En de boer, hij ploegde voort

Raadsvergadering
Het was een teleurstellende raadsvergadering 19 december 2018. De oppositiepartijen Partij voor de Dieren, Bij1 en Christenunie deden hun best de raad te overtuigen van het belang van de polder en de mogelijkheden om deze te behouden of minstens de tijd te nemen dit goed te onderzoeken. De wethouder bleef echter bij haar standpunt dat bouwen noodzakelijk is in de polder en dat er voldoende gekeken is naar andere mogelijkheden.

Coalitie dient twee moties is
Twee moties kregen voldoende steun in de raad, ingediend door coalitiepartijen Groen Links, D66, PvdA en SP. De moties dragen de wethouder op om niet eerder te beginnen dan dat er reserveringsovereenkomsten zijn en om gefaseerd te ontwikkelen met als doel het zo lang mogelijk open houden van de polder omwille van biodiversiteit en klimaat.

Deze moties en het feit dat er bijna anderhalf uur gedebatteerd is over de Lutkemeerpolder en De Boterbloem geven aan dat er inmiddels wel degelijk een urgentie wordt gevoeld. Hoewel de meerderheid van de raad vasthoudt aan de noodzaak om te bouwen en veel mensen zich laten afschrikken door de mogelijke kosten die de bouw afblazen met zich mee zou brengen, is er met de moties ook aangegeven dat de verdere ontwikkeling in de Lutkemeerpolder kritisch gevolgd gaat worden.

Onderzoek
Juridisch is er ook nog het een en ander te verwachten. Raadslid Van Schijndel schreef een notitie over de corruptiezaak die zich eerder in de polder afspeelde rond de verkoop van grond aan de gemeente en de nog steeds geldende samenwerkingsovereenkomst. Zijn motie om dit verder uit te zoeken haalde het niet. De gemeente is inmiddels wel gestart met een Bibob-onderzoek. De ontwikkeling die als eerste plaats vindt is voor SEKU BV, waar de gemeente een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. De toenmalige directeur moet begin 2019 voorkomen op verdenking van corruptie. Naar verwachting zal dan meer duidelijk worden over de consequenties voor zowel de overeenkomst als de ontwikkeling.

De wethouder heeft toegezegd met ons in gesprek te gaan. Wij juichen dat toe en hebben een uitnodiging gestuurd. We hopen dat de dialoog nu alsnog tot stand kan komen.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem nr 10 – 29 december 2018

Zie ook: https://reddeboterbloem.wordpress.com