onbestaanbaar hoe het College blijft spreken in onmogelijkheden, terwijl er vele creatieve manieren zijn om de polder te behouden voor de stad. In het hele proces dat heeft geleid tot het huidige aanbod, is De Boterbloem niet één keer betrokken.

Op 19 december 2018 bespreekt de gemeenteraad het vervolg van de motie Boterbloem. Wij vragen de raad en het college om serieus de tijd te nemen en de komende maanden gezamenlijk alle mogelijkheden goed te onderzoeken. Er liggen vele kansen, ook op het gebied van financiering.

Nog steeds vraagtekens uitvoering bouwplannen
Het afgelopen jaar is overduidelijk gebleken, dat de gemeente Amsterdam met de Lutkemeerpolder én ecologische zorgboerderij de Boterbloem in haar maag zit. En dat is niet meer dan logisch. Voorgaande bestuurders hebben deze prachtige en historische polder afgedankt voor een bedrijventerrein en daarbij ongunstige – misschien wel belachelijke – afspraken gemaakt met een grondspeculant. Deze heeft 8 hectare in de polder aangekocht voor 2,5 miljoen euro en voor 8 miljoen euro doorverkocht aan de gemeente. Bovenop deze hoofdprijs bedong SEKU BV ook nog het recht om die 8 hectare te ontwikkelen en 20 procent van de opbrengsten. Aan deze overeenkomst heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2009 groen licht gegeven.

De omstandigheden waarbinnen deze overeenkomst tot stand is gekomen zijn inmiddels tot bij de Hoge Raad als corrupt bestempeld. Daarmee is de kans niet gering dat de overeenkomst zelf nietig is. Daarnaast loopt tegen de ondertekenaar namens SEKU BV een onderzoek vanwege verdenking van omkoping. Begin 2019 zal deze zaak voorkomen. Of de overeenkomst en dus de voorgenomen bouw van het bedrijventerrein stand houden, is maar zeer de vraag.

Dubieuze overeenkomst molensteen om nek Amsterdam
De overeenkomst met SEKU BV hangt nu als een molensteen om de nek van de Lutkemeerpolder en de Boterbloem. Het is deze partij die de druk opvoert om de kostbare (biologische) akkers bouwrijp te maken. De werkelijke reden dat het College nu zoveel haast heeft: niet de behoefte uit de stad aan meer bedrijventerreinen.

Op dit moment is alleen ontwikkeling van het voorste deel aan de Etnastraat in voorbereiding. Dit ligt in lijn met de bewering van SADC dat men nu op zoek is naar een aaneengesloten kavel van 8 hectare die op Lutkemeer 1 niet voorhanden is. Dit kan alleen bestemd zijn voor een bedrijfsverzamelgebouw. En dit doet sterk vermoeden dat SEKU BV hier haar deel van de samenwerkingsovereenkomst gaat inlossen. Daarnaast zijn er geen namen bekend van bedrijven die hier in willen trekken.

En Lutkemeer 1 heeft bewezen hoe het met bedrijfsverzamelgebouwen in de Lutkemeerpolder vergaat. Die gebouwen staan voor een deel nog steeds leeg.

Gaat SEKU BV bouwen voor leegstand?
De kans is serieus aanwezig, dat ook in de Lutkemeerpolder straks puur voor leegstand wordt gebouwd. SADC en de gemeente Amsterdam beweren dat bedrijven uit de binnenstad staan te trappelen om zich daar te vestigen. Maar namen en rugnummers ontbreken. Als deze bewering écht klopt, dan is het vreemd dat bijna éénderde deel van de eerste fase van het bedrijventerrein (Lutkemeer 1) nog leeg staat. Daar is dus nog genoeg ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen om bedrijven uit de binnenstad onder te brengen. Sterker nog: BAM heeft één verzamelgebouw voor kleinschalige bedrijven ontwikkeld op fase 1. Het was de bedoeling om er meer van dit soort gebouwen neer te zetten. Daar heeft dit bouwbedrijf van afgezien. Blijkbaar was het niet het succesnummer dat ze voor ogen hadden gehad. De gemeente Amsterdam, SADC en SEKU BV doen voorkomen dat het verder achteraan de polder wel gaat werken. En als deze gok verkeerd gaat uitvallen –wat te verwachten is- dan is er onherstelbare schade aan de Lutkemeerpolder én de boerderij toegebracht.

Wat zijn de kosten, investeringen en opbrengsten?
Er worden enorme bedragen geroepen die uitgetrokken zouden moeten worden om de Lutkemeerpolder groen te houden. Naast dat deze bedragen binnen een half jaar van 26 miljoen tot 42 miljoen zijn toegenomen, ontbreekt er een onderbouwing. Dit lijkt op natte vingerwerk om de gemeenteraad zo af te schrikken, dat ze met de plannen gaan instemmen. Dat bij afzien van het bedrijventerrein de investeringen in het bouwrijp maken de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur niet meer nodig is, wordt nu niet meegerekend.

‘Er zijn meer investeringen die in de berekeningen van de gemeente buitenbeschouwing gelaten worden’

Maar er zijn meer investeringen die in de berekeningen van de gemeente buiten beschouwing worden gelaten. De toevoerwegen naar de polder kunnen nu al amper het verkeer aan tijdens de ochtend- en avondspits. Met name de brug over de ringvaart belemmert doorstroming, zodat er files ontstaan. Als meer bedrijven zich in de Lutkemeerpolder zouden gaan vestigen, komt de doorstroming tijdens de spitsuren helemaal in de knel te zitten. Daarnaast klagen de huidige werknemers over de slechte bereikbaarheid met het OV van de eerste fase van het bedrijventerrein. Er zal dus door de gemeente Amsterdam flink geïnvesteerd moeten worden in het verbeteren van de bereikbaarheid van beide bedrijventerreinen. Kosten die nu niet zijn meegenomen.

Het bedrijventerrein Lutkemeer 1 is nu 10 jaar in gebruik en is nog steeds niet vol. Volgens de onderzoekrapportage van STEC staat deze eerste fase al weer in de boeken voor een opknapbeurt. Dat gaat miljoenen kosten. Dat een mogelijke tweede fase binnen vijf tot tien jaar ook aan de beurt is, is dat ook meegenomen in de berekeningen?

Behoud van de polder is overigens geen kostenpost die alleen bij de gemeente hoeft te liggen. Er is maatschappelijke betrokkenheid te over om gemeenschappelijk te investeren in de grond.

Amsterdam heeft invloed
Een veel gehoord argument is dat de grond zou moeten worden teruggekocht, maar dat deze niet te koop staat. Het is duidelijk dat Amsterdam geen meerderheid heeft in SADC, maar dat betekent niet dat B&W geen invloed kunnen uitoefenen. Het gaat namelijk nog steeds om grond binnen de gemeentegrenzen die ingebracht is in de SADC. De gemeente Amsterdam bepaalt uiteindelijk zelf of er voorlopig wel of niet gebouwd wordt.

Nu doet de gemeente het voorkomen dat ze geen enkele zeggenschap meer hebben over de Lutkemeerpolder. Dat is een slimme tactiek om dit stukje kostbare groen buiten de eigen invloedssfeer te brengen en zo de eigen handen er van af te trekken.

Het is niet gemakkelijk, maar de gemeente Amsterdam heeft de mogelijkheden om de plannen voorlopig uit te stellen. In ieder geval totdat de eigen afspraken zijn nagekomen. Dit geeft bovendien alle partijen de ruimte om nog een kritisch te kijken naar plannen die 30 jaar geleden zijn bedacht, toen bijvoorbeeld klimaatsverandering nog niet op de agenda stond.

Tijd voor overleg!
De motie De Boterbloem – destijds unaniem door de gemeenteraad aangenomen – is nog niet volledig uitgevoerd. Daarnaast is er de afgelopen maanden geen overleg geweest met de Boterbloem, terwijl er vele kansen liggen om tot creatieve oplossingen te komen. Er zijn vele scenario’s mogelijk in een polder van 40 hectare, waarvan slechts 8 hectare wordt ontwikkeld. De Boterbloem vraagt de gemeente Amsterdam dan ook om tijd in te ruimen voor een goed proces.

Hoe nu verder?
De wethouder heeft flink wat vragen te beantwoorden naar aanleiding van de commissievergadering. Op 19 december staat het weer op de agenda van de raad voor verdere bespreking. Het is aan het college om op enig moment te besluit dat ze voldoende draagvalk heeft om de motie ten uitvoer te leggen. Dat hoeft de 19e dus niet het geval te zijn.

Groeiende steun voor de Boterbloem

College van B&W kiest de kant van speculanten

Vol energie en actiebereidheid betrad het Actiecomité tot behoud van De Boterbloem op 21 november 2018 met tromgeroffel de zaal waar de commissie RO later over het behoud van De Boterbloem en de Lutkemeerpolder zou spreken.

In protestoptocht met hooivork naar de Stopera! (Foto: Erik Swierstra)

Tijdens de vergadering bleek dat de wethouder (vooralsnog) vast blijft houden aan de steun voor economie en tegen groen en duurzaamheid. Daarmee kiest zij de kant van de speculanten. Waarschijnlijk doet zij dit, omdat ze angstig is dat projectontwikkelaars een claim gaan indienen als zij die bedrijventerreinen in de Lutkemeer niet krijgen. Ze gaat niet in op het inmiddels breed erkende gegeven dat er bij de totstandkoming van deze deals met de projectontwikkelaars sprake was van corruptie. En dat dat dus consequenties zou moeten hebben.

Tenminste zes hectare
De wethouder blijft (vooralsnog) bij haar standpunt dat ze De Boterbloem slechts twee hectare landbouwgrond gunt. De boomgaard, die uiteraard niet geschikt is om aardappels te poten, was en is niet bedreigd. Maar, met die twee hectare kan De Boterbloem niet overleven. Eerder werd al duidelijk dat De Boterbloem tenminste zes van de huidige elf hectare nodig heeft om het bedrijf voort te zetten. Daarover wil De Boterbloem in gesprek met de gemeente. Er is overigens veel leegstand op aangrenzende bedrijventerreinen.

Verschillende raadsleden in de gemeenteraad spraken zich nu al uit voor behoud van De Boterbloem en kozen de kant van duurzaamheid. Alies Fernhout van De Boterbloem vertelde nog hoe hoopvol ze gestemd was toen het nieuwe stadsbestuur aantrad met het motto Een nieuwe lente, een nieuw geluid: “Helaas blijkt dat nieuwe geluid tot nu toe te bestaan uit het willen uitvoeren van oude plannen… Wij blijven daarom hoop houden!” De Boterbloem en het Actiecomité beraden zich op verdere stappen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 28 november 2018.

Molen van Sloten zamelt geld in voor groot onderhoud

De Molen van Sloten is dringend op zoek naar geld. Veel geld is nodig om restauratie te bekostigen. Dit weekend is de hulp van het publiek ingeschakeld.

Door: David van Unen – 25 november 2018

Roest in de wieken, verrot hout in de stelling en een rieten dak dat nodig moet worden geklopt. Bestuurslid Marc van Welsem somt op welke onderdelen van de 27 jaar oude molen aan de Akersluis allemaal aandacht verdienen.

De 27 jaar oude molen aan de Akersluis heeft een romp uit 1847, die inmiddels behoorlijk piept en kraakt. Het stichtingsbestuur heeft niet voldoende reserves in kas om daar iets aan te laten doen. De crowdfunding die daarop is gelanceerd heeft door donaties van stichtingen en bedrijven al een zet de goede richting in gehad, waardoor de teller nu op een goede elfduizend euro staat.

Ruim twee jaar geleden slaakten de vorige uitbaters van de molen nog een noodkreet in Het Parool. Want waar de stad wordt overlopen door toeristen had men in Sloten de grootst mogelijke moeite bezoekers ook naar landelijk Amsterdam te trekken. Daarin is langzaam een weg naar boven ingezet, zegt Van Welsem. Het dit jaar aangetreden bestuur richt zich veel meer op de buurt en nabijgelegen gemeenten. Ook wordt de Molen van Sloten gepositioneerd als bijvoorbeeld feest- of trouwlocatie.

Neemt niet weg dat de molen graag iedereen verwelkomt. Ze hoeven alleen niet meer met busladingen tegelijk te komen. Van Welsem: “We trekken nu zo’n twaalf- a vijftienduizend bezoekers per jaar. Op heel veel meer dan dat zijn we niet berekend, een bezoek hier is maatwerk. Er kan maar een x-aantal mensen tegelijkertijd door de molen heen, waar gidsen onze gidsen een strak en goed verhaal houden. We zijn ook geen Zaanse Schans.”

Zo’n bezoek aan de molen, behalve een museum ook nog altijd een werkend gemaal, kost inclusief rondleiding 8,50 euro. Doneren voor het herstel van de Molen kan hier.

Van: www.parool.nl

Draakvlakonderzoek Sloten

De Gemeenteraad en de wethouder hebben de duidelijke mening van de Slotenaren (89% tegen de komst van een hotel; 94% tegen de komst van meer shortstay en 91% tegen het huidige bouwplan van Lebo op de plek van garage Kuykhoven) in hun vergadering besproken.

Er was veel waardering voor het onderzoek van de werkgroep Sloten. De zorgen van de Slotenaren zijn luid en duidelijk overgekomen. De wethouder heeft het DB van stadsdeel Nieuw-West geïnstrueerd om de mening van de Slotenaren serieus te nemen en hier terdege rekening mee te houden in het vervolgtraject.

Gemeenteraadsleden zullen een vinger aan de pols houden en indien nodig zullen zij de wethouder vragen om een of meer van bovenstaande projecten te agenderen in hun commissie. Zij hopen echter dat dit niet nodig is en dat het stadsdeelbestuur alles in goede banen leidt. Wordt vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 28 november 2018.

Tien Ooievaars

Vorige week kwamen de Lutkemeer-ooievaars nog regelmatig naar hun nest. Hoe lang nog? Ook als ze naar het Zuiden trekken, is het nest beschermd en is de kans dus groot dat ze volgend jaar terugkomen.

De drie Oud Osdorpse ‘jongen’ (Benjamin in het midden)
op hun geboortenest de Lutkemeerschool. (Foto: Peter Wesche)

Ondertussen worden er soms wel tien ooievaars bij elkaar gespot. Naast het Lutkemeergezin, gaat het om twee jongen uit 2018, de ene geboren op Natuurpark Vrije Geer (5E851) en de andere in het Vondelpark (5E769). Ook een Vrije Geerder uit 2017 (5E357) heeft zich aangesloten bij de groep. Maar, zo zeggen de watchers: “Die ene Vrije Geerder is wel smerig en dominant…” Dat laatste heeft hij niet van een vreemde: Zijn vader verjaagt al jaren argeloze woningzoekende ooievaars, die willen intrekken op een andere paal op Natuurpark Vrije Geer…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 28 november 2018.

Freek Raat overleden

Op 19 november 2018 is Freek Raat, Slotens laatste veldwachter van 1950 tot in de jaren zeventig, overleden. Freek is 95 jaar geworden en is begraven bij de Sloterkerk, bij zijn Stien.

Freek woonde aan de Zuiderakerweg en was in zijn lange leven actief voor de dorpsgemeenschap. Hij leverde ook een grote bijdrage aan het behoud van de Oude Molen (nu: Akermolen) aan de Ringvaart. Bij de recente crowdfunding van het Politiebureautje speelde hij weer een belangrijke rol, waardoor het lukte om het monumentje van de gemeente te kopen en op te knappen. Toen viel op hoe behendig hij zijn rode canta tussen de paaltjes door op het Dorpsplein kon manoeuvreren…

Gelukkig heeft Freek zijn herinneringen gedeeld en blijven die nu behouden. Marja van der Veldt legde zijn herinneringen vast in het  boekje ‘De veldwachter vertelt’, dat vanaf april weer in het Politiebureautje te koop is. Freek deed ook mee aan het interviewproject van de werkgroep Historie. U vindt zijn herinneringen op www.geheugenvanwest.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 28 november 2018.

Avontuurlijk Driesprong-schoolplein

Op 31 juli 2018 hield basisschool De Driesprong op Sloten een informatie-inloop over de nieuwe inrichting van het schoolplein achter de school. Dit plein is nu helemaal versteend. De waterafvoer is slecht en er zijn weinig speelmogelijkheden voor de leerlingen. Alle reden om hier wat aan te veranderen.

Gebruikmakend van de regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen gaat de school het plein opknappen. Samen met de leerlingen is een voorlopig ontwerp gemaakt voor een avontuurlijke groene speelplek. Het schoolbestuur kreeg complimenten over de leuke inrichting van het plein. Bekeken wordt of de inrichting van het voorplein kan veranderen om overlast voor omwonenden te verminderen. Bovendien zou het mooi zijn binnen het Beschermd Dorpsgezicht wanneer de nieuwe rode bestrating van de Sloterweg straks door zou lopen naar de schoolingang.

Openbaar?
Over de openbare openstelling van de nieuwe speelplaats áchter de school waren veel Slotenaren kritisch: Is dat wel nodig? Er is immers al een prachtige speeltuin en ook op het Dorpsplein even verderop kun je prima spelen. En vooral: Is dat wel veilig? Trekt die achter de school verstopte speelplek straks geen hangjongeren, vervuiling en overlast aan? De Driesprong begrijpt deze zorgen en stelt daarom voor om de speeltuin achter de school straks alleen op schooldagen tot 16.00 uur open te stellen. Het is de bedoeling dat kinderen na schooltijd alleen onder toezicht komen spelen. Om 16.00 uur zal een medewerker van de school het achterplein controleren en het hek sluiten. De school zal evalueren of deze werkwijze een goede oplossing is. Zo niet, dan worden de afspraken aangepast. Nu eerst maar eens beginnen met de nieuwe inrichting.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 november 2018

Ditlaar Staete is niet meer

De entree van het dorp Sloten is totaal veranderd: Het pand op de hoek voor de Pancratiuskerk is inmiddels al bijna helemaal verdwenen. De naam ‘Ditlaar Staete’ werd door iedereen als nogal potsierlijk beschouwd.

Hier komt, als het aan de Slotenaren ligt, het enige (shortstay-)hotel van het dorp. Met 36 appartementen, waar naar verwachting werknemers van bedrijven (aan de Zuidas) tijdelijk zullen wonen. Deze projectontwikkelaar heeft er gelukkig voor gekozen om eerst alles in goede samenspraak met dorp rond te maken en daarna pas de bouwaanvraag in te dienen… Het kán dus wel…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 november 2018

Geen laatste reddingsboei voor De Boterbloem

Een ultieme poging vanuit de oppositie om het groen van de Lutkemeerpolder te sparen, is op niets uitgelopen. Zorgboerderij De Boterbloem moet wijken voor een bedrijventerrein.

Door: Bart van Zoelen 22 november 2018

Een meerderheid in de raad vindt dat wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) tot het uiterste is gegaan met haar plan om de zorgboerderij te laten voortbestaan op 3 hectare grond binnen het nieuwe bedrijventerrein dat gepland staat aan de rand van Osdorp.

Dat plan heeft De Boterbloem van de hand gewezen omdat minstens 6 hectare nodig zou zijn voor een levensvatbare zorgboerderij.

Groene kopstukken
De groene oppositie van de Partij voor de Dieren (PvdD), Bij1 en de ChristenUnie probeerde vergeefs GroenLinks mee te krijgen om van het hele bedrijventerrein af te zien.

Kopstukken uit de milieubeweging zoals Marjan Minnesma en Maurits Groen riepen het stadsbestuur deze week ook al op om de van voor de crisis stammende bouwplannen te verruilen voor natuur, recreatie en stadslandbouw op de laatste vruchtbare landbouwgrond aan de rand van de stad.

GroenLinks liet zich overtuigen door de berekening van de wethouder dat de gemeente de mede-ontwikkelaars SADC en SEKU voor 42 miljoen euro schadeloos moet stellen als het bedrijventerrein er niet komt.

Leegstand
Verder benadrukt de wethouder, eveneens van GroenLinks, dat bedrijventerrein schaars begint te worden, ook al omdat werkgevers binnen de stad plaats moeten maken voor woningbouw.

Het bracht raadslid Jennifer Bloemberg (PvdD) tot de conclusie dat ook GroenLinks de stad door een economische bril bestuurt, ‘in plaats van met een ecologisch-planeetbrede visie’.

Doorzetten van het al voor de crisis opgestelde bouwplan wordt door de groene oppositie achterhaald genoemd, ook al vanwege leegstand op andere SADC-bedrijventerreinen bij Schiphol.

Alies Fernhout van De Boterbloem verwees naar de met veel groene beloftes omgeven start van het stadsbestuur onder het motto Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Fernhout: “Het nieuwe geluid is dus: oude plannen uitvoeren.”

Van der Laan
Van links tot rechts zetten partijen bovendien vraagtekens bij de voorgeschiedenis van de bouwplannen. Uit het vonnis van de in 2013 wegens corruptie tot celstraf veroordeelde provinciebestuurder Ton Hooijmaijers blijkt dat ook de oud-directeur van SEKU door hem werd bevoordeeld, uitgerekend bij grondtransacties in de Lutkemeerpolder.

Wethouder Van Doorninck verklapte dat Eberhard van der Laan als burgemeester nog op SEKU heeft ingepraat om zich terug te trekken, maar vergeefs. Maar een eventuele rechtszaak tegen de oud-directeur is voor haar geen reden om het bouwrijp maken van de grond uit te stellen.

Wel kondigde ze aan dat bij de daadwerkelijke uitgifte van de grond integriteitstoets Bibob wordt ingezet om te beoordelen of alle zakenpartners van de gemeente zuiver op de graat zijn.

Van: www.parool.nl

Bouwen naast het oude kerkhof op Oud Osdorp?

Op woensdag 21 november organiseert de Parochie van de RK kerk in Halfweg om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de stal van de familie Worm (achter Osdorperweg 571). Het gaat over hun plannen voor het stuk grond naast de oude begraafplaats, tegenover het tankstation op Osdorperweg 547, waarvan de parochie eigenaar is.

Kerkhof Oud Osdorp. Foto: Erik Swierstra.

Dorpsraadlid Ray Kentie: “Vroeger stond hier de RK kerk Sint-Pancratius, die aan het begin van de 20e eeuw is afgebroken en toen verhuisd is naar Sloten. Jarenlang waren er naast het kerkhof nutstuintjes. Enkele jaren geleden werd de kerk echter aangeschreven door de overheid en moesten zij het hele terrein laten saneren. De asbestsanering hier heeft destijds letterlijk veel voeten in de aarde gehad en veel geld gekost. Sindsdien ligt het stuk grond min of meer braak en er zijn geen grondopbrengsten voor de kerk. Inmiddels heeft de gemeente het stuk kerkhof aangewezen als monument. Dat is mooi, want deze begraafplaats is van groot belang in de geschiedenis van het oude dorp.”

Behoud van zichtlijnen
Voor de rest (ongeveer een derde) van de grond naast de begraafplaats heeft de kerk in overleg met de gemeente een plan opgevat om hier twee blokken woningen rond een erf te bouwen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een wijziging van het bestemmingsplan. Het overige deel van het terrein zou dan vrij blijven.

Ray: “De Dorpsraad stelt zich voorlopig op het standpunt dat het op zich wel voorstelbaar is dat hier een bouwproject van bescheiden omvang mogelijk zou moeten zijn. Maar, we zullen pas na de voorlichtingsavond een definitief standpunt formuleren. Dan hopen we in detail te horen wat precies de bedoeling is. Uiteraard laat de Dorpsraad zijn standpunt ook afhangen van de reacties van de Oud Osdorpers. Belangrijke beoordelingsaspecten zullen zijn dat het onderhoud van en de publieke toegang naar de begraafplaats behouden blijven. Bovendien is het voor de Dorpsraad van belang dat het zicht op de begraafplaats en het doorzicht naar het achterland op deze locatie in de toekomst gewaarborgd blijven.”

Alle Oud Osdorpers zijn van harte welkom! Kom luisteren naar de plannen en laat weten wat u hiervan vindt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

Een fris geluid over de Sloterbrug

Nieuw-West – Het plan voor een nieuwe, bredere Sloterbrug is door omwonenden met argwaan ontvangen, omdat zij een grote – door hen ongewenste – toename van het autoverkeer vrezen. Op 400 meter afstand ligt misschien een goed alternatief.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Na de standaard agendapunten aan het begin van onze SDC-vergadering op 6 november 2018 was het tijd voor insprekers. Marc Makkes en Teun Castelein kwamen vanuit de werkgroep Openbare Ruimte van de ‘Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp’ met een alternatief plan voor de nieuwe Sloterbrug.

Geen nieuwe Sloterbrug
Als het aan Makkes en Castelein ligt, hoeft de huidige Sloterbrug niet vervangen te worden door een nieuwe brug die breed genoeg is voor tweerichting verkeer. Zij pleitten ervoor om de huidige brug af te sluiten voor autoverkeer! “Want”, zei Castelein, “slechts 400 meter verderop ligt een alternatief: een brug in de Oude Haagseweg. Daar woont bijna niemand. Daarheen kan prima al het verkeer dat nu het oude dorp Sloten en Badhoevedorp splijt, verlegd worden en dan heeft niemand er last van…”

Beide insprekers kwamen naar de SDC-vergadering, omdat zij – naar eigen zeggen – “op inspraakbijeenkomsten voor de nieuwe Sloterbrug geen gehoor kregen voor hún idee”. Volgens Makkes loopt de gemeente te hard van stapel met huisbezoeken bij bewoners die uitgekocht moeten worden voor de aanleg van de nieuwe Sloterbrug.

