Uitnodiging Visie Dorp Sloten

Stadsdeel Osdorp nodigt u van harte uit om op woensdag 17 september 2008 aanwezig te zijn tijdens de eerste bijeenkomst voor het opstellen van een Visie voor Dorp Sloten.

Waarom een visie?
Stadsdeel Osdorp gaat het huidige bestemmingsplan ‘Dorp Sloten’ in zijn totaliteit herzien. Daarvoor is het nodig om eerst een visie voor het Dorp Sloten te ontwikkelen. Deze visie vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Stadsdeel Osdorp vindt het belangrijk te weten hoe u over de toekomstige inrichting van Dorp Sloten denkt. Als bewoners bent u immers expert op het gebied van wonen en leven in dit gebied. Daarom nodigen wij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit om het stadsdeel te adviseren bij het ontwikkelen van de visie.

Hoe gaan we te werk?
In het voortraject zijn stedenbouwkundige bureaus met expertise op het gebied van participatie uitgenodigd om een plan van aanpak presenteren aan het dagelijks bestuur en aan de Dorpsraad. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk gekozen voor bureau Bosch & Slabbers, dit bureau begeleidt het gehele participatieproces en het ontwikkelen van de Visie.

Het programma
Woensdagavond, 17 september, is er een startbijeenkomst in restaurant Syriana in De Aker. Hiervoor nodigen we u allen van harte uit. Op deze avond stellen de betrokkenen van het stadsdeel en het bureau voor landschapsarchitectuur Bosch en Slabbers zich aan u voor. Tevens lichten we uitgebreid het doel van de plannen t.a.v. Dorp Sloten toe, op welke wijze u kunt bijdragen aan deze plannen en hoe het participatieproces verloopt. Er is deze avond ruime gelegenheid om vragen te stellen.

Na deze eerste bijeenkomst gaat een groep van ongeveer 20 personen, in 4 avonden, aan het werk. Bosch en Slabbers begeleid deze bijeenkomsten. Gedurende deze avonden worden zoveel mogelijk ideeën en adviezen verzameld. Deze worden verwerkt in de visie voor Dorp Sloten. Vervolgens wordt deze visie op een vervolgbijeenkomst gepresenteerd. Hiervoor worden opnieuw alle belangstellenden uitgenodigd. Uiteindelijk wordt de visie vastgesteld door de deelraad van Osdorp.

Locatie
Als u na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd bent om deze eerste bijeenkomst voor de Visie Dorp Sloten bij te wonen of actief wilt meewerken in het vervolgtraject, komt u dan woensdag 17 september van 20.00 tot 21.00 uur naar Restaurant Syriana (voormalig Restaurant De Aker) aan de Akersluis 8. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat de koffie en thee voor u klaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Chantal de Jong op cdejong@osdorp.amsterdam.nl. of belt u 020 518 0743.

Van: www.osdorp.amsterdam.nl