‘De Tuinen van West, kroon op het werk of afscheid van het verleden’

Amsterdam krijgt een nieuw groot recreatiegebied aan de rand van de stad: De Tuinen van West. In 2020 moet het af zijn. Het Vondelpark trekt tien miljoen bezoekers per jaar, het Amsterdamse Bos zes miljoen. Zal de Tuinen van West een even groot succes worden? Het Van Eesterenmuseum organiseert er vanavond een lezing over en zaterdag een fietsexcursie.

Dwars door dit 400 hectare grote gebied loopt intussen de Westrandweg. En tegelijkertijd moeten de natuurwaarden verhoogt en recht gedaan aan de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten zoals de oude Osdorperweg en onderdelen van de Stelling van Amsterdam.

Hoe is dat aangepakt en wat blijft er bijvoorbeeld over van de erfenis van Van Eesteren. De landschapsinrichting van de Eendrachtpolder was immers zijn proefstukje voor de Noordoostpolder. Is dat binnenkort nog zichtbaar? En welke nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Komt er echt een nieuwe recreatieve vaarroute tussen Ringvaart en Sloterplas? Is er behoefte aan een evenemententerrein, wat gebeurt er met de volkstuincomplexen?

Landschapsarchitecte Femke Haccou en projectleidster Anja Nobel komen woensdagavond 20 juni in het Van Eesterenmuseum spreken over de keuzen die gemaakt moesten worden en welke uitdagingen in de uitvoering nog wachten. Aansluitend kunt u zaterdag 23 juni mee op excursie naar het gebied om het zelf te zien en beoordelen. Ooit was het gebied een veenmoeras. Vervolgens een veenweidegebied met meertjes. Na vervening en drooglegging kwam er akkerbouw. Ook de Lutkemeer werd drooggemalen. Maar het zuidelijk deel van de Osdorper Binnenpolder ontsnapte aan de vervening en behield een eeuwenoud verkavelingspatroon.

De Osdorper Binnenpolder Noord was de laatste vervening. Vanaf 1920 werd er turf gewonnen en in 1941 werd het daardoor ontstane meer weer drooggelegd. De inrichting van deze droogmakerij (ook wel Eendrachtpolder genoemd) diende als proef voor de inrichting van de Noordoostpolder (die droogviel in 1942) en is ontworpen door Van Eesteren. In de zestiger jaren werd op het oostelijke deel een sportpark aangelegd, waarvan een deel rond 1990 weer bebouwd is. In de zuidpunt liggen de volkstuinparken en in westelijke deel nadert de Westrandweg nu zijn voltooiing. De aanleg hiervan gaat samen met compenserende natuurontwikkeling en de ontwikkeling van recreatieve functies. Wordt dit een totale transformatie of zal de geschiedenis van het landschap leesbaar blijven?

Voor meer informatie en opgave, zie www.vaneesterenmuseum.nl

Uit: de Westerpost van 20 juni 2012.