Vragen van SDC-leden
Hans van der Straeten (VVD) vroeg de insprekers “of zij in hun plan rekening gehouden hebben met het openbaar vervoer (ov), dat nu vooral gebruik maakt van de brug in de Oude Haagseweg?” Castelein: “Stuivertje wisselen: laat al het ov over de Sloterbrug door Sloten en Badhoevedorp rijden [waar passagiers kunnen in- en uitstappen; CF] en laat al het andere verkeer via de Oude Haagseweg rijden. Er zijn plannen om de Oude Haagseweg-brug te vervangen.”

Sarah Biddle (GroenLinks) vroeg wat het plan toevoegt aan Sloten? Volgens Castelein loont het de moeite om de ruimte vanaf de Molen van Sloten tot aan Tango en de driehoek bij de Sloterweg met de ijssalon, te herinrichten tot een plein met verblijfsruimte. “Al het autoverkeer dat nu voor overlast zorgt, gaat via de Lijndenbrug en de Oude Haagsweg-brug buiten de dorpskernen om.”

Mario van Dregt (50Plus) vroeg naar de weerstand die de insprekers ondervonden? Die zeiden dat de gemeente geen oog heeft voor andere plannen dan alleen een nieuwe Sloterbrug: “Het is een gemis aan meta-visie. Aan weerszijden van de Sloterbrug liggen scholen waar in de huidige plannen ál het (extra) verkeer langs zal gaan.”

Portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk (SP) liet weten dat de financiering voor de vernieuwing van de Sloterbrug rond is en er nieuwe besluiten genomen zouden moeten worden om van de huidige plannen af te wijken.

Biddle vond het idee van de insprekers “een geweldig plan dat diverse problemen oplost.” Dat er in de hoofden van de projectbegeleiders een knop om moet, om te kunnen focussen op dit nieuwe plan, mag van Biddle geen reden zijn om niet naar dit alternatief te kijken. Van der Straeten steunde Biddle daarin: “Het is misschien te vroeg om al een ongevraagd advies aan het DB te geven, maar als de SDC meer te weten komt over die mogelijkheid, volgt misschien toch zo’n ongevraagd advies! Dus misschien kan het DB zelf dit plan toch door de projectgroep laten onderzoeken – als voortschrijdend inzicht.”

Bobeldijk voorzag een probleem bij de brug in de Oude Haagseweg, omdat die volgens hem van Schiphol is [en niet van de provincie of de gemeenten Amsterdam / Haarlemmermeer; CF]. En er moeten verkeersstudies gedaan worden. Bobeldijk zag dus diverse ‘hordes’ op die weg. “Aan de andere kant zijn over de huidige plannen best veel zorgen”, en dus wil hij met de projectgroep over dit alternatief praten. Daarna komt hij bij de SDC terug met de uitkomsten.

In hun slotwoord waardeerden Makkes en Castelein de belangstelling vanuit de SDC en zij hopen ook in gesprekken met de projectgroep op inhoudelijke behandeling van hun alternatief.

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

De Boterbloem overleeft alleen met tenminste zes hectare

Op woensdag 21 november zal de Commissie RO van de gemeenteraad over de toekomst van boerderij De Boterbloem op Oud Osdorp gaan praten. Wilt u helpen? Kom dan om 13.30 uur naar de Stopera en steun deze bijzondere biologische boerderij vanaf de publieke tribune.

Overigens, de wethouder heeft inmiddels erkend dat het van groot belang is dat De Boterbloem blijft bestaan! Dat is goed nieuws! Maar, ze denkt ten onrechte dat De Boterbloem bedrijfsmatig kan overleven met slechts twee hectare akkerbouwgrond. Zelf doet de wethouder net alsof ze drie hectare aanbiedt, maar dan rekent ze de toch al niet bedreigde monumentale boomgaard mee. Ieder weldenkend mens snapt dat je dáár natuurlijk geen aardappels kunt verbouwen…

Kortom, een geniepig en slecht onderbouwd aanbod (dat niet getuigt van enige landbouwkennis) van de wethouder. Maar, deze erkenning is een begin…

Voor een rendabele exploitatie is tenminste zes hectare akkerbouwgrond nodig. Dán pas kan De Boterbloem ook de zo belangrijke zorg- en horecafuncties garanderen. Deze functies liften namelijk mee op de goeddraaiende boerderij. Daarnaast zorgt De Boterbloem voor behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie. Het Actiecomité gaat dit de 21e aan de gemeenteraadsleden en de wethouder uitleggen. Kom hen steunen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

Boterbloem wijst voorstel gemeente af

Afgelopen week heeft wethouder Van Doorninck aan de Boterbloem een voorstel voor behoud gepresenteerd. Het zou gaan om 2ha grond in het bedrijventerrein die we mogen blijven gebruiken. De foto onderaan geeft aan hoe dat er in de praktijk uit zou zien – achter en naast de boerderij.

Wij waarderen het zeer dat het College van B&W pogingen doet om de Boterbloem en haar akkers te redden. De afgelopen dagen hebben we serieus naar het voorstel gekeken.

Dit is helaas onvoldoende voor de boerderij om in het voortbestaan te kunnen voorzien.

Geen horecabedrijf, maar een boerderij
Op 2 ha is geen boerderij te runnen, ook niet op kleine schaal. Het enige verdienmodel zou een horecafunctie zijn met veel zorginkomsten. Dit is nooit onze ambitie geweest. Wij zijn een boerderij met een open karakter waar iedereen welkom is: bezoekers, wandelaars, rustzoekers, natuurliefhebbers, kopers van biologische producten, horecagasten of zorgcliënten.

Schuiven in functies, inschikken en andere nevenactiviteiten ontwikkelen behoort tot de mogelijkheden, maar alleen aanvullend op de kernactiviteit van De Boterbloem: biologische akkerbouw. Overigens spreekt het college over 3ha: de derde ha is de huidige boomgaard. Deze heeft nooit ter discussie gestaan, omdat de boomgaard geen onderdeel uitmaakt van het geplande bedrijventerrein.

In ons voorstel ‘Akkerpark’ hebben wij uitgerekend dat er minimaal 6 ha nodig is voor een rendabele exploitatie. Dat is dan ook de absolute ondergrens om het voortbestaan van de boerderij te kunnen waarborgen.

Slikken of stikken
In het voorstel van B&W wordt geen recht gedaan aan twee andere voorwaarden: voor zover mogelijk behoud van historisch kavelpatroon en open landschap. Zeker dat laatste is onlosmakelijk verbonden met de zorg- en de recreatiefunctie van de boerderij. Cliënten en bezoekers ervaren letterlijk ruimte en perspectief in de polder.

Wat opvalt is dat er in de afgelopen maanden uitgebreid gesproken is met SADC over de varianten. Aan de Boterbloem is nooit iets voorgelegd. We worden geconfronteerd met een eenzijdig ontwikkeld plan met de mededeling: slikken of stikken.

Oude wijn in nieuwe zakken
Het College heeft een voorstel ontwikkeld binnen de piketpalen die SADC heeft uitgezet. Al in de zomer van 2017 heeft SADC deze variant (weliswaar als tijdelijke) aan de Boterbloem voorgelegd. De twee vrijgemaakte hectares in het plan zijn geruild met grond verderop in het bedrijventerrein. Het is al jaren bekend dat er grondcompensatie omdat de waterkavels op verzoek van Schiphol aangepast moeten worden.

Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkel recht aan de groene ambities van het College, noch aan het voortbestaan van de Boterbloem.

Breed maatschappelijk verzet
Het gaat inmiddels niet alleen meer om de Boterbloem. Er wordt breed maatschappelijk een urgentie gevoeld voor behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie. Daarnaast zijn door Platform Behoud Lutkemeer zaken naar voren gebracht met betrekking tot corruptie en malversatie. Deze behoeven ons inziens eerst aandacht alvorens het College een onomkeerbaar besluit over de akkers neemt.

Wij gaan er van uit dat de gemeenteraad uiteindelijk een verstandige keuze zal maken en roepen iedereen op ons de komende tijd daarin te steunen.

De Boterbloem blijft openstaan voor verdere gesprekken over de toekomst van de boerderij en haar waardevolle biologische akkers die meer recht doen aan de motie.

Komende tijd veel steun nodig
Behoud Lutkemeer heeft een krant gemaakt vol achtergrondinformatie en illustraties over de Lutkemeerpolder en de bouwplannen.

Deze krant wordt op 12 november aan Burgemeester Halsema aangeboden. Vanaf 16 uur is er een bijeenkomst bij de Stopera waar iedereen van harte welkom is.

Er is pompoensoep en de laatste informatie wordt gedeeld over de polder en de boerderij. Ook is het de gelegenheid om een stapel kranten ter verspreiding op te komen halen.

Behoud Lutkemeer organiseert de komende twee weken verschillende activiteiten. Houd de aankondigingen in de gaten.

Op 21 november vanaf 13.30 bespreekt de raadscommissie Ruimtelijke Ordening de motie van de Boterbloem en de Lutkemeerpolder. Kom ook naar de Stopera om dit te steunen.

Voorverzamelen vanaf 12.30 bij de Dokwerker (J.Daniel Meijerplein) waarna we in demonstratieve optocht naar de Stopera gaan.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem; 7 november 2018.

Zorgboerderij De Boterbloem wijst voorstel college af

Zorgboerderij De Boterbloem ziet weinig in het voorstel van het Amsterdamse college om een stuk grond voor akkerbouw te behouden.

Door: Het Parool 7 november 2018

De biologische zorgboerderij, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen, zegt het erg te waarderen dat het college onderzoek heeft laten doen naar een eventuele redding. Het voorstel dat gedaan is, is voor De Boterbloem echter geen optie.

Hierin wordt drie hectare akkerland beschikbaar gesteld. De Boterbloem kan deze grond van de gemeente en de eigenaar van het bedrijventerrein pachten. Eerder was al bekend dat het gebouw van de zorgboerderij zelf behouden kon blijven.

Maar volgens De Boterbloem is een boerderij runnen op drie hectare niet mogelijk. Het dubbele is nodig om serieus verder te kunnen met biologische akkerbouw, zelfs als er geschrapt wordt in andere activiteiten die er nu op het land plaatsvinden.

Slikken of stikken

De Boterbloem noemt het een ‘eenzijdig ontwikkeld plan’, waarbij volgens hun de boodschap ‘slikken of stikken’ is. Bovendien verschilt het niets met de eerder geboden oplossingen van ontwikkelaar SADC, die de grond om wil toveren tot bedrijventerrein.

‘Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkel recht aan de groene ambities van het college, noch aan het voortbestaan van De Boterbloem,’ schrijft de zorgboerderij in een reactie.

De Boterbloem heeft nu de hoop gevestigd op de gemeenteraad, die op 21 november nog moet instemmen met het plan.

Van: www.parool.nl

Zorgboerderij Boterbloem blijft mogelijk toch open

Er gloort toch nog hoop voor zorgboerderij De Boterbloem. De boerderij in Nieuw-West moet plaatsmaken voor een bedrijventerrein, maar mogelijk kan er toch nog ruimte worden behouden voor de boerderij zelf en wat akkers.

Door: Herman Stil 2 november 2018

Het blijkt volgens het Amsterdamse college mogelijk om een deel van de akkergronden in stand te houden in combinatie met het bedrijventerrein. De Boterbloem is een biologische zorgboerderij waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

Het is gevestigd in de Lutkemeerpolder achter Westgaarde. Daar is al twee decennia een bedrijventerrein gepland van ontwikkelaar SADC, waarin onder meer Schiphol en de gemeente Amsterdam participeren. Bekend was dat de boerderij op termijn zou moeten verdwijnen.

Alternatieven
Nu puntje bij paaltje komt, blijkt er veel verzet te zijn tegen de opheffing. Op voorspraak van de Amsterdamse gemeenteraad heeft het college daarop alsnog onderzoek laten doen naar alternatieven waarbij de Boterbloem kan blijven bestaan.

Eerder was al duidelijk dat het gebouw zelf behouden kan blijven, nu is er ook een kans dat daarbij drie hectare akkerland beschikbaar blijft, zodat vee gehouden kan worden. De Boterbloem zal wel een deel van die grond van de gemeente en de eigenaar van het bedrijventerrein moeten pachten.

Het verlies aan bedrijfsgrond wordt dan elders gecompenseerd door in te leveren op gebied waar waterberging was voorzien. De herziening van alle bestemmingsplannen kost de gemeente wel 100.000 euro.

Pacht
Tot nu kreeg De Boterbloem het gebruik van zijn gronden van de gemeente. Omdat Amsterdam geen extra kosten wil maken voor het behoud van de zorgboerderij, zal die in het vervolg marktconforme pacht moeten betalen die afhankelijk is van het soort gebruik.

De raad moet 21 november nog instemmen met het plan.

Van: www.parool.nl

Uitslag draagvlak-meting (bouw)projecten Sloten

“Nee, we willen géén hotel en ook geen nieuwe shortstay op het dorp!”

54 Procent van de huishoudens in het dorp Sloten deed – ondanks de herfstvakantie – mee aan het draagvlak-onderzoek van de werkgroep Sloten! Conclusie: De meningen gaan duidelijk één kant op én men voelt zich sterk verbonden met het (beschermde) dorp(sgezicht).

De bewoners van het dorp Sloten spreken grotendeels met één stem als het gaat over de komst van een hotel en over de uitbreiding van tijdelijke verhuur aan expats en/of toeristen. Het overgrote deel van de huishoudens is bezorgd over de teloorgang van de sociale cohesie als er te veel tijdelijke bewoners op het dorp komen. Men vindt de huidige 18 plekken van tijdelijke verhuur (plus binnenkort 36 appartementen in het Ditlaar-shortstay-hotel) meer dan voldoende.

Liever goedkope woningen
In het hart van het dorp zullen op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven woningen worden gebouwd. De werkgroep Sloten stelde hiervoor een alternatief bouwplan voor met kleinere en goedkopere huizen, die beter in het dorpsgezicht passen. Slechts negen procent van de ondervraagden uit het dorp Sloten is het met de projectontwikkelaar eens dat hier duurdere woningen (vanaf 400.000 euro) moeten komen. De grote meerderheid ziet liever goedkopere starters- en ouderenwoningen. Veel Slotenaren zijn bezorgd dat het dorp straks alleen maar voor rijkere mensen toegankelijk is en een ‘kakdorp’ wordt.

Laagdrempelig restaurant
Slechts vier procent van de deelnemers aan het onderzoek wil dat er meer shortstay-appartementen (in De Halve Maen) op het dorp komen. Draagvlak is er wel voor het behoud van de restaurantfunctie op deze locatie. Een pannenkoekenrestaurant is prima, maar dan liever wel met een wat uitgebreidere (gezondere) menukaart.

Parkeren en overlast
De huishoudens uit de Dorpskern en de Dorpsuitbreiding vermelden ook hun zorgen over het tekort aan parkeergelegenheid, de afname van de sociale cohesie op het dorp en de overlast van zalencentrum De Diamant en het Snookercentrum. Meer onderzoeksresultaten treft u op de website dorpsraadslotenoudosdorp.nl.

Wat nu?
De werkgroep Sloten gaat de resultaten van deze draagvlakmeting uiteraard delen met het gemeente- en stadsdeelbestuur, de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie. Als er nieuws is, leest u dat hier in deze Rubriek. “Het was een experiment om deze draagvlak-meting zo te houden”, aldus werkgroepvoorzitter Jan Brockhoff. “Het was een groot succes en levert waardevolle informatie op. Zeker voor herhaling vatbaar!”

Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 29 oktober 2018.

Uit: de Westerpost van 31 oktober 2018.Zie voor een uitgebreid verslag: Rapportage Draagvlakmeting (bouw)projecten Sloten

Osdorpse ooievaars

De Slotense Vrije Geer-ooievaars zijn allang vertrokken… Maar de drie ‘jonkies’, die bovenop de Lutkemeerschool zijn geboren, genieten nog altijd met hun ouders van het fraaie landelijk Osdorp! Ze zijn flink gegroeid. Alleen aan de kleur van hun snavels (ouders: fel oranje) kun je nog zien welke vogels in 2018 zijn geboren.

Sample Image
Ook de Benjamin is nu sterk genoeg om zijn eigen leven te starten. Jammer genoeg was hij te klein voor een ring en kunnen we hem in zijn verdere leven niet volgen… Zijn jaargenoten gelukkig wel. “Goede reis en een mooi leven, jongens! En wie weet… tot ziens…”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2018.

Handhaving 50 km op de Osdorperweg

Vorige week heeft de gemeente verschillende 50 km-borden langs de Osdorperweg geplaatst. Ook is het getal ’50’ op verschillende plaatsen op het asfalt aangebracht. Maar ja, al die aanduidingen zorgen er niet voor dat het vele (te zware) sluipverkeer zich aan de snelheid gaat houden….

De leden van de werkgroep Oud Osdorp zijn dan ook – zacht gezegd – niet enthousiast: “Het líjkt een goede stap vooruit dat deze snelheidsborden er staan, maar als er geen (onopvallende!) handhaving komt, weten we nu al dat dit zinloos is. Geld over de balk smijten…

Vraag is waarom er overal camera-handhavingssystemen komen behalve op de Osdorperweg waar het júist hard nodig is… Of, zoals op de Haarlemmerweg, waar ze meteen al met laserguns stonden te meten en bekeuren. Nee, op Oud Osdorp kiest de gemeente voor een dure nieuwe wegindeling, die de cultuurhistorie kapot maakt, en waar straks toch weer te hard gereden wordt. Laten we dat geld liever inzetten voor handhaving! Deze eenvoudig te organiseren actie zou de weg een stuk veiliger maken en de kas van de overheid spekken.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2018.

Bij Wind 1, 2 of 3, stook je nie(t)

Fijnstof, een onderschatte sluipmoordenaar…

Het is de laatste tijd weer volop in het nieuws: de slechte luchtkwaliteit in Amsterdam en de veel te hoge concentratie Fijnstof. Vooral fijnstofdeeltjes, die vrijkomen bij verbranding, zijn gevaarlijk voor onze gezondheid.

Ze zijn zó klein dat onze neushaartjes ze niet tegenhouden. Daardoor belandt het Fijnstof in onze longen. Het is een veelal ‘onderschatte sluipmoordenaar’…

Burenoverlast
Ook in het dorp Sloten – met bebouwing dicht op elkaar – wordt inmiddels weer volop ‘voor de gezelligheid’ gestookt. Sommigen zeggen dat zij ‘schoon stoken’, maar dat bestaat jammer genoeg niet… Hierbij worden de basisregels voor ‘het stoken in een woonbuurt’ helaas vaak genegeerd. Naast goede stooktechnieken en het verbranden van relatief minder vervuilend en stinkend hout geldt bijvoorbeeld ook als regel dat je bij weinig wind (onder Windkracht 4) niet stookt. Vanaf Windkracht 4 geef je de wind de kans om de uitstoot te verdunnen, waardoor de overlast in aangrenzende woningen (die op Sloten vaak enkelsteens zijn en kieren hebben) en op straat afneemt. Dit verandert natuurlijk niets aan de vervuiling van de atmosfeer.

Je hebt geen keuze over de lucht die je inademt. Het is nu vreemd genoeg nog zo dat bewoners met astma, die ‘gezegend’ zijn met stokende buren, ook in hun eigen huis benauwd vervuilde lucht moeten inademen… Aan alle stokers (ook elders in Nieuw-West) dan ook de oproep: “Stook minder vaak en alleen bij Windkracht 4 en harder. Kijk op de website van Milieucentraal hoe je overlast voor omwonenden zoveel mogelijk kunt beperken”.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2018.

Draagvlak-meting (bouw)projecten Sloten

Begin oktober hebben diverse projectontwikkelaars hun plannen voor Sloten uit de doeken gedaan. Om u als werkgroep Sloten bij de gemeente te kunnen vertegenwoordigen, willen we graag weten hoe u als buurtbewoner over een aantal zaken denkt.

Vandaar dat wij bij de Westerpost van vandaag een A4-tje voegen met drie vragen. Het gaat om een draagvlakmeting (op anonieme basis) o.a. over de komst van een hotel en nieuwe shortstay-appartementen op de locaties van Syriana en De Halve Maen. Ook zijn we benieuwd om van u te horen aan wat voor soort woningen (dus: in welke prijsklasse) er volgens u behoefte is op het dorp.

Niet heel Sloten
Hoewel we weten dat álle Slotenaren zich sterk betrokken voelen bij wat er in de dorpskern gebeurt, hebben we ervoor gekozen om het onderzoek niet in heel Sloten uit te voeren. Deskundigen hebben ons namelijk uitgelegd dat de resultaten van deze draagvlak-meting meer kracht krijgen, wanneer alleen dorpsbewoners deelnemen, die daadwerkelijk in hun dagelijkse leven de gevolgen van de veranderingen zullen ondervinden. Alleen de ruim 300 bewoners van de dorpskern en de eerste kring (in de buurt van de projecten) daar omheen krijgen daarom een invulformulier.

Doe mee

Ook uw mening telt! Doe uw ingevulde formulier a.u.b. vóór maandag 22 oktober in de brievenbus van Sloterweg 1224, naast het Politiebureautje. Het resultaat van deze draagvlak-meting wordt uiteraard hier in deze Rubriek besproken. Wij hopen van harte dat veel bewoners meedoen. Bij voorbaat dank voor uw deelname en met vriendelijke groet namens de Werkgroep Sloten,

Jan Brockhoff, voorzitter Werkgroep Sloten

Uit: de Westerpost van 17 oktober 2018.

Antieke weegschaal van Verbeek in Kuiperijmuseum

Sinds 1919 tot eind 1969 was de firma Verbeek (huishoudelijke artikelen) op Sloten een begrip in de wijde omgeving.

De voormalige smederij met woonhuis werd in de jaren tachtig afgebroken. Op die plek werden toen acht grote witte huizen (Sloterweg 1225-1227) gebouwd. Jo Verbeek, tot aan het eind van zijn leven actief vrijwilliger bij de Molen van Sloten en het Kuiperijmuseum, heeft zelf nog met potten, pannen, emmers en kolenkitten op de verkoop-bakfiets door het landelijk gebied gereden.

Sample Image

Na het overlijden van Jo (op 99-jarige leeftijd) heeft zijn zoon Chris de antieke weegschaal (inclusief gewichten) uit de winkel aan het Kuiperijmuseum geschonken. De weegschaal staat al een tijdje te pronken in dit unieke museum en brengt de herinnering aan Sloten als levendig winkeldorp weer een beetje tot leven.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 oktober 2018.

Topdrukte voor Slotense bouwplannen

Zeven projecten stonden 1 oktober 2018 in de spotlight. Over drie projecten leven veel vragen over de status. Hierbij duidelijkheid:

Project Garage Kuykhoven
Veel (omwonende) Slotenaren en de werkgroep Sloten zouden graag zien dat Lebo hun alternatieve bouwplan omarmt en dit samen met hen gaat uitwerken. Dit Slotense alternatieve bouwplan past prima in het Beschermd Dorpsgezicht en bestaat uit kleinere en goedkopere steegwoningen. Helaas lijkt het er (nog) niet op dat Lebo hiertoe bereid is. Een stedenbouwkundige van de gemeente geeft aan wat de huidige status van dit project is: “Het plan dateert uit 2009 en voldoet aan het toenmalige beleid, voordat Dorp Sloten een Beschermd Dorpsgezicht werd. Omdat zij in 2009 voor dit plan een conceptaanvraag hebben ingediend, geldt die status nog steeds en hebben zij het recht om het plan in te dienen. Let wel, als er bezwaren en zienswijzen op het plan komen, zullen wij als gemeente het leidende beleid hanteren en het plan opnieuw beoordelen. Dit is bij Lebo ook bekend.”

Hotel locatie Syriana
Er bestaat al langere tijd een plan om restaurant Syriana af te breken en hier een groot hotel te bouwen. Hierover zegt de stedenbouwkundige: “De ontwikkelaars van Syriana mogen (binnen de huidige contour van het pand) binnen het bestemmingsplan een hotel realiseren als er voldoende draagvlak voor is. Nu geldt er wel een Hotelbeleid waaraan hun plan moet voldoen. Hierover zijn zij met de afdeling Hotelbeleid in gesprek. Wij weten nog niet wat de stand van zake daarvan is. De grootte van het hotel staat ook nog niet vast. De ontwikkelaar toonde op 1 oktober het plan dat geldt als uitgangspunt/concept. Dit is door de gemeente nog niet vastgesteld of al akkoord bevonden.”

Op de website van de gemeente staat over het Hotelbeleid het volgende: “Nieuwe initiatieven worden alleen in behandeling genomen als buurtbewoners zijn geconsulteerd en er een plan ligt op het gebied van sociaal ondernemen. Daarnaast is een duurzaamheidstest vereist. Deze eisen komen bovenop de bestaande criteria: concepten worden onder andere getoetst op verbinding met de buurt, vernieuwing binnen de hotelsector en de hoeveelheid andere hotels in de omgeving.”

Halve Maen
Dit karakteristieke pand waar al meer dan 100 jaar een café/restaurant zetelt, blijft behouden. Volgens het concept-plan komt er een restaurantfunctie (lunchroom?) terug met woningen en (alweer) shortstay-appartementen (waarvoor wel draagvlak op Sloten moet bestaan). De stedenbouwkundige over dit project: “De Halve Maen is nog niet verkocht. De initiatiefnemer die het conceptplan presenteerde, is eerst aan het onderzoeken wat er mogelijk en haalbaar is voor deze plek voordat de daadwerkelijke koop bekrachtigd wordt.” Slotenaren hebben contact gehad met een andere projectontwikkelaar, die het pand wil kopen, opknappen en er een pannenkoekenrestaurant in wil vestigen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 oktober 2018.

Sloterwegrotonde onveilig voor fietsers

De Sloterwegrotonde is sinds de vernieuwing bijzonder onveilig voor fietsers. Fietsers hebben niet langer voorrang en de nieuwe verkeerssituatie is onoverzichtelijk.

