Turf uit de Akerpolder – Tentoonstelling over de vervening

Zo’n honderdvijftien jaar geleden zag de Middelveldsche Akerpolder er heel anders uit dan nu. Geen MAP en geen Aker. Uiteraard. Maar wie van u weet dat er toen tijdelijk een soort moerasvlakte was? Dit kwam, doordat in de voorgaande jaren ruim drie meter veen afgegraven was om turf van te maken. Misschien hebben uw voorouders er hun kachel mee gestookt.

Over die ‘vervening’ van de Akerpolder, wordt vanaf vrijdag 22 juni in de Akermolen een tentoonstelling gehouden. Op panelen kunt u het verhaal lezen en afbeeldingen bekijken over hoe het veen is afgegraven en hoe daar turf van is gemaakt. Ook is er aandacht voor de mensen daarachter. Wie waren dat en waar kwamen ze vandaan?

U kunt een film bekijken van mensen die vroeger zelf ‘in de turf’ gewerkt hebben en die nog eens nadoen hoe dit procédé ging en een over de machine die de bagger/het veen uit het water naar boven haalde. Tenslotte zijn er ook enkele authentieke turfgereedschappen te zien.

Het onderwerp is zowel interessant voor wie er niets van weet als voor wie terug wil kijken in de geschiedenis. De tentoonstelling blijft in de molen tot eind van het jaar. Tussentijds willen we ook panelen wisselen met nieuwe informatie. We nodigen daarom mensen die verhalen, informatiemateriaal of foto’s over de vervening in dit deel van Amsterdam hebben uit om die met ons te delen. De tentoonstelling is georganiseerd door stichting Verenigde Polders onder Sloten. Dat is de opvolger van stichting De Oude Molen. Voor informatie kunt u terecht bij Marja van der Veldt (020) – 610 9554 of bij vpos@hotmail.nl

De Akermolen is dagelijks behalve maandag geopend van 10 tot 17 uur, in het weekend vanaf 12 uur. De toegang is gratis. Na of tijdens de bezichtiging bent u natuurlijk van harte welkom in de molen of op het terras om te genieten van een hapje of een drankje.

Marja van der Veldt

Uit: de Westerpost, 20 juni 2012.