In de nieuwe situatie heeft de rotonde twee banen gekregen. Fietsers moeten via aparte fietspaden voorrang geven aan gemotoriseerd verkeer. Er gaat veel verkeer over deze rotonde. Daardoor moeten fietsers in de praktijk lang wachten om over te kunnen steken. Heel soms stopt er een auto, maar dan kan het goed zijn dat de auto in de baan ernaast wél met 50 km doorscheurt. Dit is erg onveilig.

Als fietser ben je dan vogelvrij; deze week al drie keer gehoord van verschillende buren dat ze bijna zijn aangereden. Het eerste (scooter)ongeluk is helaas al realiteit. Het is nu wachten op een ernstig ongeluk waarbij een fietser/scooter wordt geschept. Om die gevaarlijke toestand te ontwijken en niet al te lang stil te hoeven staan, rijden fietsers nu steeds vaker weer (zonder bescherming!) over de rotonde met het autoverkeer mee. Dat is tenminste net zo gevaarlijk.

Hoe kan dit gebeuren? De Sloterweg behoort immers tot het Hoofdnet Fiets van de gemeente Amsterdam. De oude situatie met een fietsstrook op de rotonde en voorrang voor fietsers was veel veiliger. Ook nu moeten fietsers weer voorrang krijgen.

Familie Wakkerman (bewoners Sloterweg).

Uit: de Westerpost van 10 oktober 2018.

Matinee Concert Sloterkerk 21 oktober 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 28, te Amsterdam zal op zondagmiddag 21 oktober 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

Er staat ons een fantastisch mooi concert met topmusici uit het Koninklijk Concertgebouworkest te wachten. Een strijkersensemble met een tiental musici van het Koninklijk Concertgebouworkest verzorgt een optreden. Een volstrekt uniek gebeuren.

Op het programma staat het beroemde derde Brandenburgs concert van J. S. Bach centraal. Verder werken van D. Scarlatti en van F. Geminiani. De klavecimbel wordt bespeeld door David Schlaffke.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie na afloop inbegrepen. Kinderen gratis.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: 020-6157692

Boterbloem naar de Stopera

Tijdens de commissievergadering (over Ruimtelijke Ordening) op 3 oktober 2018 om 13.30 uur in de Stopera zal het Actiecomité weer aandacht vragen voor het behoud van de Lutkemeerpolder en boerderij De Boterbloem.  

Naar verwachting zal de wethouder dan nog geen antwoord geven op alle gestelde vragen en de eerder aangenomen motie. Het is echter wél van belang om de raadscommissie en het College te blijven wijzen op wat er echt gaande is: het opgeven van een prachtig gebied voor de stad ten behoeve van grondspeculanten.

Hoewel de steun voor De Boterbloem groeit en groeit, ziet het er (nog) niet goed uit: De projectontwikkelaar voert de druk op om de polder zo snel mogelijk onder het zand te laten verdwijnen, dan is er geen weg meer terug. De Boterbloem blijft uw steun daarom keihard nodig hebben! Hebt u tijd? Kom dan ook! De portier kan u vertellen in welke zaal u moet zijn.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

Sloop Ditlaarpand

Nog even… en de entree van het dorp Sloten op de hoek Sloterweg / Ditlaar gaat ingrijpend veranderen.

De projectontwikkelaar laat weten dat de sloop van het pand, ontworpen door Slotenaar Jan Hopman – waar oorspronkelijk een grote spijkerbroekenwinkel in gevestigd was, in week 41 begint.

Ter voorbereiding zullen de bouwhekken verplaatst worden. Hierdoor vervallen de parkeerplaatsen aan de voorkant van het pand. Bouwer KBK zal in de buurt ter informatie flyers verspreiden. De resterende hortensia’s op de bouwkavel mag iedereen nog gratis komen uitgraven.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

Wildgroei van exoten op water en land

Waternavel

Wie langs een sloot woont, heeft gezien dat er op verschillende plekken (in het landelijk gebied) razendsnelle wildgroei op het water plaatsvindt. De Waternavel (quasi ronde bladeren/vijflobbig groen blad) is een invasieve exoot. Hij overgroeit het wateroppervlak zelfs zo snel dat aanwezige fauna en flora compleet worden verdrongen. Bestrijding van de grote Waternavel is moeilijk, omdat de plant makkelijk in stukken breekt en terug groeit vanuit kleine stukjes stengel die in de bodem achterblijven of op het water wegdrijven. Bij navraag blijkt dat Waternet actief bezig met zorgvuldige bestrijding, maar daar merken we op Sloten nog niets van. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat er op de foto geen sloot meer ligt tussen de tuinen aan de zuidkant van de Sloterweg en het VAT en dat je over het groen kunt lopen…

Drijft er bij u in de sloot ook Waternavel? Bel dan (opnieuw) gratis naar Waternet: 088 9394 000. Dan komen ze hopelijk snel langs om alles op te ruimen.

Japanse Duizendknoop
Overigens, over ongewenste exoten gesproken: Ook de Japanse Duizendknoop – waarvoor in deze Rubriek eerder aandacht werd gevraagd – woekert ondertussen overal vrolijk door. Op veel plekken in De Oeverlanden, maar ook bijvoorbeeld op de bouwkavel van de voormalige garage Kuykhoven op Sloten. Helaas is het na de eerder getoonde (schijnbare) dadendrang van de gemeente Amsterdam om deze plant overal te willen uitroeien nu angstvallig stil geworden en is er geen enkel initiatief tot verwijderen merkbaar…

Tamar Frankfurther.

Zeven plannen voor woningen, hotels en parkeerplaats op Sloten

Projectontwikkelaars en de gemeente Amsterdam zijn betrokken bij een reeks bouwprojecten op (het dorp) Sloten. De gemeente wil graag horen wat het dorp hiervan vindt en organiseert daarom op 1 oktober 2018 van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten inloopbijeenkomsten.

Sample Image

Toen café Rustoord; nu café-restaurant De Halve Maen: Hier kun je al
meer dan honderd jaar ook overdag een hapje eten… Blijft dat zo?

Hier kunt u zien waar al die projectontwikkelaars mee bezig zijn en wat de stand van zaken is. “Door de plannen nu al met de bewoners te delen”, aldus de gemeente, “kunnen gevoeligheden over de bouwinitiatieven – ook buiten de formele kaders – bespreekbaar worden gemaakt.” Dat betekent niet, zo benadrukt de gemeente, dat de gemeente achter al deze plannen staat en dat ze zeker gerealiseerd mogen/kunnen worden.

Het gaat om deze bouw- en ontwikkelprojecten:

* Locatie Garage Kuykhoven, Sloterweg 1269. Lebo is aanwezig. We zijn benieuwd of Lebo het alternatieve bouwplan van de (omwonende) Slotenaren en de werkgroep Sloten gaat omarmen.

* Locatie De Halve Maen, Sloterweg 1345. Plan om in het oude café-restaurant shortstay-appartementen (en mogelijk woningen) te maken. Het is onduidelijk of (en in welke vorm) de restaurantfunctie behouden blijft.

* Locatie Restaurant Syriana, Akersluis 8. Stand van zaken over de hotelontwikkeling, waarover eerder al een informatieavond is gehouden.

* Locatie Kwekerij Bakker, Sloterweg 984 (bij de rotonde). Plannen voor huurwoningen in het middensegment. Het ontwerp valt onder toezicht van de Welstandscommissie.

* Zelfbouwlocatie B / entree Sportpark (parkeerterrein Sportpark Sloten). Stand van zaken zelfbouw en inrichting toegangsweg (voor fiets / auto) naar sportpark.

* Herinrichting Entree Sportpark Sloten aan de Anderlechtlaan. Ontwerp van hoe de parkeerplaats en de auto-ontsluiting er uit komen te zien.

* Zelfbouwlocatie C (de nieuwe arbeiderswoningen bij Sloterweg 705). Het ontwerp zou erg moeten lijken op de originele bebouwing. Nu kunnen we de plannen in het echt gaan zien…

Tijdelijke verhuur op Sloten?
De hotelplannen voor De Halve Maen en Syriana stellen een bredere kwestie aan de orde: Hoeveel tijdelijke woningverhuurlocaties (nu al: 18 Airbnb / B&B voor kamers/hele woningen plus de komst van het grote Ditlaar-shortstay-hotel) kan het kleine dorp aan, zonder dat de gemeenschapszin hierdoor (nog) verder afneemt? Naast overlast, die tijdelijke bewoners veroorzaken, is het voor de Slotenaren nu al bijzonder onplezierig dat hun (over)buren tegenwoordig steeds vaker ‘onbekenden’ zijn. Deze passanten hebben geen band met het dorp. Hierdoor neemt de sociale cohesie al flink af. Kortom, is er draagvlak voor het uitbreiden van tijdelijke verhuur op Sloten?

Een ander vraagstuk: Als deze plannen zouden worden gerealiseerd, zal het honderdjarige café-restaurant straks waarschijnlijk geen lunch en diner meer aanbieden. Dit zou een aderlating voor het dorp betekenen. Kleinschalig individueel toerisme – waarbij belangstellenden de molen bezoeken – is welkom en vraagt juist om een laagdrempelig restaurant, dat ook voor de lunch is geopend. (Er is ook een andere partij die De Halve Maen wil kopen en opknappen en hier een pannenkoekenrestaurant wil starten, maar dit terzijde.)

Geef uw mening
Als u op 1 oktober komt, vergeet dan vooral niet uw (ongezouten) mening te geven aan de vertegenwoordigers van de gemeente. Mochten de hier gepresenteerde plannen officieel ingediend worden bij de gemeente, dan zullen ze onder andere kritisch beoordeeld worden door stedenbouwkundigen en de Welstandscommissie. Daarnaast wordt – zeker ook bij de hotelplannen – gekeken of hiervoor steun op het dorp bestaat. De gemeente stelt namelijk als harde voorwaarde dat hiervoor draagvlak in de directe omgeving móet zijn. Uw mening is dus zeker van belang.

U kunt overigens ook andere zaken die op Sloten spelen op 1 oktober bij de gemeente aankaarten. Weet echter dat de aanwezige ambtenaren niet op alles een kant-en-klaar antwoord paraat hebben.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

Matinee Concert Sloterkerk 30 september 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 28, te Amsterdam zal op zondagmiddag 30 september 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

We kunnen u een sprankelend optreden aanbieden van een enthousiast, professioneel pianotrio. Dit pianotrio bestaat uit de violiste Lucian Boeken, de celliste Anne Korff de Gidts en de pianist Edzo Bos.

Op het programma staan o.a. werken van Brahms, Beethoven en van Schubert. Muziek die akoestisch gezien zeer goed tot zijn recht komt in de Sloterkerk.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie na afloop inbegrepen. Kinderen gratis.

Meer informatie op: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: 020-6157692

Sloterbrug-discussie: breder kijken

Op woensdag 19 september 2018 kwamen Slotenaren en Badhoevedorpers massaal naar Syriana om te horen wat de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam van plan zijn rond de vervanging (op z’n vroegst in 2022) van de brug.

Sample Image

Deze informatie viel niet in goede aarde, omdat velen verwachten dat de geschetste nieuwe grotere brug zal uitnodigen tot méér verkeer. De gemeenten weerspreken dat, maar geven aan dat de brug (en daarmee ook de toevoerwegen naar de brug!) wel meer verkeer gaat verwerken: van 11.788 autobewegingen in 2015 tot 17.200 in 2030. Volgens de bewoners is de kans groot dat de wachtrijen bij de verkeerslichten aan beide kanten weer zullen aangroeien tot de huidige lengtes: gevolg véél meer auto’s dan nu. Bezorgd zei een bewoner: “De sluipers wegen goed af wat sneller is: Omrijden of wachten. Gevolg: erg vieze uitlaatgassen (bij de scholen aan de Burgemeester Amersfoordtlaan en Langsom) en de fiets- en voetgangerveiligheid wordt er rond de brug niet beter op…”

Sample Image

Het was jammer dat de presentatie niet door een verkeerskundige werd gegeven. Alle inhoudelijke vragen moesten daardoor na de presentatie individueel worden gesteld. Er was dan ook geen sprake van een ‘gesprek’, maar wel van onrust. Volgens beide gemeenten verwerkt de huidige brug vooral lokaal (wat is dat?) bestemmingsverkeer. Bewoners uit de buurt gaven aan dat dat pertinent níet waar is.

Mogelijk moet ook aan andere ontsluitingen en een bussluis richting Schiphol worden gedacht. Zo kan sluipverkeer dat niets te zoeken heeft in Badhoevedorp en Sloten worden geweerd. Het volledige verhaal van gemeentezijde treft u op www.sloterbrug.nl. Wie hierop (alsnog) wil reageren, mailt naar info@sloterbrug.nl .

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

600 Zaaiers voor Groene Lutkemeer

Het Actieweekend vóór behoud van de Lutkemeerpolder en boerderij De Boterbloem op Oud Osdorp (en tégen bedrijventerreinen) trok veel publiek.

Sample Image
Optocht tijdens Boterbloem actiedag op 16 september 2018.
Foto: Tamar Frankfurther.

Op zaterdag kwamen 300 bezoekers luisteren naar tien interessante lezingen, namen deel aan workshops of maakten zelf een hooivork.

Op zondag 16 september 2018 was er eerst een prachtig optreden van De Kift. Daarna trokken 600 actievoerders richting Schiphol om te zaaien voor de Toekomst: “Een kleine daad van verzet; want wie zaait, zal oogsten.”

Wie het item van EénVandaag gemist heeft, ziet het alsnog op:

* ‘Strijd om behoud van laatste biologische akker van Amsterdam’

en het AT5-item op:

* ‘Wederom protest tegen sloop De Boterbloem: ‘De strijd is nog niet gestreden’

Uit: de Westerpost van 19 september 2018.

Alternatief bouwplan locatie garage Kuykhoven

De werkgroep Sloten heeft samen met (omwonende) Slotenaren een alternatief bouwplan voor deze unieke locatie midden in het Beschermd Dorpsgezicht gemaakt. Waar gaat het om?

Aan weerszijden van de kavel komt een rij arbeiderswoningen – naar model van de steegwoningen ernaast – met daartussen een steeg waaraan tuintjes en voordeuren liggen. Door de steeg in het midden blijft het zicht open naar het achterland. (Kijk op Alternatief bouwplan Sloterweg 1269 voor het hele verhaal.) Waarschijnlijk kunnen er zo meer en goedkopere woningen (met anti-speculatiebeding en verplichting er zelf te wonen/ verbod op verhuur) worden gebouwd dan eerder het geval was. Het zou ook mooi zijn wanneer er voor Slotense kinderen een voorrangsregeling komt om (een aantal van) deze woningen te kunnen kopen.

Het plan van Lebo is nog niet uitgewerkt en moet ook nog worden ingediend bij de gemeente. Het dorp hoopt aan tafel te komen om samen met Lebo dit alternatieve plan uit te werken. Stedenbouwkundigen verwachten dat dit nieuwe plan het Beschermd Dorpsgezicht zal versterken. Eerst uitvoerig overleg tussen Lebo en dorp en dan pas de bouwaanvraag bij de gemeente indienen, waarbij de gemeente van tevoren aangeeft het plan pas te behandelen na overeenstemming. Deze werkwijze werkte bij de planvorming voor het shortstayhotel aan de Ditlaar ook goed. Geen enkele Slotenaar heeft daarover nog bezwaar gemaakt.

Zie ook: Alternatief bouwplan Sloterweg 1269

Uit: de Westerpost van 19 september 2018.

Alternatief bouwplan Sloterweg 1269

Over het bouwplan op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven, Sloterweg 1269 in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht van het dorp Sloten in Nieuw-West.

Sample Image

Argumentatie waarom het door projectontwikkelaar Lebo voorgestelde bouwplan voor 9 woningen op deze plek in Sloten volgens de (direct) omwonenden/het dorp ongeschikt is:

Het plan dateert uit de tijd toen het dorp nog geen beschermd dorpsgezicht was. Het is: te groot, te hoog en neemt te veel licht weg bij aangrenzende steegwoningen. Het plan is onveilig, omdat uit de tekeningen blijkt dat voordeuren direct aan de Lies Bakhuyzenlaan liggen (en dan kun je zo onder een auto komen als je de voordeur uitstapt).

‘Gemakshalve’ heeft de projectontwikkelaar de hoogte van één onderdeel (het hoogste!) van het voormalige garagebedrijf op het bouwplan op de hele kavel geprojecteerd. Bij de oorspronkelijke bebouwing was sprake van verschillende gebouwen, die in hoogte varieerden. Gevolg: Naast de oude arbeiderswoningen zou straks veel hoger worden gebouwd dan voorheen het geval was. De voormalige balans zou dan ook compleet worden verstoord als dit zo wordt gebouwd.

Bovendien behelst het voorstel van de ontwikkelaar dat dit een apart wijkje van gelijke nieuwbouwwoningen binnen het dorp wordt. De cultuurhistorische verkenning van Sloten geeft aan dat de kracht van het dorp is dat het uit allerlei verschillende huizen en uit steegjes met arbeiderswoningen (haaks op de Sloterweg) is opgebouwd. Juist die diversiteit en stegen vormen de basis van de dorpsstructuur. De Slotenaren vinden dat deze kenmerkende waarden gerespecteerd dienen te worden.

Vraag is dan ook of dit voorgestelde plan wel voldoet aan de cultuurhistorische verkenning, die de basis vormt van het beschermd dorpsgezicht, en hier van kracht is. Het schuurt in ieder geval en een ander bouwplan dat wel rekening houdt met de structuur, stijl en schaal van het dorp zou wenselijk zijn. Een ander nadeel van het bouwplan van de ontwikkelaar is dat het wéér om dure huizen gaat. Het dorp heeft juist behoefte aan goedkopere woningen, omdat de bevolkingssamenstelling hier te eenzijdig dreigt te worden. Daarom is een aantal (omwonende) Slotenaren bij elkaar gaan zitten en heeft een alternatief plan bedacht, dat wél bij al die waarden aansluit en bovendien nog andere voordelen heeft.

Wat het dorp wil qua bouwplan (zie amateurschets en foto’s):
Het dorp heeft een schets gemaakt van/ideeën voor wij denken ongeveer 12 starterswoningen (is 225.000 euro max. haalbaar?) met verplichting zelfbewoning en verbod op doorverkoop (anti-speculatiebeding):
a. Er wordt gedacht aan het doortrekken van de voor het dorp zo kenmerkende stegenstructuur (die met name aan de zuidkant van de Sloterweg van oudsher op diverse plekken aanwezig is en op veel plekken bewaard is gebleven);
b. Dit plan heeft de juiste schaal, die aansluit bij de bestaande bebouwing. Deze nieuwe woningen zouden niet misstaan in het gezicht en zouden bovendien geen nadelige (licht berovende) effecten hebben op de naburige bebouwing;
c. Dit plan sluit daardoor goed aan bij de cultuurhistorische verkenning, die de basis vormt van het beschermd dorpsgezicht, dat verankerd is in het conserverende bestemmingsplan;
d. Dit plan maakt het ook voor minder vermogenden (kinderen van Slotenaren) mogelijk om in Sloten een huis te kopen (het dorp wordt steeds meer een rijkeluisbuurt en dat willen we niet) omdat er sprake is van de bouw van een groter aantal kleinere en goedkopere woningen;
e. Dit plan biedt waarschijnlijk ruimte aan 3 extra woningen vergeleken met het plan van de ontwikkelaar.

Sample Image

Het dorp en de omwonenden hopen dat de gemeente op korte termijn deze acties onderneemt:
1. dat de gemeente de projectontwikkelaar verplicht serieus laat openstaan voor ideeën uit het dorp en dat deze niet per se aan zijn oude plannen (stammend uit de tijd toen het dorp nog geen beschermd gezicht was) moet willen vasthouden; dat de ideeën uit het dorp zwaarwegend worden in dit traject (net als het geval was bij het nieuwe Ditlaar short stay-hotel; zie hieronder onder punt 2.);

2. dat de gemeente aan de ontwikkelaar laat weten dat zij deze bouw/omgevings-vergunningaanvraag pas in behandeling neemt nadat er overeenstemming met het dorp is bereikt over het bouwplan. Bekend is dat deze procedure ook elders in de stad gevolgd wordt voor woningbouwtrajecten – waarom zou dat niet ook in Nieuw-West kunnen?

Sloten heeft hiermee overigens recent heel goede ervaringen opgedaan bij de bouw van een shortstayhotel aan de rand van het dorp en zou deze werkwijze graag herhaald zien: Aangezien het hier om de nieuwbouw van een hotel ging, móest deze ontwikkelaar met het dorp samenwerken om samen tot een voorstel te komen. Een stedenbouwkundige van de gemeente heeft dit proces op afstand begeleid. Dat was even wennen voor projectontwikkelaar, maar het liep al snel prima. De projectontwikkelaar heeft zich verdiept in de cultuurhistorische verkenning, heeft goed geluisterd naar de mening van het dorp en heeft de oorspronkelijke plannen ingrijpend aangepast.

De bouwaanvraag voor het hotel is pas ingediend nadat op een zorgvuldige manier overeenstemming met de omwonenden en het dorp was bereikt. Ook de ontwikkelaar oordeelde na afloop dat het resultaat van deze samenwerking hun oorspronkelijke plan aanzienlijk verbeterd heeft. Toen de gemeente dit bouwplan in behandeling nam, heeft niemand uit het dorp bezwaar gemaakt! In pais en vree opgelost; de Welstandscommissie heeft zelfs een pluim gegeven voor dit mooie project dat op afzienbare tijd aan de Ditlaar (de zeer zichtbare en belangrijke entree van het dorp) zal verrijzen! Het dorp zou graag eenzelfde traject met het woningbouwproject voor Sloterweg 1269 willen volgen!

3. dat de gemeente uitlegt aan de ontwikkelaar, die al ongeveer tien jaar met dit plan bezig is, maar wiens plannen nu pas echt tot uitvoering zullen leiden, dat de regels intussen veranderd zijn, omdat Sloten inmiddels een Beschermd Dorpsgezicht is. In dit licht is het vanzelfsprekend dat deze nieuw woningen in het hart van het dorp optimaal moeten passen in de historische dorpsstructuur en dat de cultuurhistorische waarden gerespecteerd moeten worden.

4. dat bijvoorbeeld de gemeentelijk stedenbouwkundigen en een beleidsmedewerker van Bureau Monumenten en Archeologie opdracht krijgen om dit traject te begeleiden en tijdens het traject vanuit hun expertise waar mogelijk te adviseren. Deze ambtenaren van de gemeente Amsterdam zijn goed geïnformeerd over de cultuurhistorische verkenning, het bestemmingsplan en het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Deze werkwijze bestaat overigens al binnen andere Beschermde Gezichten in Amsterdam.

Op deze manier laat de gemeente zien dat:
– inderdaad – zoals in het College-akkoord staat – de bouw/inspraakprocessen worden gedemocratiseerd;
– het mogelijk is om ook hier in het dorp Sloten goedkopere woningen te bouwen, waardoor het dorp qua bewoners weer gemêleerder wordt, zoals dat van oudsher altijd geweest is;
– merkbaar is aan afwijkende RO/Omgevingsvergunning-procedures (en daaruit voortvloeiende werkwijzen) dat het hier gaat om een Beschermd Dorpsgezicht;
– het instrument ‘Beschermd Dorpsgezicht’ – dat door de gemeente zelf met veel energie en inzet hier is vastgesteld – serieus wordt genomen en dat daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het beschermen van het dorp, zoals de naam van deze status ook belooft.

Met vriendelijke groet,

De omwonenden van de bouwkavel en veel andere Slotenaren

Bijlagen:
Foto van de situatie ter plaatse: de bouwlocatie, met links het rijtje arbeiderswoningen dat model staat voor de schets en het rijtje arbeiderswoningen, zodat u daar een goed beeld bij krijgt. Uiteraard geldt dat deze nieuw te bouwen arbeiderswoningen dienen te voldoen aan het huidige Bouwbesluit en de afmetingen dienen te worden aangepast aan de beschikbare ruimte van de kavel.

Amateurschets inrichting kavel Sloterweg 1269 met steeg/arbeiderswoningen, een impressie van het bouwvoorstel van de Slotenaren. De verhoudingen op de tekening en de precieze inrichting van de kavel kloppen niet, maar het principe wordt zo wel duidelijk. En dat is waar het ons om gaat. In het echt zal een woning vermoedelijk ongeveer 7 meter breed en 8 meter diep worden (of bijvoorbeeld 6 bij 7 meter als dat beter uitkomt), maar die verhoudingen pasten zo niet op een A4-tje. De voordeuren liggen aan kleine tuintjes aan de steeg in het midden.

Voorstel voor een nieuwe Sloterbrug

Jan Brockhoff, voorzitter van de werkgroep Sloten heeft tijdens een vooroverleg al gehoord wat men op 19 september 2018 over de nieuwe Sloterbrug en alle wegen er omheen (aan de kant van Sloten en Badhoevedorp) wil gaan vertellen.

Hij mocht geen foto maken van de plannen, maar hij heeft wel een eigen ruwe schets gemaakt van de beoogde nieuwe situatie, die nu in inspraak komt. Jans schets staat hier afgebeeld. Dan weet u op hoofdlijnen al een beetje wat men in petto heeft.

Sample Image

Veiliger voor fietser / wandelaar
Jan ziet positieve en negatieve kanten in dit voorstel: “Er wordt al heel lang gesproken over de vernieuwing van de Sloterbrug. Het is goed dat er nu eindelijk een plan op tafel ligt. Het goede nieuws is dat er vrij liggende fiets- en loopstroken gepland staan.”

Veel meer (vracht)auto’s
“Echter”, vervolgt de voorzitter van de werkgroep, “oorspronkelijk ging de vernieuwing van de brug vooral over het veiliger maken van het fiets- en voetgangersverkeer en de bevordering van bestemmingsverkeer tussen Sloten en Badhoevedorp. Er ligt nu een voorstel voor een brug die gebouwd is om grotere verkeersstromen te verwerken. Het ontwerp dat nu voorligt, biedt volop ruimte aan tweerichtingsverkeer voor auto’s en vrachtwagens. Als dit werkelijk zo uitgevoerd gaat worden, kan het verkeer hier straks beter doorstromen. Het logische gevolg daarvan is dan dat de verkeersdruk zal toenemen. Een flinke verkeers-aantrekkende werking dus.

Vraag is of Sloten en Badhoevedorp dát willen! Volgens mij zitten we aan beide kanten van de brug niet op te wachten op grote stromen (te) snel rijdend sluipverkeer. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, die in de huidige situatie geen zin hebben in de wachttijd en chaos bij de Sloterbrug, rijden nu nog om via de T106 (verlengde Ookmeerweg) of via de Henk Sneevlietweg en Johan Huizingalaan / Oude Haagseweg naar de A4, A9 en Schiphol. Het is de vraag of ze dat straks ook nog doen als hier een luxe brede brug ligt… Dit is zeker een zorgpunt waar we kritisch naar moeten kijken.”

Kortom, komt allen naar de informatiebijeenkomst op 19 september. Tijden en aanmeldprocedure: zie hieronder.

Uit: de Westerpost van 12 september 2018.

Vervanging van de Sloterbrug

Het vervangen van de Sloterbrug is een gezamenlijk project van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. De informatie die u op deze webpagina vindt wordt u dan ook aangeboden door beide gemeenten.

Informatiebijeenkomst 19 september 2018
Op woensdag 19 september is er een informatiebijeenkomst in restaurant Syriana, Akersluis 8, vlakbij de Sloterbrug. Om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden, bestaat de informatiebijeenkomst uit twee dezelfde kleinere bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. De tweede bijeenkomst met precies hetzelfde programma start om 20.15 uur en duurt tot 21.15 uur.

Aanmelden
U kunt zich voor de informatiebijeenkomst aanmelden via info@sloterbrug.nl onder vermelding van “aanmelding informatiebijeenkomst 19 september”. Geef dan ook aan of u om 19.00 uur of om 20.15 uur komt en met hoeveel personen.

Nieuwe Sloterbrug verbetert de verkeerssituatie
De Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten wordt vervangen door een nieuwe brug. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De nieuwe Sloterbrug is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren en wordt daarom breder en hoger. Daarbij is ook aandacht voor het tegengaan van sluipverkeer. Om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden blijft de oude brug zo lang als kan in gebruik.

Uitgangspunten nieuwe brug
* Betere verkeersveiligheid
* Betere doorstroming autoverkeer
* Tegengaan sluipverkeer
* 2 rijbanen voor auto’s
* Fietspad in beide richtingen
* Brug iets hoger voor doorvaart
* Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug

Het project
Om de bouw van de nieuwe brug voor te bereiden moeten eerst een aantal vragen beantwoord worden. Wat voor brug hebben Badhoevedorp en Amsterdam Nieuw West nodig? Welke eisen zijn er aan de brug en aan de locatie? De inpassing van de brug moet vervolgens worden uitgewerkt, net als de op- en afritten en het ontwerp van de brug zelf.

In gesprek met bewoners
Het ontwerp stemmen de gemeenten af met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug, met betrokken dorps- en wijkraden en met andere belanghebbenden. De opbrengst van de participatie wordt meegenomen in een nota van uitgangspunten, waarin de vervanging van de brug preciezer wordt beschreven.

Start werkzaamheden
De verwachting is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de oude brug in 2022 beginnen. Eind 2022 kan de nieuwe Sloterbrug dan in gebruik genomen worden.

Samenwerking Amsterdam en Haarlemmermeer
Amsterdam en Haarlemmermeer werken samen aan de vervanging van de Sloterbrug. In 2017 reserveerden de beide gemeenten al geld voor de nieuwe Sloterbrug. Daarboven op heeft de Vervoerregio Amsterdam in april zijn financiële bijdrage gereserveerd. Amsterdam en Haarlemmermeer hebben nu ook de samenwerking vastgelegd en afspraken gemaakt over onder meer de bouw, verdeling van de kosten en het beheer van de nieuwe brug.

Meer informatie
Heeft u andere vragen dan hierboven aan informatie staat vermeld? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Anouk Busger via het telefoonnummer 0900-1852 of via e-mail naar info@sloterbrug.nl.

Voor meer informatie zie: www.sloterbrug.nl

Boterbloem (nog) niet ontruimd

De ontruiming van de percelen van boerderij De Boterbloem op Oud Osdorp is uitgesteld tot na 3 oktober. Dan spreekt de gemeenteraad hierover. Gaan de Lutkemeerpolder en De Boterbloem u aan het hart? Hou dan woensdag 3 oktober vanaf 13.30 uur alvast vrij in uw agenda. Het wordt dan erop of eronder en die dag is álle steun in de Stopera méér dan welkom! Wordt vervolgd.

Uit: de Westerpost van 12 september 2018.

Rotonde sneller klaar

Een maand eerder dan verwacht (het kán!) was de hele Sloterwegrotonde (inclusief de poot naar Sloten) al klaar. Dit is gelukt doordat de aannemer verschillende werkzaamheden slim gecombineerd heeft, hard heeft doorgewerkt en er geen tegenvallers waren. Totdat de fietspaden eind september klaar zijn, kunnen fietsers er langs rijden. Ook bus 195 rijdt al weer een week door Sloten.

Uit: de Westerpost van 12 september 2018.

Lezing over geschiedenis Lutkemeerpolder

Op zaterdag 15 september 2018 om 11.15 uur is er een lezing over de (ontstaans)geschiedenis van de Lutkemeerpolder door Erik Swierstra van de Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

Sample Image

De Lutkemeerpolder is een polder in het westen van de gemeente Amsterdam, grenzend aan de Ringvaart ter hoogte van Lijnden.

De polder had na de drooglegging anderhalve eeuw geleden één weg, de Lutkemeerweg. De weg begint in het noorden bij de Osdorperweg en loopt in het zuiden tot aan de Ringvaart. Oorspronkelijk stonden er vijf 19e eeuwse boerderijen, hiervan zin er nu nog drie over.

De kleibodem leende zich zich goed voor akkerbouw, wat in het door veenweidegebied omringde Amsterdam uitzonderlijk is. Een specifiek deel van de polder: ten westen van de Lutkemeerweg en ten zuiden van de Wysentkade is het oorspronkelijke kavelpatroon van eind 19e eeuw nog zichtbaar.

De akkers zijn omzoomd met afwateringsslootjes zodat een drainagesysteem niet bodig is. Aan de weg, gelegen naast de boerderijen, is een boomgaard met fruitbomen die in 1870 geplant zijn en met recht monumentaal genoemd mogen worden. Van de agrarische activiteiten in Amsterdam, met name de akkerbouw, is weinig meer terug te vinden. De Lutkemeer is hierop een uitzondering.

De lezing wordt mede georganiseerd door ‘Behoud Lutkemeer’, een platform van organisaties en burgers die zich inzet voor behoud van de polder. Van 14 tot 16 september 2018 organiseren zij een weekend lang activiteiten in en over de polder.

De lezing vindt plaats in een tent ter hoogte van Lutkemeerweg 276. Toegang gratis, aanmelden niet nodig. Na afloop zijn er fiets- en wandelroutees verkrijgbaar met meer toelichting, foto’s en verhalen.

Voor meer informatie: kijk op www.behoudlutkemeer.nl

Uit: de Westerpost van 5 september 2018.

Kerkhof Pancratius opgehoogd

Afgelopen augustus heeft Johan van Weerdenburg ervoor gezorgd dat het Pancratiuskerkhof er weer jaren tegen kan. Na een flinke regenbui stond het gebied rond de kerk regelmatig blank.

Sample Image

Ook de hoger gelegen begraafplaats begon te verzakken. Actief als altijd heeft Johan toen geregeld dat er 1.000 kub zand gestort werd en dat de firma Baas dit op de goede plekken heeft neergelegd. Rond de begraafplaats worden komend najaar nieuwe coniferen geplant. Daarmee is dit project dan weer voltooid.

Wist u overigens dat deze begraafplaats tegenwoordig voor iedereen beschikbaar is? Ook voor mensen die niet katholiek zijn. Het is een sfeervolle en oude begraafplaats, die niet – zoals elders het geval is – ver weg van de bewoonde wereld ligt, maar als het ware middenin het actieve leven staat. Voor meer informatie, kijk op pancratiussloten.nl.

Overigens, de inmiddels tachtig jarige Johan Van Weerdenburg is nog altijd steun en toeverlaat voor de Pancratiuskerk. Hij vindt het nu wel mooi geweest en wil zijn taken als vrijwilliger eindelijk wel eens overdragen. Wie neemt het van hem over? Het is leuk en afwisselend werk, dat belangrijk is voor de gemeenschap.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 5 september 2018.

De Boterbloem vecht door

Nee hoor, de strijders voor het behoud van de Lutkemeerpolder en biologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg 262 op Oud Osdorp geven nog lang niet op.

Het zou zo kortzichtig zijn om oude plannen van ruim dertig jaar geleden in deze totaal veranderde wereld nú nog uit te voeren.

Het volbouwen van de unieke Lutkemeerpolder is niet nodig (er zijn nu al teveel bedrijventerreinen); duurzaamheid en waterberging worden met het veranderende klimaat steeds belangrijker; biologische stadslandbouw binnen Amsterdam is tegenwoordig helemaal ín; het zou super-zonde zijn als de zorgboerderij waar je nog kunt zien hoe gewassen groeien zou verdwijnen; het is een heerlijk groen uitstapje ‘om de hoek’ voor vele 10.000-en Nieuw-Westers en het zou eeuwig zonde zijn als de ruim 150 jaar oude polder voor altijd onder het asfalt zou verdwijnen…

Nee, dat staan we niet toe. Kom naar de aardappelrooidag (9 september) en op 14 t/m 16 september naar het Actiekamp. Daarover leest u meer in deze Rubriek van volgende week. Wordt vervolgd.

Het Actiecomité, Rob en Eugène en Suzanne

Uit: de Westerpost van 5 september 2018.

Sloterwegrotonde lange tijd gesloten voor auto’s

De gemeente wil dat bus 69 een supersnelle Westtangent-bus wordt. De bus heeft straks nog maar weinig haltes, want snelheid is belangrijker dan service aan passagiers…

Sample Image
De vernieuwde rotonde gezien in zuidelijke richting.

Voor een paar seconden tijdwinst wordt nu overal in Nieuw-West gewerkt aan vrije busbanen en nieuwe rotondes (en worden er bomen gekapt…).

Aangezien deze superbuslijn ook de Sloterweg kruist, wordt de oude rotonde omgebouwd tot een tweebaansrotonde. Gevolg: de rotonde is van 23 juli t/m 31 augustus volledig en t/m 28 september gedeeltelijk (alleen richting het dorp Sloten) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Poot naar Sloten langer dicht
“Een rotonde kan niet in één keer aan alle kanten tegelijk worden aangelegd. Aan de westkant is recent een stuk grond gedempt. Omdat het ingewikkelder is om daar de wegbelasting goed te krijgen, is die poot tien weken dicht”, zo vertelt de voorlichter van de gemeente. De aannemer werkt in principe van maandag tot en met vrijdag van 07.00 – 23.00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

Bus 195 omgeleid
Tot en met 28 september zal bus 195 de haltes ‘Sportpark Sloten’, ‘Ditlaar’ en ‘Osdorperweg’ niet kunnen aandoen. Voor de meeste Slotenaren is de dichtstbijzijnde halte bij de Molen van Sloten, de halte ‘Langsom’. Vanaf het sportpark en de Sloterweg is halte ‘Hageland’ het gunstigst.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 juli 2018.

Ontruimingsvonnis De Boterbloem

Donderdag 19 juli 2018 kwam het vonnis van het Gerechtshof binnen: het oordeel dat de overeenkomst tussen De Boterbloem en GEM Lutkemeer BV over gebruik van de akkers rechtmatig is opgezegd. Ondanks het feit dat de boerderij al ruim 100 jaar in de Lutkemeerpolder gevestigd is.

In 2002 is de vernieuwde pachtovereenkomst gewijzigd in een gebruiksovereenkomst. Dat deze alweer 16 jaar voortduurt geeft volgens de rechters geen bescherming. Sinds 2008 moest de Boterbloem jaarlijks een akkoordverklaring voor opzegging ondertekenen, dit als voorwaarde om de overeenkomst te verlengen. De korte termijn van de opzegging (drie maanden) is volgens het hof geen argument meer, nu het inmiddels bijna een jaar verder is.

Wel of niet ontruimen
De afgelopen twee weken balanceren we tussen hoop en vrees: het college laat weten dat ontruimen niet aan de orde is tot er duidelijkheid is over de toekomstbeelden. Deze worden 3 oktober in de commissie besproken. Tegelijkertijd volhardt de GEM BV in het vorderen van ontruiming over percelen die niet ter discussie staan. Dat is volkomen onduidelijk, er zijn immers nog helemaal geen varianten en voorstellen bekend. De motie vraagt om behoud ‘van zoveel mogelijk van de akkers’.

Motie nog niet behandeld
De Boterbloem is niet van plan de akkers te ontruimen. Allereerst vanwege de unaniem aangenomen motie bij de gemeente Amsterdam die nog geen opvolging heeft gehad. Net als veel Amsterdammers vindt ook de raad dat behoud van de akkers van de Boterbloem wenselijk is. De biologische zorgboerderij vervult, aldus de raad, een belangrijke functie voor de stad, die onlosmakelijk verbonden is aan de akkers. Daar komt bij dat de huidige bouwplannen voor slechts een heel klein deel de akkers bestrijken. Alles nu ontruimen is absurd en zeer voorbarig. De Boterbloem ziet zich hierin gesteund door vele maatschappelijke organisaties en betrokken Amsterdammers die pleiten voor het geheel onbebouwd laten van dit deel van de polder.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem

Heemschut Amsterdam vraagt om aanwijzing
Lutkemeerpolder als beschermd dorpsgezicht

Heemschut Amsterdam heeft het college gevraagd om de Lutkemeerpolder als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Deze polder is gelegen in het westen van Amsterdam, waar de gemeente Amsterdam een bedrijventerrein wil ontwikkelen. Heemschut Amsterdam vindt echter dat het gebied een uniek cultuurhistorisch en landschappelijk karakter heeft, en daarom behouden moet blijven.

Van de historische agrarische activiteiten in Amsterdam is nu weinig meer terug te vinden, zeker waar het gaat om akkerbouw. De Lutkemeerpolder is hier een uitzondering op. Een deel van de polder is landschappelijk oorspronkelijk: hier is het kavelpatroon uit de 19e eeuw nog zichtbaar.

Daarnaast bevind zich tussen de boerderijen aan de Lutkemeerweg een boomgaard met fruitbomen, geplant in 1870, die met recht monumentaal genoemd mag worden. Langs deze weg staan ook een oude stolpboerderij met boerenerf, een 19e eeuwse stal en een origineel tuindershuis. Samen met de akkers vormt het geheel een uniek ensemble binnen Amsterdam.

Heemschut heeft de aanvraag voor het beschermd dorpsgezicht gezamenlijk ingediend met het Instituut voor Natuureducatie, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, Foodcouncil en Houd Lutkemeer Leger.

Van: www.heemschut.nl – 25 juli 2018.

De Boterbloem verliest rechtszaak maar…

We geven niet op! Ook al oordeelt de rechter dat de akkers van de biologische zorgboerderij uit Oud Osdorp per 1 augustus weg moeten voor een (bijna leeg) bedrijventerrein. De Boterbloem heeft massale steun. Erfgoedorganisaties doen hun best de unieke landschappelijke polder te beschermen.

De voltallige gemeenteraad en véle anderen willen de akkers behouden, omdat de boerderij zónder geen bestaansrecht heeft. Volg de evenementen en de oogsten (want die gaan gewoon door hoor): Mail naar deboterbloem@kpnplanet.nl voor de nieuwsbrief en kom langs op de Lutkemeerweg 262. Wordt vervolgd…

Uit de Westerpost van 1 augustus 2018.

Een jaar in de Sloterkerk

Een klein jaar geleden werd ik bevestigd als dominee van de Sloterkerk en de Opgang (in Osdorp). Ik voel me al helemaal thuis in het unieke gebied Sloten en Oud Osdorp.

In het najaar gaan we als kerkelijke gemeente gesprekken voeren over de toekomst van deze unieke kerk in Sloten. Voorlopig houden we het nog wel even vol, maar ook hier loopt het kerkbezoek en het aantal vrijwilligers terug.

Moeten we de kerk in de toekomst meer gaan verhuren (concerten, evenementen, ontmoetingsmomenten voor stad of dorp) of proberen zelf meer te organiseren? Willen we de kerk vernieuwen en hoe dan? Wat kan de kerk betekenen voor het dorp? En wat betekent het dorp voor de kerk?

Over zulke vragen gaan we met elkaar in gesprek. Hopelijk niet alleen met vaste kerkgangers, maar ook met buurtbewoners met hart voor de Sloterkerk. Heeft u vragen of ideeën? Meld die gerust via dominee@osdorpsloten.nl.

ds. Martijn van Leerdam

Uit de Westerpost van 1 augustus 2018.

Beroep zorgboerderij De Boterbloem afgewezen

Ook in hoger beroep oordeelt de rechter dat zorgboerderij De Boterbloem in Osdorp zijn akkers moet vrijgeven aan GEM Lutkemeer.

Door: © Laura van der Bijl – het Parool; 19 juli 2018

Sample Image
Zorgboerderij De Boterbloem in Osdorp.
© Google Streetview

De rechter bekrachtigde donderdag het eerdere vonnis dat de bruikleenovereenkomst over de grond tussen De Boterbloem en de gemeente Amsterdam terecht is ontbonden. Die overeenkomst liep op 1 november 2017 af.

Dit betekent dat de zorgboerderij in de Lutkemeer­polder, het enige biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam, mogelijk binnenkort zal moeten wijken voor bedrijventerrein Business Park Amsterdam Osdorp.

Toch peinzen de boeren er niet over om te vertrekken. “Wij gaan niet weg. Absoluut niet,” zegt Erik Geurten van de zorgboerderij. Ze voelen zich gesteund door de gemeenteraad.

Eerder noemde GroenLinks de onzekere situatie ‘onwenselijk’. In maart dit jaar nam de raad een motie aan voor het behoud van (zoveel mogelijk van) De Boterbloem.

Geurtsen: “Ik denk dat het nu aan de politiek is om de motie uit te voeren.” Dit is volgens hem dan ook niet een juridische, maar een maatschappelijke kwestie. “We vechten niet alleen voor onszelf, we vechten voor de hele Lutkemeerpolder. Willen we echt de hele stad vol bouwen?”

De Boterbloem zegt dat een overleg over de toekomst van de boerderij altijd mogelijk is, mits er een voor hun werkbaar plan wordt voorgelegd.

Van: www.parool.nl

Duurzaam bomenbeleid bij Eigen Hof

De leden van Eigen Hof (Sloterweg 1173), dat op oorspronkelijk laagveen ligt, kiezen voor een landschap herstellend bomenbeleid.

Voortaan worden inheemse bomen met robuuste eigenschappen geplant. Zo kunnen oerkrachten de meer kwetsbare aanplant op de tuinen blijven beschermen.

Dit beleid is een reactie op de toenemende water- en windbelasting in het na-oorlogse bomenbestand, waarvan vooral de laatste paar jaar nogal wat bomen gesneuveld zijn.

Bovendien is dit ook goed voor een gezonde bodem- water- en luchthuishouding en krijgen de flora en de fauna zo meer kansen. Het met vier duurzame stippen bekroonde tuinpark maakt deel uit van de ecologische Hoofdgroenstructuur De Groene AS en is overdag tot 1 november vrij toegankelijk.

Hein van Leeuwen

Uit: de Westerpost van 18 juli 2018.

Toekomst voor de Oeverlanden

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Naast zeer lokale politiek krijgt de Stadsdeelcommissie ook te maken met Grootstedelijke projecten, waarbij de gemeente Amsterdam, te weten: B&W én de Gemeenteraad bepalen wat er gaat gebeuren.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Tijdens de vergadering op 3 juli 2018 kreeg de SDC een presentatie van senior stedenbouwkundige, Maurits de Hoog over Grootstedelijke plannen voor het ‘Groot-Amsterdamse Bos’. Oftewel: het Amsterdamse Bos, inclusief de Oeverlanden aan de noordzijde van de Nieuwe Meer plus de strook ten noorden van de A4 tot aan de Sloterweg!

Sample Image
Vier thema’s over ontwikkeling van de Oeverlanden.
Bron: presentatie 3 juli 2018.

In het gemeentelijk beleid ‘Koers 2025’ zijn gebieden in Amsterdam gezocht waar nog ruimte is voor woningbouw. De Oeverlanden worden daarin als laatste optie genoemd, nadat elders in de stad al 100.000 nieuwe woningen gebouwd zullen zijn – met de aantekening, dat de groeiende stad ook behoefte heeft aan groen voor recreatie.

Niet als, maar wanneer?
Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Amsterdam, samen met de huidige gebruikers van het gebied, gekeken welke kansen er zouden zijn (voor Amsterdam) om het gebied van de Oeverlanden intensiever te gaan gebruiken. Er zijn vier thema’s onderzocht: natuur, sport, wonen & werken en cultuur.

* Bij het thema Natuur is gedacht aan betere bereikbaarheid (openbaar vervoer) en het beter ontsluiten voor fietsers. Er moeten meer bewoners (vooral uit Nieuw-West) voor recreatie gebruik kunnen maken van het gebied. [NB. op de huidige halte die Bus 69 nu nog heeft bij de Oeverlanden, wordt met de komst van de Westtangent niet meer gehalteerd; CF] Uit een enquête via internet is gebleken dat ouders met kinderen de Oeverlanden nu mijden, vanwege het cruisegebied. De Hoog heeft contacten gelegd met het COC en de politie om te kijken wat er op korte termijn gedaan kan worden.

* Ook als men denkt aan kansen voor Sport, denkt men als eerste aan het toegankelijker maken van het gebied. Vooral het ‘Rondje Nieuwe Meer’ is een veel gehoorde wens: een doorgaande fietsroute vanaf de landtong naar het Amsterdamse Bos en/of een verbinding vanaf de zijde van Badhoevedorp. Wat betreft sportparken – zoals het Sportpark Sloten – schijnt er een ontwikkeling te zijn van gesloten parken, naar open parken, waarbij sport en recreatielandschap in elkaar over gaan.

* Bij Wonen en Werken denkt men aan ontwikkelingen ten noorden van de A4 in relatie tot het doortrekken van de N|Z-lijn naar Schiphol. Ook denkt men aan een extra NS-station (Anderlechtlaan of Huizingalaan). In oude leegstaande bedrijfspanden hebben zich inmiddels veel kleine bedrijven gevestigd. Met woningbouw ten noorden van de A4 zou het gebied kunnen uitgroeien tot een “poort en aanjager van kansen en ontwikkelingen”. Er wordt zelfs gedacht aan een tram naar de Oeverlanden. In het Schinkelkwartier (tussen Schinkel en Rieker Businesspark) is plek voor 10.000 nieuwe woningen.

* Op het gebied van Cultuur is men ervan uitgegaan, dat alles wat er nu in het Amsterdamse Bos en de Oeverlanden groeit en bloeit, in feite het werk is van wat mensen daar hebben aangelegd (Amsterdamse Bos v.a. 1931). Een idee is: een nieuw natuurhistorisch museum in de Oeverlanden. Verder zouden kunstenaars de gelegenheid moeten krijgen op met ideeën voor het gebied te komen, met in het achterhoofd dat Amsterdam 750 jaar bestaat in 2025. Een voorbeeld is een zelf-varende pont tussen de kop van de landtong en het Amsterdamse Bos.

Al met al leek het er bij de presentatie op, dat de vraag “Wat als” (de gemeente gaat ontwikkelen) niet relevant meer is. De huidige gebruikers moeten zich vooral instellen op de vraag “Wat wanneer” (de gemeente vraagt om input voor ontwikkeling).

Plannen en daarna uitvoeren
Dat de ontwikkeling eigenlijk al begonnen is, bleek uit de stelligheid waarmee De Hoog zei dat de SDC de komende 4 jaar te maken zal krijgen met plannen voor een concreet project, dat over 4 jaar kan worden uitgevoerd. Althans, dat is de verwachting als de nieuw benoemde Amsterdamse Wethouders de resultaten tot nu toe zullen bestuderen. Welke rol onze SDC krijgt bij dit Grootstedelijke project is nog niet duidelijk.

Mustapha Daher (PvdA) was/is in elk geval van mening dat nieuwe ontwikkelingen alleen tot stand mogen komen met instemming van de organisaties die nu belangen hebben in de Oeverlanden.

Sarah Biddle (GroenLinks) ondersteunt het vergroten van de recreatieve waarde van het gebied, maar wees er tegelijkertijd fijntjes op dat in gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur – zoals de Oeverlanden – geen nieuwe bebouwing mag komen. Zij steunt de initiatieven die bewoners(groepen) zijn gestart voor (zelf)ontwikkeling van het gebied.

Een bewoner – die bij uitzondering het woord kreeg – pleitte voor een goede nul-meting waarbij ook de huidige waarde van het gebied bepaald wordt. De voorzitter van de Vereniging De Oeverlanden Blijven, Liesbeth Stricker, voegde daar nog aan toe dat de VDOB een boekje heeft uitgegeven met daarin 2500 plant- en diersoorten die in de Oeverlanden voorkomen.

Meer info: www.amsterdam.nl 

Uit: de Westerpost van 18 juli 2018.

De Oeverlanden in de 21e eeuw

Nadat in 1985 de bouwplannen voor de Oeverlanden zijn ingetrokken heeft de gemeente Amsterdam ons gebied bepaald stiefmoederlijk behandeld. Met zeer beperkte middelen heeft de vereniging beheer en inrichting op zich genomen. Het is verheugend dat de gemeente na ruim 30 jaar een positieve belangstelling voor het Nieuwe Meer gebied aan de dag legt.

Het is niet zomaar een stadsrand, hier moet goed nagedacht worden hoe de toekomst vorm gegeven wordt. Nu er een stadsbestuur met een wat betere signatuur aangetreden is, met oog voor natuur en recreatie, mag gerekend worden op een gunstiger grondhouding. De bedoeling is om het beheergebied van het Amsterdamse Bos uit te breiden met de Oeverlanden en Riekerpolder, en het gebied ten westen van de Ringvaart tot de A9. De strijd gaat om de mate van verstedelijking die mag worden doorgevoerd. Wel of geen metrostation bij de Anderlechtlaan, stedelijke functies in het volkstuinpark Ons Buiten of in de laatste restanten polderland.

De heersende ambitie van het ambtelijke apparaat van Amsterdam gaat uit naar zeer stevige groei van economie en inwonertal. Of deze ambitie door de nieuwe gemeenteraad en B&W voldoende getemperd kan worden is nog maar de vraag. In Amsterdam gaat de ambtenaar makkelijk aan de haal met de politicus. Aan de vereniging de taak om samen met Ons Buiten en de kunstenaars van de landtong voldoende tegenmacht te organiseren.

Onze leidraad is en blijft dat moet worden ingezet op zo min mogelijke verstedelijking en zo optimaal mogelijke inrichting en beheer van de natuur- en recreatiegebieden van de Oeverlanden en het Nieuwe Meer. Met de toenemende drukte is de aanwezigheid van dit gebied met rust en ruimte noodzakelijk voor een duurzame en leefbare stad.

Ruim honderdtien jaar geleden dacht Jac. P. Thijsse hier al over na en formuleerde in 1908 in het Handelsblad aldus: “Op deze wijze krijgen we, zonder groote onkosten, niet een park maar een parklandschap, met het Nieuwe Meer als centrale waterpartij.” Als we over de grote lijn overeenstemming kunnen bereiken, indachtig het bovenstaande idee, dan kunnen de meer gedetailleerde kwesties opgelost worden. Waarbij vooral de schoonheid van het eindbeeld voorop dient te staan.

De volgende eeuwen kunnen we dan met een gerust hart tegemoet gezien, ook al groeit het inwonertal naar het afschrikwekkende 2 miljoen. Met goed beheer en handhaving blijft hier een oase van rust en levensvreugde bestaan, groene en blauwe longen van de stad, kraamkamer van bloemen en vlinders.

Uit: De nieuwsbrief van Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’; juli 2018

Zie ook: www.oeverlanden.nl

Herinrichting Osdorperweg

Wat gaan we doen?
Het wegdek van de Osdorperweg wordt geheel vernieuwd. Tegelijk met het groot onderhoud wordt de weg aangepast aan de huidige verkeersveiligheidseisen. Zo komt er een vrijliggend fietspad en maken we wegversmallingen.

Daarnaast maken we de kruising Osdorperweg / Ookmeerweg veiliger:
* Aan beide kanten van de Ookmeerweg komen fietsoversteekplaatsen met vluchtheuvels.
* We verleggen de fietspaden een beetje waardoor er meer ruimte komt tussen rijbaan en fietspad. Hierdoor zien fietsers en automobilisten elkaar ook beter aankomen.
* Er komen nieuwe lijnen op het wegdek.

Onderzoek naar nog veiliger kruispunt
De gemeente onderzoekt hoe het kruispunt nog veiliger gemaakt kan worden en hoe tegelijk de doorstroming kan worden verbeterd. Het onderzoek is in 2018 begonnen en het duurt naar verwachting 2 á 3 jaar voordat deze plannen kunnen worden uitgevoerd.

Waar?
De Osdorperweg verbindt Osdorp met Halfweg. De weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) wordt vernieuwd.

Wanneer?
* September 2018:  Start werkzaamheden kruising Osdorperweg/ Ookmeerweg
* 2018: Eind van dit jaar moet het ontwerp van de Osdorperweg definitief zijn.
* 2019: Uitvoeren van diverse onderzoeken, aanvragen vergunningen en selecteren van de uitvoerende aannemer.
* 2020: Start vernieuwingswerkzaamheden (meteen als de werkzaamheden aan de N200 (Haarlemmerweg) klaar zijn.

Van: www.amsterdam.nl

Steun uit onverwachte hoek voor de Lutkemeer

De afgelopen maand zijn meer Amsterdammers betrokken geraakt bij de Lutkemeerpolder.

Er gaan steeds meer stemmen op dat het stuk uniek Amsterdam helemaal niet bebouwd mag worden. Op de website www.behoudlutkemeer.nl verzamelen ze informatie over de polder. Organisaties die behoud van de polder onderschrijven en dit willen steunen kunnen een mail sturen naar info@behoudlutkemeer.nl.

Vanuit dit samenwerkingsverband is ook het Lutkemeer Leger opgericht. Daar gaan we nog meer van horen is ons medegedeeld… In ieder geval is er een actiekamp aangekondigd op 15 en 16 september. De Boterbloem volgt al deze ontwikkelingen op de voet en zal via de nieuwsbrief ook anderen informeren hierover.

Uit: de Nieuwsbrief de Boterbloem; juni 2018.

Van: https://de-boterbloem.email-provider.nl/web/vdusdvzpak/6b3oahttxr/y7hq5qobhz/18m9s94f7o

Zie ook: www.reddeboterbloem.com

Aanvraag Beschermd dorpsgezicht Lutkemeer

De akkers van de Boterbloem, maar ook het omliggende land vormen een uniek historisch ensemble. Het originele kavelpatroon, zoals het is aangelegd direct na de drooglegging van het Lutkemeer, is hier nog zichtbaar. En daarmee dus ook de agrarische geschiedenis van Amsterdam. Drie van de vijf originele boerderijen zijn er nog en in het landschap is nog veel terug te vinden uit de periode eind 19e eeuw.

Reden genoeg voor de historische vereniging Sloten-Oud Osdorp en Bond Heemschut om bescherming aan te vragen voor de polder. “De gehele omgeving van de Lutkemeer aan zowel de Amsterdamse als de Haarlemmermeerzijde, wordt ingericht als bedrijventerrein en kantorenpark. Daarmee wordt het belang van conservering van dit deel benadrukt. Niet alleen de historische- en natuurwaarden billijken bescherming, ook het feit dat zij, omzoomd door bedrijventerreinen, een rol van betekenis vervult als tegenhanger van de verrommeling aan de randen van de stad” aldus Bond Heemschut. De aanvraag ‘beschermd dorpsgezicht’ is ingediend bij het college van B&W en wacht beoordeling aldaar.

Uit: de Nieuwsbrief de Boterbloem; juni 2018.

Van: https://de-boterbloem.email-provider.nl/web/vdusdvzpak/6b3oahttxr/y7hq5qobhz/18m9s94f7o

Zie ook: www.reddeboterbloem.com

Ooievaar-nieuws

Het gaat zowel op Oud Osdorp als op Sloten goed met de ooievaars van de lichting 2018.

De jongere derde ooievaar op Oud Osdorp, die door ringer Engbert van Oort eigenlijk was opgegeven, heeft het (vooralsnog) gered! Hij krijgt als nakomertje geen ring en wordt liefdevol gevoerd door zijn broer/zus door eten uit diens snavel te laten pikken.

De oudste oefent zijn vleugels, maar ze lijken alle drie nog nestgeboden. Mogelijk heeft dat te maken met de benjamin, die nog beschermd moet worden. De waarschijnlijk jonge ouders zijn niet zo verzorgend als buurvrouw Anja Rol graag had gezien.

Op Sloten maken de drie jongen al steeds langere vluchten. Wie het uitgebreide ringverhaal (met alle metingen en meer foto’s) nog eens wil nalezen, kan terecht op de website www.geheugenvanwest.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 juli 2018.

Voorbarig woningaanbod op locatie garage Kuykhoven

Dát er woningen gebouwd gaan worden in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten pal naast een gemeentelijk monument… ja… dát klopt. Maar… wát er gaat komen; dat staat nog helemáál niet vast! De door de projectontwikkelaar bevestigde doeken doen je anders geloven…

Sample Image
Spandoek met impresie van geplande woningen.

De gemeente heeft eerder al laten weten dat de volledige inspraakprocedure voor de bouw van deze huizen door projectontwikkelaar Lebo zelfs nog gestart moet worden. Dat Lebo nu al doeken ophangt – alsof dit het eindresultaat is van inspraak die nog moet beginnen, wordt door de omwonenden – om het zacht te zeggen – niet gewaardeerd. Omwonenden en andere Slotenaren zouden graag voorafgaand aan het indienen van de bouwaanvraag met Lebo in gesprek gaan over de plannen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat Lebo in dat proces niet per se vasthoudt aan zijn eigen (goedkopere?) ideeën. Anders kun je dat niet een “echt gesprek van twee kanten” noemen.

Maatwerk is vereist
De ontwikkelaar van het Ditlaar-shortstay-hotel had dit indertijd wél goed begrepen. Die bouwplannen zijn dan ook in pais en vree onder regie van de gemeente samen met het dorp ontwikkeld. Er is maatwerk geleverd. Deze oorspronkelijke plannen zijn gedurende een rustig doorlopen open voortraject aangepast en verbeterd (vond ook de ontwikkelaar). Zo zou het dorp Sloten het ook graag zien gebeuren bij dit bouwplan, dat nog véél gevoeliger ligt, omdat het echt mídden op Sloten is.

Levensgevaarlijk
Het Kuykhof (de leuke projectnaam verwijst naar de familie die het garagebedrijf runde) ligt ingebouwd – vlak naast o.a. lage steeghuizen. Een kritische vraag is bijvoorbeeld: “Waarom volgt Lebo de contouren van de voormalige bebouwing niet, zodat de lage arbeiderswoningen ernaast even veel daglicht als voorheen in hun woonkamers houden?” Een ander (historiserend) ontwerp (voor bij voorkeur starterswoningen) zou bovendien veel beter aansluiten bij de omliggende oude dorpse bouwstijl. Wat nu wordt gepresenteerd is ook nog eens levensgevaarlijk, omdat voordeuren dan – zonder stoep! – uitkomen op de smalle Lies Bakhuyzenlaan. Lebo’s vorige Slotense project (dat appartementencomplex schuin aan de overkant) was natuurlijk geen succes voor het dorpsgezicht. Bij de vernieuwing van het Osdorpplein speelt deze grote projectontwikkelaar zo te zien een hoofdrol. Lebo is dus geen kleine ontwikkelaar, die alleen dit ene projectje uitvoert.

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze woningen, verwacht dan niet dat dit project snel gerealiseerd is. Nu weet u alvast dat zéker nog niet vaststaat dat de op de doeken afgebeelde woningen de definitieve ontwerpen zijn.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 juli 2018.

Vijf tiener-ooievaars op Oud Osdorp en Sloten geringd

Zo zie je maar: je denkt het na een paar jaar ervaring allemaal wel te weten… maar nee hoor… Dit jaar is het ons niet gelukt om te zien wanneer de lichting 2018 was geboren. Gevolg: we hebben geen kleuter-ooievaars geringd, maar het waren al opstandige tieners…

Sample Image
Oud Osdorp: Mama kijkt reikhalzend uit naar de terugkeer van haar kroost.
Foto: Erik Swierstra; 28 juni 2018.

Normaal gesproken is het de bedoeling dat jonge ooievaars op een leeftijd van ongeveer 45 dagen geringd worden. Dan glijdt de ring niet meer van de inmiddels voldoende ontwikkelde poot én kan een ooievaar nog niet in paniek achteruitlopen en daardoor per ongeluk naar beneden vallen. Als het nest voor het ringen wordt verstoord, vliegen de ouders weg en houden kleuters zich schijndood. Zij kunnen immers nog geen kant op. Het is echter lastig om precies te weten wat er hoog op het nest gebeurt. Vooral ook, omdat na de geboorte van de oudste er gewoon nog wordt doorgebroed op de andere eieren. Tussendoor kotsen de ouders snel even eten uit voor het kroost dat er al is, maar dat moet je maar nét dat ene moment waarnemen. En daarvoor moet je vaak langer dan een uur naar boven staren… De oudste en de jongste schelen makkelijk twee weken… Enfin, de jonkies op beide locaties bleken al zeker zestig dagen oud!

Lutkemeerschool
Op de zuidwest-schoorsteen van de voormalige Lutkemeerschool bleken drie jonge ooievaars te wonen. Het nest is hier goed te bereiken met een hoogwerker. De firma Peinemann Amsterdam (uit het Westelijk Havengebied) was zo aardig om het ringen enthousiast te sponsoren. Peter Lampe manoeuvreerde het bakje behendig bij het nest. Ringer Engbert van Oort haalde de tieners uit het nest en beneden werden ze opgemeten en gewogen. De twee grote jongen kregen ringnummers 5E798 en 5E799 en waren goed op gewicht, respectievelijk 3.507 en 2.854 gram. Met snavels van ongeveer 10 cm en vleugels van 37 cm. Maar er zat ook nog een nakomertje met donsveertjes in het nest, dat nog geen maand oud was. Deze woog slechts 1.409 gram. Zijn pootje was nog te klein voor een ring en… uit ervaring kon Engbert voorspellen dat deze peuter-ooievaar het niet zal gaan redden…

Sample Image
Sloten: Engbert ringt, terwijl Tamar met ‘handoplegging’ voorkomt dat
de tiener de benen neemt en ondertussen de ‘boekhouding’ bijhoudt.
Foto: Els Albers.

Natuurpark Vrije Geer
Vervolgens stond op Sloten boomverzorger Kasper van den Bos van De Wit Groenvoorziening klaar om zijn ladder tegen het paalnest op Natuurpark Vrije Geer te zetten. Dat deed hij en… floep… een ooievaar sprong naar beneden! En toen nóg één! Iedereen schrok natuurlijk… Ze maakten echter gelukkig een zachte landing in het riet. Beheerder Henk Damen had voor de zekerheid het riet rond de paal niet weggemaaid… Ze waren zó geschrokken van de ladder, dat ze de benen namen en naar beneden kukelden. Ze konden immers nog niet vliegen… Nu werd meteen duidelijk waarom het zo belangrijk is om nauwkeurig te weten wanneer de ooievaars geboren zijn…

Het kwam allemaal goed. Engbert legde de tieners neer en de overgebleven kleuter in het nest werd door Kasper naar beneden getakeld. Ze kregen alle drie een ring (nummers 5E850, 5E851 en 5E852), werden gemeten (zwaarste: 3.643 gram!) en liefdevol teruggelegd in het nest. Waarna mama en papa zich weer over hun kroost ontfermden en de rust weerkeerde… Als een uitgebreider (beeld)verslag van dit ringavontuur op geheugenvanwest.nl staat, wordt dat in deze Rubriek vermeld.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 juli 2018.

Zie ook: www.ooievaars020.nl

Japanse Duizendknoop teistert Nieuw-West

“Helaas, ook in groene Nieuw-West wordt dit nare onverwoestbare onkruid steeds vaker gesignaleerd”, zo laat de oplettende Slotenaar Willem Kleyn weten. De Duizendknoop oogt als een gewone plant en wordt dus vaak herkend op zijn ware aard.

Sample Image

Weg met de Japanse Duizendknoop!

Dit allesverwoestende onkruid rukt op in Amsterdam en zeker ook in het landelijk gebied. Samen kunnen we deze razendsnel groeiende plant de wereld uit helpen door hem met wortel en tak te verwijderen. Op het dorp Sloten groeit-ie bijvoorbeeld al langs de Lies Bakhuyzenlaan…

Voor zover nu bekend, staat hij op de Poeldijkstraat en de Titus van Rijnstraat in Slotervaart; op de Seineweg in het Westelijk Haven gebied; Sloten (Lies Bakhuyzenlaan en Ringvaartdijk); Oud Osdorp (Lutkemeerweg en Nico Broekhuyzenweg); De Oeverlanden: diverse plekken.

Deze monsterlijke Duizendknoop groeit razendsnel (tot wel 10 cm per dag!), verdringt andere planten en verspreidt zich via sterke wortels onder de grond. Het onkruid is zo krachtig dat het plaveisel, funderingen en muren van huizen kan doorboren! Deze plaag moet duidelijk worden gestopt.

Hoe te bestrijden?

Als de plant in uw eigen tuin groeit, dan is de enige manier om van deze plant af te komen om hem helemaal met álle wortels uit te graven. Snoeien heeft geen zin; sterker nog, daardoor gaat hij alleen maar harder en meer in de breedte groeien…

1. Waarschuw uw buren, zodat zij ook waakzaam zijn.

2. Graaf de planten uit en stop ze met wortel en al (let op dat u álles afvoert!) in een afgesloten vuilniszak bij het restaval en vooral NIET bij het groenafval of op de composthoop. Anders gaat de Japanse Duizendknoop zich op die manier weer opnieuw verspreiden. Een klein stukje van één cm wortel is al voldoende om opnieuw te gaan groeien en woekeren. De planten kunnen zich niet vermeerderen via de bloemen of zaden. Die vormen dus geen risico.

Als u de Japanse Duizendknoop (zie illustratie en als de plant heel snel groeit, is het hem!) in uw tuin hebt, meld dit dan (liefst met foto) aan de heer Brouwer van de gemeente Amsterdam via a.brouwer@amsterdam.nl.

Uit: de Westerpost van 27 juni 2018.

Ooievaar Vrije Geer met elastiek

 Sample Image

Op Natuurpark Vrije Geer worden drie jonge ooievaars gevoerd en groot gebracht door hen zorgzame ouders. De ouders verlaten om de beurt het nest om lekkere hapjes voor hun kroost te zoeken. Zoals hier op de foto… Papa-ooievaar denkt dat hij een lekkere vette regenworm aan zijn kind geeft, maar nee… het is een post-elastiek! Ongetwijfeld zit dit elastiek inmiddels in de maag van een van zijn hongerige kinderen…

Laat de postbode eindelijk een keer minder nonchalant zijn elastieken zomaar op de grond gooien en laat iedereen – die er een op straat ziet liggen – ze in de prullenbak gooien!

Foto: Janine Kerste.

Uit: de Westerpost van 27 juni 2018.

Nieuwe planning Groot Onderhoud Sloterweg

Doordat Liander Elektra de afgesproken planning niet haalde, heeft de gemeente Amsterdam besloten het draaiboek voor de opknapbeurt van de Sloterweg in het dorp Sloten helemaal om te gooien. Er wordt nu gekozen voor de ‘alles-tegelijk-oplossing’. Hierdoor kan het werk doorgaan én kan de bereikbaarheid van het dorp gegarandeerd worden.

Vanwege die bereikbaarheid kan er namelijk niet op twee plekken tegelijk in het dorp worden gewerkt. Liander Gas rondt dus nu zijn werkzaamheden tot en met nummer 1233 af. Deze week al gaat de weg aan de kant van de Ditlaar weer open (opnieuw onder de naam ‘Fase 1’).

Véél mooier dorp
Liander Elektra gaat (nu écht) nieuwe leidingen aanleggen en de firma Compeer zal aansluitend voor de gemeente Amsterdam de weg opknappen. Op de laatste werkdag voor de bouwvak (27 juli) moet fase Fase 1 af zijn en… dan is dit weggedeelte ook helemaal klaar. Hier is dan het resultaat al zichtbaar van de nieuwe donkerrode bestrating, die later overal komt. Op de rijbaan: keiformaat, keperverband en op de loopstroken: dikformaat, halfsteens. Dat wordt écht prachtig voor onze mooie dorp! De wegindeling blijft ongewijzigd; de Slotenaartjes komen weer terug.

Maatwerk waar nodig
Het nieuwe straatwerk wordt op de huidige hoogte teruggebracht. Daarbij zal de aannemer de ventilatiegaten op de gevels op straatniveau houden. Soms zal hierbij een speciale steen, de zogenaamde ‘koekoek’-steen, worden gebruikt. Wie hierover vragen heeft, kan deze stellen aan toezichthouder Frans Bloemers, F.Bloemers@amsterdam.nl. Liander Gas komt in 2019 terug en gaat dan in het traject meelopen om vanaf nummer 1210/de steeg naast 1237 de hoofdgasleiding te vernieuwen.

Hou ’t dorp bereikbaar
Tijdens Fase 1 zijn de woningen aan de Sloterweg 1181 – 1211 alleen te voet bereikbaar (uitgezonderd nood/speciale omstandigheden). De Pancratiuskerk is bereikbaar via de westelijke ingang. Om het dorp en de ondernemers bereikbaar te houden, is het van groot belang dat er op de passeerhaven bij de nummers 1208 – 1216 niet geparkeerd wordt. Ook de werf van Koenen is geen openbare parkeer- of in- en uitstapplaats.

Op 20 augustus gaat Fase 2 van start. De gemeente zorgt ervoor dat het Dorpsfeest ‘Sloten op z’n Kop’ op 2 en 3 september veilig door kan gaan.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 27 juni 2018.

Bouwen langs de Sloterweg

Er wordt druk geheid en gebouwd aan de oneven zijde van de Sloterweg tussen de nummers 1081 en 1121, net buiten het dorp.

Sample Image

Deze lege plekken worden de komende tijd opgevuld als ‘zelfbouwkavels’. Op deze locatie komen acht kapitale panden, die ‘als een bouwpakket’ in elkaar worden gezet. Gevolg: als je daar even een dagje niet langskomt, herken je de Sloterweg, waar jarenlang niets veranderde, bijna niet meer terug. In héél korte tijd staat er ‘zomaar’ weer een nieuw groot huis!

Direct grenzend aan de Sloterweg komen straks drie panden. Ieder met een voortuin van ongeveer vijf meter, passend in de structuur van de eeuwenoude weg. De sloot langs de weg komt weer terug met een duikerbrug er overheen. Ook het bomenlint wordt hersteld. Het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft aangegeven dat dit hier prima kan en dit staat ook zo in het Bomenbeleid van de gemeente. Even in de gaten houden dus of de gemeente hier – zoals beloofd – ook écht bomen gaat herplanten…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 juni 2018

Garage Kuykhoven gesloopt

Sample Image

Vaarwel Garage Kuykhoven… Een tijdperk is afgesloten…
 Foto: Arie van Genderen.

Uit: de Westerpost van 20 juni 2018.

Sloop Garage Kuykhoven gestart

Sample Image
Waar jarenlang auto’s op de brug gerepareerd werden, resteert nu slechts een gapend gat…
Over wat er op deze plek terugkomt, volgt nog een volledige (informatie/inspraak-)procedure.
Foto: Arie van Genderen.

 

Uit: de Westerpost van 13 juni 2018.

Drie bloeiende tulpenbomen voor de Sloterkerk

Sinds een aantal jaren staan er drie tulpenbomen voor de Sloterkerk in Sloten. De bladeren van deze bomen zijn bijzonder. Ze lijken op het blad van bijv. de esdoorn, maar dan zonder de middenlob.

Sample Image

De bloemen zijn werkelijk heel fraai. Je moet de tijd nemen en even stil staan bij een bloeiende tulpenboom om de bloemen te ontdekken tussen het groen. Op bijgaande foto zie je heel duidelijk hoe mooi ze zijn.

De tulpenboom groeit hier als sierboom. In Noord-Amerika, waar hij zijn oorsprong heeft, wordt hij vooral gebruikt vanwege het hout. De Engelsen hebben de boom als eersten (1663) ingevoerd, voor hun prachtige tuinen. Herman Boerhaave kreeg zaad uit Engeland en zo staat de oudste tulpenboom van het vasteland van het Europese Continent in de Hortus van Leiden sinds 1716 (zie www.hortusleiden.nl/tulpenboom).

De tulpenbomen staan nu vol in bloei. Ga kijken en geniet. Ook in Nieuw Sloten vind je drie tulpenbomen bij het Sint-Gilleshof, richting de laatste ovale (lage) flat, vlakbij het water dat daarvoor ligt.

Foto en tekst gemaakt door de balletjuf van Sloten, die erg van natuur houdt, met name van bomen en paddestoelen.

Uit: de Westerpost van 13 juni 2018.

Bedreiging De Boterbloem blijft

Het is even stil rond de ecologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg op Oud Osdorp. Is alles dan nu in orde? Nee, zeker niet.

In maart heeft de vorige Amsterdamse gemeenteraad een motie aan genomen, die mogelijk kan leiden tot behoud van De Boterbloem. Inmiddels is een nieuw College geïnstalleerd. GroenLinks staat aan het roer. Dat zou goed nieuws moeten zijn…

Ondertussen hebben wij ons vol overgave gestort op het bewerken en inzaaien van het land. Terwijl de gewassen op het land groeien alsof er niets aan de hand is, lopen er in de Lutkemeerpolder landmeters rond en worden er bodemmonsters op de akkers genomen. Dergelijke zaken wijzen erop dat de projectontwikkelaars er nog altijd uitgaan dat zij hun bouwplannen voor nóg een bedrijventerrein – hoogstens wat vertraagd – kunnen gaan uitvoeren.

Gelukkig kan de gemeenteraad hier nog een stokje voor steken. Zodra er nieuws is, hoort u dat van ons. Samen blijven we ons best doen om de gemeenteraad ervan te overtuigen om te kiezen voor duurzaamheid, behoud van landschap en de maatschappelijke meerwaarde van De Boterbloem.

Trijntje

Uit: de Westerpost van 13 juni 2018.

Jong ooievaarsgeluk Oud Osdorp

Het gaat goed met het gezinnetje op het Lutkemeerschoolnest, zo melden de nestburen Anja en Koos Rol. Inmiddels is bekend dat één van de ouders in 2013 geboren en geringd (2E862) is in Heemstede en al jaren in Oud Osdorp rondvliegt (en met eendagskuikens gevoerd wordt op de Cort van der Lindenkade in Geuzenveld!).

Sample Image

De ouders vliegen aan en af om hun kroost (zeker twee jonkies) van voedsel te voorzien. Anja maakte deze foto precies bij het wegvliegen. Blijkbaar laten ooievaars zich eerst vallen voordat zij hun vleugels uitslaan! Met die gewoonte is het maar goed dat ze hun nesten zo hoog bouwen…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 juni 2018.

Rivals zingen al 56 jaar op Sloten

Nog altijd komen de Rivals – van wie sommigen geboren werden in het landelijk gebied – maandelijks in Vink en Boer achter de Sloterkerk gezellig samen zingen.

Het van oorsprong Christelijke koor, dat in 1962 vanuit de Hervormde Jeugdraad in het noodkerkje aan de Osdorper Ban bijeenkwam, schrijft daarmee een stukje lokale geschiedenis.

Sample Image

Later werden zij een (vaak) gospels zingende jeugdclub in Vink en Boer. Ze werden een naar eigen zeggen ‘rondreizend kerkcircus’ dat regelmatig optrad in kerken in het land en zelfs op radio en TV. Met als hoogtepunt een TV-optreden (óók NCVRV) vanuit de RAI na het overlijden van Martin Luther King.

De onderlinge banden waren zo sterk dat iedereen altijd present was bij de vijfjaarlijkse reünies. “Waarom niet weer samen zingen?”, was toen de vraag. Sindsdien komen elke maand ongeveer 35 koorleden over het lommerrijke paadje naar het gebouwtje waar al die herinneringen liggen. De Rivals hopen nog heel lang samen I have a dream te kunnen zingen op Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 juni 2018.

Jonkies bij beide ooievaarsparen

Zoals de trouwe ooievaarswatchers allang gezien hebben, heeft het paartje op Natuurpark Vrije Geer opnieuw jongen op de wereld gezet. Ook op het nieuwe nest bovenop een schoorsteen van de Lutkemeerschool op Oud Osdorp klinkt al gepiep van jonkies! Overigens, zíj verdienen éxtra eer. Anders dan de vogels op Sloten hebben zij hun héle nest, en niet alleen de opbouw, zelf gebouwd.

Sample Image
Snerpend hongerig gekrijs op de Lutkemeerschool op de
hoek Osdorperweg/Lutkemeerweg. Foto: Erik Swierstra.

Op 23 mei gingen de Vrije Geer-ouders en drie dagen later ook de Lutekemeerooievaars voor het eerst braken op het nest. Dat betekent dat er jongen zijn geboren. Die kunnen dan het braaksel ‘lekker’ oppeuzelen. In beide nesten zijn zeker meer jonkies geboren, zo vertellen de desbetreffende buren (Jaap Tolk en Anja Rol).

Overigens, ook andere ooievaarsgezinnen hadden wel een Oud Osdorpse of Slotense woning willen betrekken. Dat kan immers makkelijk op een andere schoorsteen van de school en op de twee vrije Vrije Geer-nestpalen… Er blijft – zo zeggen de experts – op beide locaties meer dan voldoende afstand tussen de nesten. Dat zou leuk zijn geweest, maar het is (nog) niet gelukt, omdat bazige mannetjes de andere woningzoekenden agressief hebben laten weten geen prijs te stellen op buren.

Op Sloten zijn de randen van de lege nesten begint maart wit geschilderd in de hoop meer gezinnen te trekken. Volgend jaar wellicht meer succes…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 30 mei 2018.

Update Groot onderhoud Sloterweg

Liander aan het werk
Op het ogenblik zit Sloten middenin de voorfase (nutsvoorzieningen) van het project. Fase 1 (Ditlaar – Sloterweg 1209) is door Liander Gas afgerond. Helaas heeft Liander Electra aangegeven er niet direct achteraan te kunnen volgen. Nadere informatie hierover volgt. Fase 2 (Sloterweg 1209 – 1219) gaat van start per 4 juni en zal – als alles volgens planning loopt – op 18 juni klaar zijn.

Sample Image
Werk aan de Sloterweg in het Dorp.
Foto: Tamar Frankfurther.

Tijdens het werk blijven De Driesprong, de kerk en Sloterweg 1192 en 1221 bereikbaar. De uitvoering van deze voorfase ligt – anders dan de échte opknapbeurt straks – niet in handen van de gemeente, maar van Liander. De gemeente heeft wel invloed op de bereikbaarheid. Daarom is de Sloterweg sinds 23 mei afgesloten tussen de Osdorperweg en Ditlaar. Verkeersregelaars ter plekke verwijzen naar de omleidingen. Uitgangspunt blijft onveranderd dat deze voorfase voor de bouwvak wordt afgerond en dat de totale uitvoering twee jaar duurt.

Contactpersoon gemeente voorfase
Toezichthouder van de gemeente Frans Bloemers is het aanspreekpunt voor praktische zaken op het werk: F.Bloemers@amsterdam.nl ; tel. 06 – 114 94 774. Voor omgevingsaspecten blijft Willeke Schrama de contactpersoon.

Plantenbakken
Vanwege het straatwerk zullen de plantenbakken na de bouwvak tijdelijk verplaatst worden. Als een bak voor het nutswerk in de weg staat, wordt deze bak nu al weggehaald. De huidige locaties zijn ingemeten en ze komen in 2019 precies op dezelfde plek terug als waar ze nu staan. Wellicht is het dus slim om nieuwe aanplanten even uit te stellen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 30 mei 2018.

Matinee Concert Sloterkerk 3 juni 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 22, te Amsterdam zal op zondagmiddag 3 juni 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

Zin in een verrassingsconcert met een optreden van een zevental talentvolle studenten van het Conservatorium alhier in Amsterdam? Deze veelal rising stars hebben dit jaar als thema: Van Bach tot Bartok. Instrumenten daarbij zijn afwisselend: de fluit, de viool, de klarinet en de harp. De organisatie van dit concert rust in de bekwame handen van fluitiste Marieke Schneemann, docente aan het Conservatorium.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie  na afloop inbegrepen. Kinderen gratis.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: 020-6157692

Ko Kuiper: Ere Voorzitter van de Molen van Sloten

Op 18 mei 2018 droeg Ko Kuiper het molenvoorzitterschap, te midden van de molenrelaties, feestelijk over aan Mario van der Sloot (rechts op de foto). Guido Frankfurther (links op de foto) sprak Ko en zijn vrouw Joni toe. Guido sloot zijn praatje af met de woorden: “Het zou Z.K.H. Koning Willem Alexander ongetwijfeld hebben behaagd om jou tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen, maar je bént al een paar jaar – zeer verdiend – ridder… En daarom het volgende: Het heeft het Bestuur van de Stichting Molen van Sloten behaagd om jou te benoemen tot zijn Ere Voorzitter.” Later volgt nog een afscheidsfeestje met de molenvrijwilligers. Want, zoals Ko blijft zeggen: “We hebben alles samen met elkaar voor elkaar gekregen.” (Foto: Tamar)

Sample Image

Ko Kuiper draagt molenvoorzitterschap na 39 jaar over

Afgelopen vrijdag (18 mei 2018) heeft Ko Kuiper officieel afscheid genomen als voorzitter van de stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum. Talloze relaties kwamen hem bedanken voor alles wat hij – met ongeveer tachtig vrijwilligers aan zijn zijde – in de afgelopen 39 jaar voor de Molen heeft bereikt. Het voorzitterschap werd overgedragen aan Mario van der Sloot en Ko werd Ere Voorzitter (zie voorpagina van deze krant). Ko zelf blijft actief voor de molen als ‘gewone’ vrijwilliger.

Landelijk gebied
Ko ontmoette zijn vrouw Joni in Sloten en samen wonen ze sinds 1963 in Oud Osdorp. Sinds 1972 heeft hij zich ingezet voor het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. Eerst als voorzitter (1974 tot 1986) van de Dorpsraad. In die periode werd het landelijk gebied met veel veranderingen geconfronteerd. Zo dreigde Oud Osdorp weggevaagd te worden, waren er nieuwbouwplannen in Sloten en stond de aanleg van de nieuwbouwwijk De Aker op de wensenlijst van de gemeente Amsterdam. Zonder Ko zouden de Noorder- en Zuiderakerweg er nu niet meer zijn… Twaalf bomvolle jaren, die nu terugkijkend veelal de basis vormden van het gebied anno 2018.

Geen cent te makken
Al jaren wilde Ko, samen met P. Hans Frankfurther, dat Sloten zijn molen terug zou krijgen. Zij bleken een goed team te vormen om deze wens – met hulp van zeer velen – te realiseren. In 1981 werd daarvoor de Stichting Molen voor Sloten opgericht en het lukte om de originele molenstomp (1847) uit de Watergraafsmeer, die moest wijken voor de aanleg van de Ring A10, veilig te stellen. Toen volgde een fase van plannen maken (waar de Molen zou komen) en het regelen van vergunningen. Met een klein en enthousiast team is het – zonder eigen budget! – vervolgens gelukt om in 1990 de onderbouw aan te leggen. Mét waterdoorvoer naar de Ringvaart, waardoor de Molen een rol kon gaan spelen in de waterbeheersing. De opgeslagen molen kon vervolgens als een bouwpakket in elkaar worden gezet. De opening door Koningin Juliana op 11 september 1991 vormde een welverdiende bekroning. Het is onmogelijk om alles te noemen wat er in de jaren daarna allemaal is gelukt is, maar het zelf energie gaan opwekken en de opening van het Kuiperijmuseum in 2004 waren zeker mijlpalen. De Tuinzaal onder het museum kan worden verhuurd voor feestjes en de ruimte erboven wordt gebruikt als kantoor en vergaderruimte.

Gouden Tong
Ko’s grote kracht is zijn Gouden Tong: “Als hij het je vraagt, kun je eigenlijk geen nee zeggen. Ik had meteen ja moeten zeggen.” Daarnaast kan Ko bij uitstek de goede man/vrouw voor een passende klus vragen en weet hij te verbinden. Het verlies van bestuursleden van het eerste en tweede uur, zijn maatje P. Hans, Stien Ruys, Guusje van der Plas en vele anderen hebben er bij Ko keer-op-keer flink ingehakt, maar hij ging schijnbaar onvermoeibaar door… Tot hij in Mario van der Sloot een goede opvolger had gevonden. Toen Mario zijn ‘ja-woord’ had gegeven, was het voor Ko niet langer lastig om ‘zijn’ imperium over te dragen en heeft hij vertrouwen in een geweldige toekomst voor de Molen van Sloten. Helemaal de molen loslaten, is wat teveel gevraagd. Ko heeft zich als vrijwilliger meteen ontfermd over de tuin rond de molen. Zijn eerste actie: parasolboompjes planten… Ze staan er al en zullen zeker uitgroeien tot stoere bomen en getuige blijven van het eindeloos rondjes draaien van de wieken van die unieke Molen van Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 mei 2018.

Brouwerij De 7 Deugden op Sloten feestelijk geopend

Jaaahhh… ze zijn open! Naast de Molen van Sloten kunt u voortaan ter plaatse gebrouwen smaakvolle biertjes (ook in literflessen) komen kopen en (in de molentuin) drinken.

Sample Image
Garmt Haakma (rechts) en oud-bestuurder en oud-Slotenaar Guido Frankfurther
verrichten de officiële opening met op de achtergrond de brouwerij. Foto: Erik Swierstra.

Bij brouwerij De 7 Deugden werken mensen die elders niet of moeilijk aan de slag komen. Hier zeggen ze: “We kijken naar wat mensen wél kunnen!”. Het was best wel moedig dat brouwer en eigenaar Garmt Haakma in 2010 op Oud Osdorp veel mensen een kans gaf in zijn bedrijf. Een deugd. Aangezien er een heel scala aan verschillende bieren wordt gebrouwen, lag de naamgeving van de brouwerij voor de hand. Veel bieren zijn vernoemd naar deugden. Op de stralende openingsmiddag van 11 mei kwamen ruim 250 belangstellenden proeven.

De brouwerij en winkel gaan vanaf juni op donderdag tot en met zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur open voor klanten en bezoekers. Tijdens een rondleiding hoort u alles over het brouwproces en kan er uiteraard worden geproefd. Zo is het fraaie dorp Sloten een nóg leukere bestemming geworden voor een dagje uit.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 mei 2018.

Winkeltje / vvv’tje in Politiebureautje ieder weekend open

Tot en met eind oktober is het Politiebureautje op alle zaterdagen en zondagen van 13 tot 17 uur open. U kunt hier dan terecht om wat te kopen, voor informatie over de omgeving, wat te drinken en snoepen en voor een gezellig praatje.

Sample Image
Foto: Tamar Frankfurther.

Tijdens de succesvolle crowdfunding hebben zeer velen letterlijk een duit in het zakje gedaan om dit initiatief mogelijk te maken. Precies volgens plan is het gemeentelijke monumentje uit 1866 nu in bezit van Stadsherstel Amsterdam en is het ieder weekend open. Meestal zult u Wil aantreffen in het kleinste Politiebureautje van Nederland, maar als zij niet kan, nemen anderen voor haar waar.

Slofjes, sierraden, boekjes
Kom vooral een keer rustig rondkijken in het winkeltje. Er zijn allerlei leuke cadeautjes, vooral zelfgemaakte: gebreide en gehaakte babyslofjes, prachtig houten speelgoed, mooie kaarten, diverse interessante boekjes en schilderijtjes (laat van een foto een schilderijtje van uzelf of iemand die u wilt verrassen/of babykaartjes op bestelling maken!). Natuurlijk gaat (een deel van) de opbrengst naar het beheer en toekomstig onderhoud van het Politiebureautje.

Nieuwe Sloten-ansichtkaarten
De werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp heeft speciaal voor in het Politiebureautje twaalf nieuwe ansichtkaarten laten maken. Het zijn afbeeldingen van het dorp Sloten van een eeuw geleden (uit de collectie van Suze van Scheppingen), mooie aquarellen van het Politiebureautje en de Vrije Geer-ooievaars van Meryam Cengizer en foto’s gemaakt door Erik Swierstra en Tamar Frankfurther. U koopt één kaart voor € 1,50 en vier stuks voor € 5,-. Deze kaarten zijn gesponsord door Amsterdampromotie.nl, de voordelige Osdorpse kwaliteitsdrukker. De kaarten zien er prachtig uit en de opbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan het Politiebureautje. Wie het monumentje binnenkomt, loopt meteen tegen het informatierek vol interessante folders en deze kaarten aan.

Sample Image
Foto: Tamar Frankfurther.

In boevenpak op de foto
Net als tijdens de crowdfunding kunt u voor de authentieke celdeur of in de kleine cel in boevenpak op de foto. Er zijn boevenpakken in alle maten beschikbaar. U doet hiervoor een bijdrage in de pot en draagt zo bij aan het welslagen van dit unieke en gezellige project. U bent van harte welkom.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 mei 2018.

Bouwplannen locatie Garage Kuykhoven?

Sinds de eigenaar/aannemer Lebo begonnen is met de sloop van de voormalige garage middenin het dorp, rijzen er vragen over wat er op die plek terug gaat komen en of de bouwvergunning al rond is. Het korte antwoord: nee, er ligt nog niets vast.

Sloten heeft in het (recente) verleden verdrietige ervaringen gehad met nieuwbouw op het dorp. Inmiddels heeft Sloten de status van beschermd dorpsgezicht en is het politieke klimaat totaal veranderd. Alle hoop dus op een betere afloop bij dít bouwproject.

Informatie van de gemeente
De sloop- en saneringsvergunningen zijn verleend. Navraag bij de gemeente over de stand van zaken voor de locatie Sloterweg 1269 levert de volgende informatie op: “Het gaat hier om een oude bouwvergunning uit 2009, die nog niet verleend is. In het laatste overleg dat de gemeente afgelopen januari met Lebo over dit project had, is afgesproken dat zodra een anterieure (voorafgaande) overeenkomst tot stand is gekomen, de gemeente weer verder gaat met de behandeling van deze bouwaanvraag. Deze bouwvergunningsaanvraag moet dan de hele procedure nog doorlopen, ter inzage gelegd worden enz.” Kortom: wordt vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 mei 2018.

Apart fietspad langs Osdorperweg Oud Osdorp

De Osdorperweg op Oud Osdorp is al decennia heel gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Het massale sluipverkeer op de smalle dijkweg rijdt veel te hard en fietsers worden er regelmatig van hun sokken gereden. Het lijkt er nu op dat de gemeente eindelijk écht aan de slag gaat…

“Er ligt een voorlopig ontwerp voor de weg tussen de Joris van den Berghweg en de Tom Schreursweg op tafel” aldus bewoner Theo Durenkamp. “Voorstel is om over dit hele stuk aan de westzijde een 3 meter breed fietspad voor beide richtingen met direct daarnaast een voetpad van 1.10 meter aan te leggen. Daartoe wordt de zogeheten bovensloot over de gehele lengte een aantal meters verplaatst. De weg wordt op dit tracé dan alleen nog gebruikt door (vracht)auto’s. Om hun snelheid te verminderen, zullen er acht versmallingen om de 300 meter in de weg worden aangebracht. Onduidelijk in het ontwerp is of bij de versmallingen een voorrangsregeling geldt, of dat weggebruikers per keer zelf moeten kijken wie voorrang krijgt.”

Resultaat van lobby
De werkgroep Landelijk Oud Osdorp (LOO) is blij verrast dat alle lobby-inspanningen begin dit jaar bij wethouder Litjens van de centrale stad effect hebben gehad en dat het stadsdeel zijn plannen heeft aangepast. Irene Hemelaar: “We hebben niet alles ‘gekregen’, maar het vrij-liggende fietspad waarbij de sloot wordt verlegd is toch wel een succes dat we op onze conto mogen schrijven. Dat geldt ook voor de andere maatregelen, die te hard rijden moeten tegengaan. Een belangrijk nog lopend discussiepunt kwam niet aan bod bij deze bijeenkomst, namelijk een mogelijke afrit van de N200 ter hoogte van de Joris van den Berghweg. Verschillende scenario’s worden momenteel onderzocht en ook wij hebben vanuit de Dorpsraad en de werkgroep LOO onze input gegeven op de te meten versies met verschillende knips/afsluitingen e.d. Daar valt nu nog weinig over te zeggen.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 9 mei 2018.

Intieme Dodenherdenking op Oud Osdorp

Ook dit jaar organiseerde de werkgroep Culturele Activiteiten van de Dorpsraad weer een 4 mei-herdenkingsbijeenkomst bij het oorlogsmonument aan de Osdorperweg. Het was stemmig en mooi. Met een sfeervolle rol voor het vogel- en kikkerorkest.

Dorpsraadlid Ray Kentie benadrukte dat we met de vreselijke oorlogsgeschiedenis als leidraad deze herdenking óók door de bril van het heden moeten bekijken. Zo word je met je neus hard op de feiten gedrukt: Kijk ik de andere kant op als ik onrecht zie, of grijp ik in?

Laat vrede groeien
De nieuwe dominee van de Sloterkerk Martijn van Leerdam sprak over tweedelingen in onze maatschappij. Net als voorafgaand aan en tijdens WOII wordt er ook nu weer verdeeldheid gezaaid in onze maatschappij. Mede door de invloed van sociale media worden negatieve beelden van (groepen) mensen, die we niet persoonlijk kennen, versterkt. Iedereen kan deze kostbare vrijheid laten groeien door te ontmoeten en te delen.

Jij + ik = wij
Jolanda Picavet blies de Last Post waarna de twee minuten stilte invielen. Starend naar de zon die de groene weiden rond de herdenkingsplek bescheen, werden ieders gedachten omringd door een welluidend concert waar vooral de grutto’s (!) en groene kikkers de boventoon voerden. De welpen van Scouting Phoenix uit Slotervaart hesen de vlaggen in top en het Wilhelmus werd gezongen. Drie generaties vrouwen (Coby van Middelkoop, Katrien Cramer en welp Nathalie Noordik) droegen gedichten voor over onze kwetsbare vrijheid. Na afloop hadden Carla en Wim Schelling aan de overkant koffie en thee klaarstaan en werd gezellig nagepraat. Uiteraard weer veel dank aan organisator Mia Kooter.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 9 mei 2018.

Feestelijke opening Brouwerij De 7 Deugden op 11 mei 2018

Op donderdag 12 april 2018 heeft Brouwerij De 7 Deugden eindelijk haar intrek genomen in een volledig nieuw pand aan de Akersluis 8 in Amsterdam-Sloten.

Op vrijdag 11 mei zal de officiële opening plaatsvinden. Iedereen is dan welkom voor een rondleiding en/of het proeven van onze heerlijke bieren. Er zal muziek zijn en lekkere borrelhappen en haring worden verzorgt door lokale ondernemers. Heeft u liever iets anders te drinken, dan kan dat natuurlijk ook.

U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom. Rond 14.30 uur zal er een korte toespraak zijn, waarna Brouwerij De 7 Deugden om 15.00 uur officieel als geopend zal worden verklaard. Om 20.00 uur zullen de deuren sluiten.

Bij Brouwerij De 7 Deugden werken mensen met een beperking. Mensen die nergens anders aan de slag komen. De brouwerij beschikt over een brouwzaal met een productiecapaciteit van 40.000 liter per maand waar in totaal 16 verschillende bieren gebrouwen zullen worden.

Er is mogelijkheid voor een rondleiding en voor een proeverij, informatie hierover vindt u op de website www.de7deugden.nl. Tevens beschikt de brouwerij over een kleine winkel waar onze bieren gekocht kunnen worden.

Matinee Concert Sloterkerk 13 mei 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 22, te Amsterdam zal op zondagmiddag 13 mei 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

Het  Mandoline orkest AMTG zal met medewerking van Tony Neef een optreden verzorgen. De bekende musical- en stemacteur Tony Neef zal het sprookje ‘Het standvastige tinnen soldaatje’ van Andersen presenteren.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie  na afloop inbegrepen. Kinderen gratis.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: 020-6157692

Slotens Politiebureautje feestelijk geopend

Na een zorgvuldige restauratie was het op donderdag 19 april 2018 zo ver: Het kleinste Politiebureautje van Nederland – nu in bezit van Stadsherstel Amsterdam – werd geopend! Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jack van der Hoek, DB-lid van stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer en adjunct-directeur van Stadsherstel Michiel van der Burght verzorgden de opening.

Sample Image
Ronald Mauer, de bevrijde boeven, gedeputeerde Van der Hoek die letterlijk
(en figuurlijk) geboeid was! en Van der Burght. (Foto: Erik Swierstra)

Eerst ontsloten zij de voordeur en daarna de indrukwekkende gepantserde deur (uit 1866) van de kleine cel. Tot hun verrassing bleken daar twee boeven, Ben Meijer en Tamar Frankfurther – de steunpilaren van de succesvolle crowdfunding, te wachten op hun bevrijding.

Handboek crowdfunding
Bij deze gelegenheid werd ook het Handboek Crowdfunding en Erfgoed (met daarin ook de Slotense ervaringen) door de gedeputeerde gepresenteerd. Naast geld ophalen vergroot crowdfunding de betrokkenheid van de (directe) omgeving bij cultureel erfgoed. Wie nieuwsgierig is, kan het handboek vinden via www.noord-holland.nl.

Goed voor Nieuw-West
DB-lid Ronald Mauer was – als altijd – zeer betrokken en memoreerde hoe belangrijk het is voor Nieuw-West dat dergelijke – door de bevolking zelf ontplooide initiatieven – van de grond komen. “Sloten was al een leuke bestemming voor toeristen en anderen om te bezoeken en dat geldt nu nog meer!” Zelf droeg Mauer bij aan de actie en ging hij afgelopen zomer in boevenpak op de foto. Wel een beetje verdiend, zo gaf hij aan. Als kind had hij lichtjes van de feestverlichting in zijn geboortedorp Elburg met een katapult kapotgeschoten… Als zoon van de groepscommandant van de Rijkspolitie had hij toen opvoedkundig even moeten brommen…

Ieder weekend open
Tot en met eind oktober is het Politiebureautje (met winkeltje/vvv’tje) op iedere zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Meer hierover leest u in een volgende Rubriek. De opbrengst gaat naar het onderhoud en beheer van het Politiebureautje.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 25 april 2018.

Vertrouwd gezellige Koningsdag op Sloten

Gewoon in Amsterdam: een kleinschalige, ouderwetse en fijne Koningsdag voor jong en oud.

 Sample Image

Lekker druk, maar niet té. Met een vrijmarkt groter dan ooit. Op de Sloterweg en het Dorpsplein deden de ééndagshandelaren dan ook prima zaken. Omdat het feest ieder jaar zo vlekkeloos loopt, lijkt het alsof het allemaal vanzelf gaat, maar dat is niet zo… Héél veel dank daarom aan de Oranjevereniging Sloten, die zich hiervoor weer met hart en ziel heeft ingezet.

Kinderen molken gratis limonade uit de oranjekoe, leefden zich uit op het springkussen, genoten van Coco de clown, maakten een ritje op één van Mandy’s pony’s en aaiden konijnen en kippen. Zo lang je wilde lekker uitrazen in de speeltuin, terwijl je ouders wat dronken. Het winkeltje in het Politiebureautje trok veel bezoekers. Hoogtepunt was uiteraard weer het ringsteken. Terwijl ‘Tulpen uit Amsterdam’ schalde bij Café Kerkzicht sloten velen deze heerlijke (droge!) dag af met een lekker biertje. Het dorp Sloten blijft een uniek stukje van onze mooie hoofdstad, waar steeds meer mensen met volle teugen van genieten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 mei 2018.

Dorpspomp Sloten gerepareerd

Na lange tijd kan iedereen weer naar hartenlust waterpompen op het Slotense Dorpsplein. De slinger zit weer vast en er is een hele lading steentjes en andere troep uit de verstopte afvoer gezogen.

 Sample Image

Producent NL Film betaalt de rekening, omdat het dorp begin april overlast ondervond van hun filmopnames. Heerlijk dat de pomp weer werkt, maar wél een dringend verzoek aan iedereen: Gooi nóoit meer wat in de afvoer en klim niet in de slinger. Spreek (jonge) bezoekers hier ook op aan! Dan kan-ie weer jáááren mee…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 25 april 2018.

Ko Kuiper draagt stokje over

Sinds de allereerste plannen in 1981 om Sloten zijn molen terug te geven is Ko Kuiper al voorzitter, steun en toeverlaat en alleskunner van en voor de Molen van Sloten.

“Het is mooi geweest”, zo vertelde Ko tijdens een gezellige vrijwilligersbijeenkomst op 22 april. Vervolgens droeg hij zijn functie over aan Mario van der Sloot, de huidige penningmeester van het molenbestuur. Uiteraard volgt hierover later meer informatie.

Uit: de Westerpost van 25 april 2018.

Informatie-avond over opknapbeurt Sloterweg

Het langverwachte groot onderhoud van de Sloterweg zal op 7 mei officieel van start gaan. Het gaat niet om een herprofilering: Het huidige wegprofiel en de ‘Slotenaartjes’ blijven gehandhaafd. Onder de grond worden de kabels en leidingen vernieuwd.

Kom op 24 april tussen 16.00 en 20.00 uur naar informatie-inloopavond in de Tuinzaal van de Molen van Sloten en stel al uw vragen. Hoe kan het bijvoorbeeld dat alleen het stuk Sloterweg tussen de Ditlaar en de Slimmeweg in de planning is opgenomen? En waarom het laatste stukje Sloterweg daarvandaan tot aan de Langsom niet? Is men dat vergeten?

Overigens, u zult wel denken “Is de gemeente niet wat laat met die inloopavond? Ze zijn allang begonnen!” Dat Liander al gestart is, brengt de gemeente in verlegenheid. Liander besloot op eigen houtje zomaar al aan de slag te gaan om een nieuwe hoofdgaspersleiding en individuele gasaansluitingen te vernieuwen. Terwijl toch écht met de gemeente was afgesproken dat ze pas in de loop van mei zouden gaan graven… Over-enthousiast zullen we het maar noemen…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 april 2018.

Denk mee over de toekomst van Sloten

De laatste tijd staat het dorp Sloten steeds meer in de belangstelling. Bewoners hebben de speeltuin nieuw leven ingeblazen waardoor veel kinderen de groene tuin weten te vinden; het winkeltje in het Politiebureautje gaat open; de IJshoeve Sloten trekt veel klanten; naast de molen zal brouwerij De 7 Deugden zijn deuren openen; en de bouw van het short-stayhotel (voor langer verblijf van buitenlandse werknemers bij grote bedrijven) aan de Ditlaar zal in de loop van 2018 van start gaan.

Vorig jaar heeft stadsdeel Nieuw-West samen met een grote groep bewoners een gebiedsplan voor het dorp Sloten opgesteld. In de gesprekken die hieraan voorafgingen, werd er duidelijk dat er bewoners zijn die ondernemende ideeën hebben voor het dorp die inspelen op kansen en uitdagingen die er nu liggen. Ideeën die ze graag zelf willen realiseren.

De gemeente Amsterdam (stadsdeel Nieuw-West) wil graag de bewoners samenbrengen om in kaart te brengen welke ideeën er zijn en welke bewoners hier actief mee aan de slag willen. Door hier in een vroeg stadium als dorpsbewoners over na te denken kunnen bewoners ervoor zorgen dat zowel de kansen als de uitdagingen positief uitpakken voor het dorp Sloten.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 9 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de speeltuin (Tuin van Sloten). Aura van Klyn zal deze avond namens het stadsdeel begeleiden. Komt u ook? Meld u dan snel aan! Er is slechts beperkt plek en we willen u op de avond zelf niet teleurstellen Aanmelden/meer informatie bij: Aura de Klyn, info@auradeklyn.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 april 2018.

Uitslag verkiezing Dorpsraad 2018

Op 21 maart hebben 326 bewoners van het landelijk gebied (16%) via internet op de Dorpsraad gestemd. Iedereen kon maximaal drie stemmen uitbrengen.

De uitslag: Sjoerd Jaasma (198 stemmen); Liesbeth Berghuis (133); Irene Hemelaar (128); Ray Kentie (121); Gerrit Oostendorp (117); Piet Renooy (94) en Wim Verdegaal (52). Volgens de statuten kent de Dorpsraad zeven zetels. Allen zijn dus gekozen.

De Dorpsraad heeft geen zetel kunnen veroveren in de stadsdeelcommissie. In het stemdistrict De Aker/Sloten/Nieuw Sloten hebben ruim 600 mensen op ons gestemd.

Uit: de Westerpost van 18 april 2018.

Zwerfkattenopvang op Sloten

Sinds kort heeft de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten zich in Sloten gevestigd. Op de hoek van de Slimmeweg en de Vrije Geer, waar vroeger schildersbedrijf Mater gevestigd was, zijn nu verschillende ruimtes voor de katten ingericht.

“Wie een zwerfkat ziet, kan dat aan ons doorgeven”, zo vertelt Edwin van den Wildenberg, voorzitter van de stichting. “Dan kijken we eerst of er een eigenaar te achterhalen is. Als dat niet het geval is, komt Jans Stroeve of een collega de kat vangen. Daarna wordt de kat onderzocht, ontvlooid, geënt en indien nodig gecastreerd/gesteriliseerd. Wilde katten worden vaak teruggezet op de voor hen vertrouwde plek waar we ze gevonden hebben. Daarna houden we in de gaten of het goed met ze gaat. Op deze manier zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk wilde zwerfkatten in en rond Amsterdam leven.

Katten die bij ons binnenkomen, doorlopen eerst een herstel- en resocialisatietraject voordat ze via het Dierenasiel weer herplaatst kunnen worden. Wij zijn dus geen asiel waar je voor een nieuwe huisgenoot terecht kunt. Van gevonden gezonde viervoeters met een chip wordt de eigenaar natuurlijk meteen gebeld! Wat dat betreft hebben we onze eerste goede daad voor het dorp al verricht met een kat van de Sloterweg, die vier dagen in een garage opgesloten had gezeten. Gelukkig was-ie gechipt!”

Contact
Als u een zwerfkat ziet of andere vragen hebt, dan kunt het best eerst bellen met 619 03 57 en niet meteen met een kat langskomen. Dan krijgt u Monique van Leeuwen, de secretaris, of een van de andere vrijwilligers aan de lijn. En… er is altijd plek voor nieuwe vrijwilligers (kantoorwerk, met de auto meerijden, katten verzorgen/resocialiseren).

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 april 2018.

Matinee Concert Sloterkerk zondagmiddag 15 april 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 22, te Amsterdam wordt op zondagmiddag 15 april 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven.

Er is een optreden van een complete groep van fluitisten die verbonden zijn aan het Koninklijk Concertgebouworkest. Dit is een uniek gebeuren. Deze musici van het KCO treden vrijwel nooit op als groep hier in Amsterdam, dus een unieke kans.

De musici zijn: Emily Beynon, Kersten McCall, Julie Moulin, Vincent Cortvrint en Mariya Semotyuk-Schlaffke.
Met als thema KONINKLIJKE FLUITEN worden er o.a. werken uitgevoerd van J.C. Bach en Debussy, de componist die honderd jaar geleden, in 1918 overleed.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie na afloop inbegrepen.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: 020-6157692

Een frisse herstart

Redacteur van deze unieke Rubriek

Ruim veertig jaar geleden was het mijn vader P. Hans, die samen met een aantal actieve bewoners, deze Rubriek in de toenmalige Slotense Badhoevese Courant begon. Sindsdien verzorgt een wisselend groepje redacteuren deze wekelijkse nieuwsvoorziening. De Westerpost biedt ons inmiddels alweer decennialang een vaste thuisbasis. Samen vormen al die Rubrieken inmiddels een prachtige geschiedschrijving over het eigenwijze en standvastige landelijk gebied van Nieuw-West.

Na een onderbreking van twaalf jaar heb ik weer de eer om deze Rubriek in de Westerpost te mogen verzorgen. Voor ik naar de toekomst kijk, wil ik allereerst Nico Jansen heel hartelijk danken voor zijn redacteurschap. Ruim vier jaar lang heeft hij ons als vrijwilliger week-in-week-uit van nieuws (en zijn soms uitgesproken meningen!) voorzien.

Vervolgens ziet u dat in deze Rubriek als vanouds weer een agenda is opgenomen. Op deze manier hoop ik zo veel mogelijk activiteiten, die plaatsvinden in het gebied Sloten-Oud Osdorp, te kunnen vermelden. Laat dus vooral van u horen als u iets organiseert.

Voortaan kunt u ervan uitgaan dat alle artikelen van mijn hand zijn, tenzij er een andere naam onder staat. Alleen wanneer ik een écht persoonlijke hartenkreet met u wil delen, zal ik mijn naam nog onderaan een artikel vermelden. Met vragen, opmerkingen, ideeën over de invulling van deze Rubriek kunt u uiteraard bij mij terecht. Gebruik daarvoor het emailadres bovenaan deze pagina.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 april 2018.

Politiebureautje wordt opgeknapt

Na de succesvolle crowdfunding is de restauratie van het Politiebureautje op Sloten nu echt van start gegaan. Dat gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, zoals je ook mag verwachten nu Stadsherstel de eigenaar van het gemeentelijke monumentje uit 1866 is.

Sample Image

Het eerste wapenfeit is al bereikt: De originele celdeur werkt weer! De deur kan weer dicht en worden afgesloten met de nu soepel werkende schuiven… Alsof het altijd zo geweest is. Uiteraard wordt de celdeur verder zo gelaten als-ie is en wordt de deur niet overgeschilderd.

Het Politiebureautje is tevens een zogenaamde leerlingwerkplaats: Ruud de Groot (werkzaam voor aannemer J.C. Nieuwenhuizen) begeleidt Whitney in een werk-/leertraject. Op deze manier kan Whitney kennismaken met het prachtige restauratievak. Ook al heeft zij nog niet zoveel ervaring, ze vindt het een prachtklus en is erg enthousiast.

Hoewel het monumentje er van buitenaf best goed uitziet, blijkt dat er toch wel veel aan worden opgeknapt. Houtrot is een van de grootste problemen… Ruud en Whitney hebben het raam er uit gehaald, dat wordt zorgvuldig opgeknapt. Het raam kan straks ook weer open, net als vroeger het geval was. Er komen historisch verantwoorde luikjes en ook de deuren worden weer in oude glorie hersteld.

Net als vroeger zal er weer een informatiekastje aan de straatkant van het pandje worden bevestigd. Daarin komt informatie over dit bijzondere monumentje, over Stadsherstel en over de openingstijden van het winkeltje. Natuurlijk volgt er ook nog een schilderbeurt.

Als alles volgens planning loopt, gaat het gezellige winkeltje annex informatiepunt, rond half april al open! Huurder Willy van der Spek is al druk bezig nieuwe babysloffen te breien, want die verkoop loopt altijd goed. De Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp doet zijn best om bij de opening ook een nieuwe set van 12 ansichtkaarten van Sloten klaar te hebben. In deze Rubriek leest u er uiteraard straks álles over!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 maart 2018.

Harry de Grebber overleden

Hij vierde het leven. Stond altijd klaar voor een gezellig praatje waarbij hij en graag en duidelijk zijn mening met je deelde… Dan kon het geen kwaad om daar even bij te gaan zitten; bij mooi weer op het zitje achter de verkooptent of anders in zijn gezellig volle woonkamer. Dat is niet meer…

Harry de Grebber, al tien jaar van weduwnaar van Henny, is op 24 februari op 89-jarige leeftijd overleden. Op 2 maart werd hij na een hartverwarmende bijeenkomst op Westgaarde gecremeerd.

Sample Image
Harry de Grebber

Harry runde jarenlang met veel enthousiasme het tentwinkeltje met mooie en lekkere spullen tegenover de Slotense speeltuin. Als meesterkleermaker produceerde hij zelf in zijn atellier boven prachtige kleding en schorten, die hij hier ook verkocht via het eigen merk Home Meed (staat voor dochter MEta en schoonzoon ED) worden. Harry is te midden van de reuring van zijn familie thuis op Sloten vredig ingeslapen. Meta en Ed Dooyeweerd gaan door met de verkoop, maar het zal toch anders zijn… Kaal…

Wie Harry mist, kan hem gelukkig nog altijd blijven zien op internet. Hij deed mee aan het interviewproject van de werkgroep Historie en vertelt in de voor hem zo gebruikelijke enthousiaste woordenvloed zijn bijzondere levensverhaal op de website geheugenvanwest.nl. “Dank je wel voor al positieve levensvreugd en gezelligheid, Harry. Nu ben je weer samen met je lieve Henny”.

Tamar Frankfurther

Zie ook: de Westerpost van 7 maart 2018.

Een hek rond garage Kuykhoven?

“Gaat er nu eindelijk wat gebeuren op het terrein van de voormalige garage Kuykhoven?”, deze vraag klinkt overal op het dorp Sloten nu er rond het pand Kuykhoven en aan de voorzijde een hek is geplaatst en er dus niet meer geparkeerd kan worden.

Aangezien ik vanaf volgende maand de redactie van deze Rubriek weer over ga nemen, heb ik deze vraag nu al ook aan Henk van Teeffelen, directeur van bouwbedrijf LEBO, gesteld.

Stand van zaken
Directeur Van Teeffelen meldt het volgende: “Zoals u wellicht weet, had LEBO een plan ingediend voor de sloop van de garage en de nieuwbouw van negen woningen. Dat plan, dat intertijd met de bewoners is afgestemd en akkoord is bevonden, staat nog steeds overeind. We gaan hier eindelijk na jaren mee aan de slag. Het plan is van dusdanige hoge kwaliteit en afgestemd op het dorp dat het ons in de crisistijd niet lukte om het plan financieel rond te krijgen.

De bouwvergunning is nog steeds geldig en is in de tussenliggende periode onveranderd aangehouden door de gemeente. Met het stadsdeel zijn wij in een afrondende fase om deze nieuwbouwontwikkeling mogelijk te maken. Wanneer dit is afgerond, gaan wij de Slotenaren vooraf collectief (en via de Westerpost) informeren en liggen de plannen ter inzage bij de gemeente. Ook de Dorpsraad zal hierbij worden betrokken.

Ter voorbereiding om de sloop mogelijk te maken, zijn wij bezig met het updaten van de onderzoeksrapporten en zal de garage binnenkort worden ontruimd. Het brede trottoir voor de garage ligt feitelijk op eigen grond. Aangezien de bouw toch stil lag, heeft iedereen hier al die tijd kunnen parkeren. Nu we echt aan de slag gaan, hebben we die ruimte zelf nodig. Daarom hebben we een hek rond de garage geplaatst.”

Uiteraard blijf ik u zo goed mogelijk op de hoogte houden en zal ik u ook informeren hoe de bouwplannen er ook alweer uitzagen.

Tamar

22 maart 2018

Kandidaten Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Sample Image

Stemmen is niet meer mogelijk, de stemming is afgesloten op 21 maart 2018.

Voor meer informatie over de kandidaten, zie: Kandidaten Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp – maart 2018

Lucht voor De Boterbloem en voor de stad

Met het unaniem aannemen van een motie is een hectisch hoofdstuk in het verhaal rond De Boterbloem afgesloten op woensdag 14 maart 2018. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond.

Overigens had wethouder van der Burg (VVD) geen moeite met de motie.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd: enerzijds een rechtzitting, negatief vonnis en hoger beroep en anderzijds heel veel steun, politieke beweging en publieke verontwaardiging. De acute situatie van een dreigende ontruiming in combinatie met een enorme solidariteit in de stad hebben het debat vervolgens op scherp gezet.

Na het aanbieden van de ruim 400 steunbetuigingen en het bezoek van wethouder Van der Burg leek er ruimte te ontstaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Groen Links heeft hierop een motie opgesteld met de strekking: “behoud is belangrijk en varianten tot inpassing moeten zorgvuldig worden onderzocht”.

In de laatste vergadering van deze raadsperiode is de motie unaniem aangenomen. Concreet betekent dit dat we met de nieuwe gemeenteraad en SADC in de komende periode aan tafel gaan om serieus te kijken naar inpassing. En dat we, zodra het weer het toelaat, zullen gaan inzaaien.

Dank voor alle steun, bemoedigende woorden en solidariteit! We zijn er nog lang niet, maar dit is  een heel belangrijke stap in de goede richting.

Zie ook: www.reddeboterbloem.wordpress.com

Biologische Zorgboerderij ‘De Boterbloem’
Lutkemeerweg 262
1067 TH  Amsterdam
E-mail: deboterbloem@kpnplanet.nl

www.deboterbloemamsterdam.nl

Matinee Concert Sloterkerk zondagmiddag 18 maart 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 22, te Amsterdam zal op zondagmiddag 18 maart 2018 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

Het mini-festival rondom J.S. Bach wordt vervolgd. Na het overrompelende en indrukwekkende optreden van de opening van dit mini-festival is er opnieuw een optreden van een aantal strijkers van het Koninklijk Concertgebouworkest. In dit mini-festival staan de Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach centraal.

Nu is gekozen voor o.a. het beroemde zesde Brandenburgse concert. Deze vrolijke en aangenaam klinkende muziek droeg Bach op aan Christian Ludwig, Markgraaf van Brandenburg. Een aanbod en geen opdracht, maar eerder te zien als een soort van sollicitatiebrief!

De altviolisten worden begeleid door klavecimbelspeler David Schlaffke. Behalve Bach staan ook Fasch, Kirsten en Telemann op het programma.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie na afloop inbegrepen.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen: concert@sloterkerk.nl of tel. 020-6157692

Geen bouwplannen voor Xenios-terrein

Hockey-vereniging Xenios gaat in 2019 naar Sportpark Sloten (Oost) verhuizen. In het verleden werd het dorp Sloten ‘wel eens’ met onverwachte nare bouwplannen van de gemeente geconfronteerd. In de wandelgangen ging men er dus al snel vanuit dat ook dit sportterrein wel volgebouwd zou worden als Xenios is vertrokken… Allerlei wilde verhalen deden inmiddels de ronde. Het was dus hoog tijd om eens grondig binnen de gemeente Amsterdam uit te zoeken of er – en zo ja welke – plannen er voor dit terrein bestaan.

Sample Image

Grondig onderzoek
Portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer, die eerder al samen met zijn collega Erik Bobeldijk, had verklaard van geen bouwplan te weten, is op onderzoek uitgegaan. Zijn conclusie: “Er zijn bij mij, de afdeling Sport en Bos van de gemeente en bij de bouw-opdrachtgevers binnen de gemeente geen plannen voor bebouwing of voor een bestemmingswijzing bekend. Het huidige bestemmingsplan bepaalt dat dit gebied gebruikt moet worden voor “sport” en “ecologie/groen”. Er zijn dus nu geen concrete plannen om hier verandering in te brengen. Echter, dit kan in de toekomst wel veranderen.”

Werkgroep Xenios
Ook al is er dus (vooralsnog) geen enkele bedreiging, het kan nooit kwaad om voorbereid te zijn voor het geval dát de gemeente er plotseling tóch anders over gaat denken. Vandaar dat de werkgroep Sloten een adhoc-werkgroep in het leven wil roepen, die een oogje in het zeil gaat houden. Ook de Dorspraad, het woonbotenoverleg (WOOS) en het naastgelegen tuinpark VAT en ondergetekenden zullen hierin bij voorkeur participeren. Als er ooit sprake mocht zijn van plannen tot een bestemmingswijziging, dan zijn we daar klaar voor en kunnen we vanaf het prilste begin van de plannenmakerij meedenken en invloed uitoefenen.

Hoe de (verre) toekomst van het terrein er ooit ook uit gaat zien, een aantal randvoorwaarden blijft wat ons betreft gelden: Er mag geen verdere verkeers-/parkeerdruk op het dorp ontstaan, de cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht Sloten moeten worden gerespecteerd en het is van belang om de Groene AS hier in stand te houden. Mocht er nieuws zijn, dan laten wij uiteraard van ons horen!

Jan Brockhoff en Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 februari 2018.

Haltebordjes en routekarton van de oude Buslijn G overgedragen

Naar aanleiding van de publiciteit in het afgelopen jaar over het ‘Kleinste Politiebureautje van Nederland’ in het dorp Sloten realiseerde de Amsterdamse tram- en buskenner en -fotograaf Frans Boom zich dat hij op zolder nog enkele bordjes had van de oude Buslijn G. Deze buslijn reed van 1925 tot 1965 van het Haarlemmermeerstation, via de Sloterweg, naar het Dorp Sloten.

Sample Image

Frans had nog twee haltebordjes en een routekarton uit 1965 in zijn bezit die hij graag ter beschikking stelde aan de Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp (Tamar Frankfurther). De haltebordjes zaten vroeger op de haltepalen bij de bushaltes. De routekartons hingen in de bus en daarop waren de diverse haltes van de buslijn af te lezen.

De bordjes vormen zo een blijvende herinnering aan de busverbinding tussen Sloten en Amsterdam. Op 1 februari 2018 vond de overdracht plaats bij de Molen van Sloten. Op de foto: Frans en Tamar met de nieuwe aanwinsten.

Foto en bijschrift: Erik Swierstra; 1 februari 2018.

Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

Uit: de Westerpost van 14 februari 2018.

Plan Akkerpark een groene corridor in een circulair bedrijventerrein

Inleiding

Sinds 1916 is de familie Hoogendam met Boerderij de Boterbloem gevestigd in de Lutkemeerpolder. Vanaf 1996 is Trijntje Hoogendam de derde generatie die er boert. Zij heeft het bedrijf omgeschakeld naar een biologisch akkerbouwbedrijf en dit later uitgebreid met zorgtaken.

Sample Image

De polder is al decennia onderwerp van stadsuitbreiding. Zoals vrijwel alle boerderijen rondom de stad, wacht nu ook de Boterbloem het lot van sluiting. In 2002 is men gestart met de bouw van Bedrijvenpark Amsterdam Osdorp, de akkers van De Boterbloem zijn toen buiten schot gebleven. Na brede steun vanuit de Amsterdamse bevolking en de gemeentelijke politiek is toegezegd dat er pas gebouwd zou worden als Lutkemeer I vol was.

De actuele situatie is dat SADC het bedrijventerrein verder wil ontwikkelen, terwijl de stad juist Biologische zorgboerderij de Boterbloem met haar akkers graag wil behouden. Dit plan, het plan Akkerpark, heeft de bedoeling een oplossing te bieden voor de ontstane situatie en geeft een beeld hoe het één en het ander kan samengaan.

Uitgangspunten
Aan het plan liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag.
1. Het behouden van de historische akkers: het kavelpatroon en zichtlijnen geven een goed beeld van de agrarische activiteiten zoals deze eind 19e eeuw rondom Amsterdam plaats vonden. Dit is nergens in de stad nog te zien, behalve in de Lutkemeerpolder.
2. Plek bieden aan biologische akkerbouwactiviteiten in de stad, uniek voor Amsterdam. Zowel wat betreft productie als educatie een grote meerwaarde voor de stad.
3. Een laagdrempelige en prikkelarme omgeving creëren aan kwetsbare Amsterdammers die letterlijk perspectief biedt door de ervaren rust en ruimte.
4. Het realiseren van een groene corridor in het bedrijventerrein die aansluit op het achtergelegen natuurgebied, Westgaarde en Tuinen van West.
5. Er is ruimte en ambitie voor een groen en duurzaam bedrijventerrein op Lutkemeer fase 2.

Maatschappelijk belang
Biologische boerderij De Boterbloem vervult een belangrijke maatschappelijke functie op het gebied van zorg, educatie en ontspanning. Kwetsbare Amsterdammers met een verslavings- of psychiatrische achtergrond kunnen dagelijks terecht voor een zinvolle dagbesteding. De Boterbloem biedt een kleinschalige, niet bureaucratische plek die door de deelnemers als veilig en rustgevend wordt ervaren. De begeleiding is op maat en sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep.

Voor kinderen is de boerderij een belangrijke plek om kennis te maken met voedselproductie en het boerderijleven, ondere andere door het organiseren van oogstdagen en kinderevenementen.

De Boterbloem stelt haar terrein en paden open voor bewoners en voorbijgangers, juist de rust en ruimte die wordt ervaren is voor de vele bezoekers de reden om naar De Boterbloem te komen.

Kortom: de Boterbloem is toegankelijk en van belang voor iedereen en vervult vele unieke en belangrijke maatschappelijke functies.

Natuurwaarde
Achter de akkers ligt een natuurstrook langs de ringvaart, mede aangelegd als compensatie voor de komst van de A5.

Deze maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het natuurgebied wordt enorm versterkt door de aanwezigheid van de akkers van de Boterbloem, zowel wat betreft de beleving als de natuurwaarde. Weidevogels kunnen ongestoord nestelen op de biologisch beheerde akkers, insecten en kleine dieren bewegen zich in de akkerranden, houtwallen en slootkanten waardoor het gebied nog diverser en dus ecologisch interessanter wordt. De lijst van waargenomen soorten in de polder is lang, juist door de verschillen in het oorspronkelijke landschap.

Bovendien loopt het Noordhollandpad, aangelegd en beheerd door Landschap Noordholland achter de akkers langs en sluit direct aan op de kavelpaden van de Boterbloem. Hiermee geeft het een groene en natuurlijke ingang naar de Tuinen van West en Westgaarde voor wandelaars.

Agrarische waarde
Akkerbouw is uniek in Amsterdam, zeker biologisch. Niet alleen vanwege de activiteit die nergens anders in de stad nog plaats vindt, maar ook vanwege de grondsoort in dit gebied: de ingepolderde klei komt elders binnen de stadsgrenzen niet voor. Doordat De Boterbloem het land al ruim twintig jaar biologisch bewerkt is een prachtige grond ontstaan: vruchtbaar en vol bodemleven. Het geplande ‘onder zand leggen’ is ecologische vernietiging.

In en om de stad worden kleinschalige stadslandbouw initiatieven gestimuleerd om mensen kennis te laten maken met voedselproductie. Het overgrote deel van ons eten komt echter niet van moestuinen maar van akkerbouwmatig geteelde gewassen. Juist de daadwerkelijke productie van (biologisch) voedsel en alles wat daarbij komt kijken, vindt bij de Boterbloem niet alleen plaats, maar wordt ook op toegankelijke wijze inzichtelijk gemaakt.

Nog meer dan nu gebeurt, kan de Boterbloem een belangrijke rol spelen in het leveren van lokale producten, denk bijvoorbeeld aan tarwe en spelt voor bakkers, gerst voor bierbrouwers of augurken voor de Amsterdamse Zure Bom.

Voorstel
Akkerpark: een pilot van vijf jaar met de intentie deze te verlengen na gebleken succes. Een uniek en innovatief concept waarin stedelijke ontwikkeling hand in hand gaat met behoud en uitbreiding van natuurwaarden, binnenstedelijke voedselproductie en innovatieve stedenbouw. Een Akkerpark voor het bedrijventerrein. Een plek waar groen, ontspanning en voedselproductie samen gaan.

Aangevuld door wandelpaden, zit- en picknickplekken worden de akkers opengesteld voor bezoekers en werknemers van het businesspark, waar en passant ook zelf geoogst kan worden. Door middel van borden en rondleidingen worden mensen geïnformeerd over voedselproductie, natuur op de akkers en het belang van biologisch beheer in het kader van biodiversiteit. Het Akkerpark is de groene component in het circulaire bedrijventerrein en kan bijvoorbeeld een plek bieden in het composteren van het organische afval van het terrein, maar tegelijkertijd ook grondstoffen leveren. Het Akkerpark kan in samenhang met het bedrijventerrein een laboratorium worden dat concreet bijdraagt aan circulaire bedrijvigheid in een geïntegreerd concept.

Op deze manier ontstaat ook ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling. Het Akkerpark blijft de plek voor kwetsbare Amsterdammers voor dagbesteding, zoals deze nu ook op de Boterbloem wordt geboden: prikkelarm, laagdrempelig en op maat.

Van de huidige akkers denken we thans ca. 8 ha te benutten voor ontwikkeling van het Akkerpark. Het teeltplan zal intensiever worden om meer teelten te kunnen laten zien en om het gebied nog aantrekkelijker te maken. Aan het einde van de akkers kan een weg worden gerealiseerd die een doorgang biedt naar het tweede deel van het te ontwikkelen bedrijventerrein. Voor de beleving en de groene corridor is het van belang dat deze weg zo min mogelijk een obstakel vormt, zowel visueel als praktisch.

Economisch
De Boterbloem is in staat om met de productie van gewassen voldoende middelen te genereren om een reguliere landbouwpacht (Tuinen van West-tarief) te betalen voor de grond die dit plan omvat. Tegelijkertijd kan zij het beheer van het recreatieve groen in het Akkerpark voor haar rekening nemen, hetgeen een substantieel financieel voordeel is voor het bedrijventerrein.

De eenmalige investering voor de aanleg van het Akkerpark – denk aan wandelpaden, bankjes, picknickplekken en informatievoorziening – neemt de Boterbloem voor haar rekening.

De multifunctionele ruimte van de Boterbloem kan daarbij van toegevoegde waarde voor het bedrijventerrein zijn als vergaderlokatie en plek voor ontmoeting. Het is echter uitdrukkelijk niet de bedoeling om een uitgebreide feest- en vergaderlokatie te realiseren. Dit om het kleinschalige en rustige karakter van de boerderij te kunnen waarborgen.

Win-win
Plan corridor heeft het doel om de ontstane impasse op te heffen en een win-win situatie te creëren voor alle belanghebbenden. Voor ontwikkelaar SADC biedt het een kans om een werkelijk innovatief, circulair en uniek bedrijventerrein te realiseren rondom een historische setting. Werknemers kunnen ontspanning vinden in het Akkerpark in lunchpauzes – maar ook voor of na het werk- een rustgevend en inspirerende wandeling over de akkers maken.

Hirmee wordt het bedrijventerrein ook een aantrekkelijkere plek voor bedrijven om zich te vestigen. Groen werkt immers rustgevend en stressverminderend.

Voor de gemeente Amsterdam blijft een belangrijke maatschappelijke functie behouden zowel wat betreft zorg als groenvoorziening. Voor veel bewoners uit Amsterdam, Badhoevedorp en Lijnden blijft een deel van de polder haar karakter behouden met de unieke beleving van akkerbouw aan de rand van de stad. En voor de Boterbloem is haar voortbestaan na 100 jaar gegarandeerd in een nieuwe setting, aangepast aan de huidige tijd en in cordiale samenwerking met nieuwe partners.

Kortom: plan Akkerpark voorziet in de effectieve combinatie en waarborging van uiteenlopende belangen (maatschappelijk, economisch, ecologisch, agrarisch, zorg, educatie en recreatie) en toont daarmee reële kansen voor nieuwe bedrijvigheid met veelzijdige meerwaarde.

Procesvoorstel
voorjaar 2018 plan doorrekenen en vaststellen
* uitwerken circulaire kansen mbt Akkerpark
* teeltseizoen 2018 doorzetten om inkomsten te behouden tijdens proces
* Gemeente Amsterdam betrekken bij planvorming
* meewerken aan bodemonderzoeken en andere noodzakelijke voorbereidingen

Bijlagen
1. Mijlpalen De Boterbloem uit: “Toekomst voor de Boterbloem” Businessplan 2011
2. Onderscheidend vermogen De Boterbloem uit: “Toekomst voor de Boterbloem” Businessplan 2011

Uit: de Westerpost van 7 februari 2018.

Politiebureautje wordt opgeknapt

Vorig jaar hebben we samen met Stadsherstel ruim 52 duizend euro opgehaald om het Slotense Politiebureautje van de gemeente te kopen. Hoog tijd voor een update.

Het Politiebureautje is inmiddels eigendom van Stadsherstel en aannemer JC Nieuwenhuizen BV (JCN) gaat het pandje restaureren. Wist u al dat Slotenaar Willem van Klooster de brandmelder gaat opknappen?

Sample Image
Aannemer Richard Nieuwenhuizen krijgt officieel de sleutel
van Stella van Heezik van Stadsherstel en Tamar Frankfurther
(namens het dorp Sloten). 

Persoonlijke band
Het eerste wat aannemer Richard Nieuwenhuizen deed, toen hij hoorde dat Stadsherstel het kleinste Politiebureautje van Nederland via ‘crowdfunding’ wilde verwerven, was geld doneren: “Mijn vader zat tijdens de oorlog kort opgesloten in de cel. Het is voor mij dus niet zomaar een gebouwtje.” Het avontuur van zijn vader in de cel van het bureautje kwam voort uit diens arrestatie omdat hij de Arbeitseinsatz ontweek. Nieuwenhuizen vervolgt: “Hij is twee keer gearresteerd en twee keer van de trein richting Duitsland gesprongen. Na de eerste vlucht was hij gewoon weer aan het werk gegaan en daarna kwam hij door een razzia in het Politiebureautje terecht. Toen het de tweede keer was gelukt om te ontsnappen, dook hij de rest van de oorlog onder.”

Leerlingenbouwplaats
Nieuwenhuizen heeft met zijn bedrijf JCN al diverse andere restauraties voor Stadsherstel op zijn naam staan. Hij vertelt: “Allemaal unieke projecten. Je weet dat je werkt aan iets wat nooit meer opnieuw wordt gemaakt.” Al die projecten zijn tegelijkertijd ook leerlingbouwplaatsen. Alleen wanneer de aannemer van de restauratie een dergelijk werk-leertraject van maakt, krijgt deze van Stadsherstel de opdracht. Stadsherstel hoopt zo het tekort aan restauratievaklui tegen te gaan. Maar, Nieuwenhuizen doet wat extra. Hij kiest er ook voor om zijn leerplekken beschikbaar te stellen aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Al werkend brengt hij hen het restauratie-ambacht bij. Zeker nu de toestroom naar bouwopleidingen verder afneemt, is dit nieuwe sociale initiatief van Nieuwenhuizen van groot belang. Daarom gaf Stadsherstel juist aan hem opdracht om het Politiebureautje op te knappen.”

Stucwerk en houtrot
Het monument in Sloten heeft geen grote ingrepen nodig. “We buigen ons onder meer over het stucwerk en gaan op zoek naar houtrot. De restauratie van de originele celdeur wordt een apart project. Die prachtige deur blijft uiteraard behouden en we gaan de deur ook zeker niet overschilderen. Hij moet wel weer goed worden inhangen en we gaan ons best doen om alle schuiven op de deur weer aan de praat te krijgen, zodat-boeven er weer goed opgesloten kunnen worden”, vertelt de zeer betrokken aannemer.

Ja, want vanaf half april kunt u weer een grote rondleiding krijgen in het kleinste Politiebureautje van Nederland met als hoogtepunt verkleed als boef op de foto in het celletje. We houden u uiteraard op de hoogte over de vorderingen.

Stadsherstel en Tamar

Uit: de Westerpost van 14 februari 2018.

Nieuw proeflokaal voor bierbrouwer 7 Deugden bijna klaar

Door: Martine de Vente

Na De Prael – die vorig jaar een tweede locatie opende aan de Hemweg – gaat ook brouwerij De 7 Deugden uitbreiden. De laatste zat al in Nieuw-West, maar was uit haar jasje gegroeid. Nu verrijst er naast de Molen van Sloten bij het oude dorp Sloten een nieuw brouwerijcomplex met proeflokaal.

Sample Image
Foto: Martine de Vente

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het dak, de opening staat gepland voor begin maart. De plek is niet toevallig gekozen. De molen trekt al behoorlijk veel publiek, dat het proeflokaal waarschijnlijk ook best interessant gaat vinden.

De 7 Deugden brouwt 16 verschillende bieren, waarvan er 7 landelijk verkrijgbaar zijn. De brouwerij krijgt een capaciteit van 40.000 liter waardoor er ruimte is voor verdere groei. De 7 Deugden werkt evenals de collega’s van De Prael met mensen die een ‘afstand hebben tot de arbeidsmarkt’. De brouwerij kreeg het geld bij elkaar voor de bouw via crowdfunding.

Van: www.dewestkrant.nl; 13 februari 2018.

De landelijke Sloterweg blijft een bomenlaan

Langzamerhand begon op te vallen dat in de bomenrij langs de Sloterweg steeds gaten vielen. Zieke bomen worden niet altijd vervangen en ook bij de zelfbouwkavels verdwijnen ze. Een slechte zaak oordeelden de Dorpsraad en Tamar Frankfurther en zij stuurden hierover een brief naar de Bestuurscommissie (zie hieronder).

Goed nieuws: De Bestuurscommissie deelt deze zorgen en nam op 20 december 2017 unaniem onder aanvoering van Gerard Molewijk van BNW81 een motie (zie bijlage) aan waarin het behoud van de bomenrijen langs de Sloterweg wordt gewaarborgd.

Sample Image
De Sloterweg met bomen. Foto: Erik Swierstra.

Brief aan de Bestuurscommissie

Betreft: Behoud bomenlaanstructuur van de Sloterweg

Geachte leden van de Bestuurscommissie,

Zoals u weet, is de Dorpsraad bijzonder begaan met het behoud van de cultuurhistorische waarden in het gebied. Die waarden kunnen zich op allerlei manieren manifesteren: in gebouwen, in water- en wegenstructuren en ook in groen. Bij de bestudering van uw plannen plannen over de nieuwbouwkavels aan de Sloterweg, zagen wij dat niet overal sprake is van herplant van bomen langs deze weg. Wij hebben toen navraag gedaan bij uw ambtenaren.

Van hen hebben wij tot onze schrik bevestigd gekregen dat de kans groot is dat er in de toekomst steeds minder bomen langs de Sloterweg zullen staan, aangezien met name Waternet hier bezwaar tegen heeft (omdat de weg formeel een binnendijk is).

Dat de weg een binnendijk is, heeft overigens in het verleden nooit tot problemen geleid. Er zijn immers geen grote waterpartijen in de directe omgeving van de weg. De Sloterweg vormt weliswaar een grens tussen verschillende waterpeilen van sloten, maar er is geen groot water met bijpassend overstromingsgevaar in de buurt. Sinds de aanleg van rijksweg A4 aan de zuidzijde en de wijk Nieuw Sloten aan de noordzijde, is de rol van de Sloterweg als dijk bovendien minder zwaarwegend geworden. Zelfs in de vorige eeuwen, toen die aanpassingen er nog niet waren, leidde de aanwezigheid van bomen langs de weg al niet tot problemen, dat is nu dus al helemaal niet het geval.

Bovendien zijn er juist ook veel experts die aangeven dat bomen een dijk juist versterken, aangezien hun wortels de grond goed vasthouden.

Uw ambtelijke organisatie geeft nog twee andere redenen aan waarom zij van mening zijn dat er geen bomen herplant kunnen worden langs de Sloterweg: er liggen kabels en leidingen en de grond zou niet geschikt zijn.

Wij begrijpen daar niets van. De grond kan zo nodig geschikt gemaakt worden door hier en daar bomengrond aan te vullen. In uw eigen Bomenbeleid 2013-2023 geeft u de ambtelijke organisatie hiertoe zelfs opdracht. Daar komt nog bij dat uw eigen Amsterdamse Ingenieursbureau gespecialiseerd is in het succesvol planten van bomen op lastigere plekken.

Al sinds mensenheugenis is de Sloterweg deze prachtige bomenlaan. Er liggen ook al heel lang kabels en leidingen. En nu zou dat plotseling niet meer kunnen en mogen? U kunt zich voorstellen dat wij ons hier als Dorpsraad tegen verzetten.

De gemeente handelt door geen bomen terug te plaatsen tegen zijn eigen vigerende Bomenbeleid 2013-2023, dat indertijd met alle zorgvuldigheid na uitgebreide inspraak is vastgesteld.

Wij citeren: “Mochten er bomen langs de Sloterweg gekapt moeten worden om de inritten naar nieuwe kavels mogelijk te maken, dan mag dit niet zorgen voor grote openingen in de laanstructuur. Bij nieuwe aanplant dienen de bomen van voldoende bomengrond te worden voorzien en goed verankerd te worden gezien de slappe veengrond.”

Dit Bomenbeleid is nu van kracht en blijft leidend. Wij gaan er dan ook van uit dat u de ambtelijke organisatie opdracht zult geven om dit beleid ook daadwerkelijk uit te voeren. Het is onzinnig dat Waternet en de andere instanties nu plotseling komen met een beleidswijziging, waarover geen democratische besluitvorming heeft plaatsgevonden. Uit uw beleidstekst blijkt dat ook bij het opstellen van het beleid reeds het besef bestond dat de bodemkwaliteit in de bermen van de Sloterweg hier en daar te wensen over laat. Vandaar dat u ook in het beleid hebt opgenomen dat er goede bomengrond moet worden gestort bij plaatsing van nieuwe bomen.

U weet dat wij als Dorpsraad ons al decennia inzetten voor het behoud van het landelijk gebied. Ook u als bestuurscommissie laat telkens weer blijken blij te zijn met onze volhardende betrokkenheid. Mede dankzij het optreden van de Dorpsraad is er sinds onze oprichting in 1963 anno 2017 nog veel behouden gebleven van het landelijk gebied.

De Sloterweg, zoals mét bomen onder andere vastgelegd door Rembrandt, vormt hierbij een belangrijke peiler. Deze unieke waarden moeten we met z’n allen beschermen. Het niet langer herplanten van bomen langs de prachtige Sloterweg zou een wezenlijke aanslag vormen op de beleving en de cultuurhistorie van het gebied.

Wij hopen dat u ons wilt bevestigen dat u zich voortaan weer aan uw eigen Bomenbeleid gaat houden, dat u de ambtenaren hiertoe opdracht zult verlenen en dat de prachtige laanstructuur langs de Sloterweg intact blijft.

Tamar

Uit: de Westerpost van 7 februari 2018.

Boerderij Welgelegen in Sloten wordt monument

Boerderij Welgelegen met stolpschuur op de Osdorperweg in Sloten is aangewezen tot gemeentelijk monument.

Het algemeen bestuur van stadsdeel Nieuw-West heeft het gebouw, dat in 1876 is neergezet, tot monument aangemerkt vanwege de representatieve bouwstijl voor die tijd. De boerderij wordt bewoond.

Sample Image
Boerderij Welgelegen aan de Osdorperweg.
Foto: Bureau Monumentenzorg.

Het is een ‘zeldzame illustratie van een boerderij gebouwd ten Zuiden van het IJ in en rond Amsterdam gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw’, aldus de subcommissie aanwijzing Monumenten.

Hallehuis
De indeling van de boerderij is gebaseerd op het Midden-Nederlandse hallehuis. Met een onderkelderd voorhuis, waar zich over het algemeen de belangrijkste kamer bevond, daarachter het zogenaamde middelhuis voor dagelijks woongebruik en daarachter de stal.

De subcommissie aanwijzing Monumenten beoordeelt of een pand, object of complex voor Amsterdam van belang is vanwege de stedenbouwkundige, architectonische en/of cultuurhistorische waarde.

Door: Het Parool 8 februari 2018

Van: https://www.parool.nl/amsterdam/boerderij-welgelegen-in-sloten-wordt-monument~a4567518/

Matineeconcert Sloterkerk op zondagmiddag 11 februari 2018

In de Sloterkerk, Osdorperweg 22, te Amsterdam wordt op zondagmiddag 11 februari 2018 om 15.00 uur een matineeconcert gegeven.

Het Bjerjozka koor (o.a. het voormalig Hermitagekoor) uit Alkmaar zal een optreden verzorgen.
Dit – niet zonder reden – jaarlijks terugkerend koor maakt een keuze uit de rijke schat van Russische liederen van o.a. Hilarion Alveyev.
Het koor staat onder leiding van de uit Rusland afkomstige dirigent Serge Latychev.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie na afloop inbegrepen.
Meer informatie op: www.sloterkerk.nl
Inlichtingen en reserveringen via email: concert@sloterkerk.nl

Natuurpark Vrije Geer wordt goed onderhouden

Aan het begin van het nieuwe jaar is het altijd leuk om even terug te kijken. 2017 was voor de beheergroep Natuurpark Vrije Geer een productief jaar: Er zijn nieuwe houtrillen gemaakt en hersteld.

De vogels en kleine zoogdieren zijn daar erg blij mee, omdat ze hierdoor extra nestruimte, beschutting en een voedselbank voor de winter krijgen. Er is ook een leuke en mooie doorkijk gemaakt bij een bank in het midden van ons natuurpark, zodat je rustig vanaf het bankje naar de vogels en ander grut kunt kijken.

Nieuwe bank

We hopen ergens volgend jaar nog een extra bank te kunnen plaatsen bij de lange brug aan de achterkant. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen door brandnetels e.d. te verwijderen.

Ook zijn de schietwilgen hier en daar weg gezaagd, zodat er meer licht en lucht op de bodem kan komen. Daardoor verwacht (en hoop) ik dat daar ook meer kruidachtigen gaan groeien in het komende jaar.

Er is flink gemaaid en dat gaf ons de gelegenheid om de boompjes, die normaal gesproken niet of nauwelijks te bereiken zijn door het riet, ook weg te zagen. Nu kan het riet weer terug komen; zij het dan op een meer bescheiden manier, om zodoende het oude beeld weer te herstellen. Ook hier dank aan de vrijwilligers!

Bijzondere viervoeters

Met drie gezonde jongen hebben de ooievaars dit jaar weer hun best gedaan. Af en toe krijgen we een bericht van een vogelaar ergens in Europa over de locatie van de jongen. Het blijft fantastisch om te lezen dat een vogel die hier geboren en getogen is, opeens opduikt in b.v. het zuiden van Frankrijk. We hopen natuurlijk dat de prachtige vogels ons volgend jaar weer verblijden met een nieuw nest.

Dit jaar waren er weer schapen en geiten op het afgesloten deel van het park uitgezet. Dat gebeurt elk jaar wel, maar deze keer hadden we een paar bijzondere exemplaren van o.a. de Nederlandse Bonte Geit, de Nederlandse Toggenburger Geit, Kempisch heideschaap en de Schoonebeeker Zwartbles.

Dit zijn allemaal oud Nederlandse rassen, die verdrongen zijn door de nieuwe veestapel. Tegenwoordig wil de vee-industrie alleen nog dieren houden, die meer melk en wol opleveren. Echter, die nieuwe rasdieren zijn gevoeliger voor het weer en andere omstandigheden, waar deze oudere rassen geen of weinig last van hebben. Dit zijn sterke dieren, die zich prima kunnen handhaven in de vrije natuur.

Bruggen en prullenbakken
We hopen dat binnenkort een aanvang wordt gemaakt met het vervangen van de bruggen, die duidelijk aan vervanging toe zijn. We staan hiervoor op de lijst van de provincie voor 2017/’18. Zij voeren deze werkzaamheden namelijk uit. Daarom kan ik ook nog niet zeggen wanneer deze werkzaamheden precies gepland staan.

Er zijn nieuwe prullenbakken gereserveerd, om de oude en beschadigde vuilnisbakken te vervangen. Omdat voor deze klus een kleine kraan nodig is, kunnen we twee vliegen in één klap slaan: we gaan het kraantje ook gebruiken om enkele flora-passages vrij te maken van riet en andere kruiden, zodat de beestjes er weer door kunnen zwemmen en lopen.

Wandelpad
Een wat grotere zaak is het verbeteren van het voetpad, door de vele regen en de hoge waterstand, is het een blubberige aangelegenheid geworden. Dat nodigt niet uit tot een wandeling… Ik ga langs de paden een geul maken waar het regenwater in kan wegzakken. Hopelijk kan het pad in de nabije toekomst ook echt opgeknapt worden, maar daarvoor zijn we afhankelijk van beschikbare budgetten…

De laatste tijd (en gezien door sommige vrijwilligers op 4 november) wordt er regelmatig een stelletje kleine bonte spechten gezien op Natuurpark Vrije Geer! Waar ze nu precies broeden, is me nog niet duidelijk, maar het gebied bevalt ze wel, want ze blijven er rondhangen. Zijn hier van harte welkom! Zo bent u weer op hoofdlijnen op de hoogte van wat zich afspeelt op het natuurpark. Als we weer op het park aan de slag gaan, zullen we dat hier aan kondigen.

Henk Damen, beheerder

Ritterlantaars overal op Sloten

“Hoe kan het toch dat er op het Slotense stuk Osdorperweg tussen de Vrije Geer en de Plesmanlaan van die grote niet passende moderne straatlantaarns staan?

Sample Image
Ritterlantaarn in Sloten. Foto: Erik Swierstra.

Eerder was immers met de gemeente afgesproken dat als het asfalt hier vervangen zou worden door dezelfde bestrating als op de Osdorperweg aan de andere kant van de Vrije Geer, dat hier ook passende ritterlantaarns geplaatst zouden worden?” Met deze vragen ging Marc Makkes van de werkgroep Sloten van de Dorpsraad naar de gemeente. Er kwam echter geen beweging in deze zaak…

Maar… tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad kwam Marc hierover in gesprek met twee actieve leden van de Bestuurscommissie, Jeroen Mirck van D66 en Gerard Molewijk van BNW81. Toen kwam het balletje aan het rollen! Een kleine twee weken later, op 24 januari 2018, heeft dit tweetal hierover al vragen gesteld in de vergadering. Daarna dienden ze een motie (zie hieronder) in, die unaniem door de hele Bestuurscommissie werd overgenomen!

Het is niet zo dat we nu kunnen verwachten dat de huidige lantaarns morgen al vervangen worden door passende ritterlantaarns, maar de eerste belangrijke stap is gezet. “Nu de politiek deze duidelijke politieke uitspraak heeft gedaan, is de kans groot dat de gemeente dit advies zal overnemen. En als het ons te lang gaat duren, gaan we eens informeren bij de gemeente hoe de planning voor de vervanging van de palen er uitziet…”, aldus Marc.

Lijkt het u ook leuk om mee te denken over uw directe woonomgeving? Binnen de Dorspraad zijn zowel op Sloten als Oud Osdorp twee werkgroepen hiermee bezig. Doet u mee? Stuur een mailtje naar dorpsloten@gmail.com.

Tamar

De motie:

Betreft Ritterlantaarns in Sloten

De bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West, in vergadering bijeen op 24 januari 2018, behandelende de kwestie inzake Ritterlantaarns in Sloten,

Constaterende dat er in Sloten veel fraaie straatlantaarns van het model ‘Ritterlantaarn’ staan, maar niet langs de Osdorperweg tussen de Vrije Geer en de Plesmanlaan.

Overwegende

– dat de bebouwing aldaar weliswaar afwijkt van die in het dorp maar voldoende historisch oogt om ook hier uit esthetisch oogpunt Ritterlantaarns te prefereren,
– dat er door het plaatsen van die lantaarns een visuele eenheid zal ontstaan.

Draagt het DB op om wegen te zoeken ten einde het vervangen van de huidige lantaarns door Ritterlantaarns op termijn te bewerkstelligen. En gaat over tot de orde van de dag.

Jeroen Mirck en Gerard Molewijk.