Tuinen van West volop in ontwikkeling

Nieuw-West – Vorige week donderdag was er grote belangstelling voor een informatieavond over de ‘Tuinen van West’. Wat is er al bereikt en wat staat ons nog te wachten?

Door: Cees Fisser (@CehabeeF)

De zaal van het ‘Rijk van de Keizer’ was amper groot genoeg om de meer dan 100 toegestroomde belangstellenden en belanghebbenden voor de Tuinen van West (TvW) een zitplaats te bieden. Gespreksleider Frans Werter opende de avond en vroeg aan stadsdeelwethouder Groen, Milieu & Duurzaamheid, Ronald Mauer (D66), wat de TvW zo bijzonder maakt.

Mauer: “Dat ze zo dicht bij de stad liggen; een stad waar door verdichting meer behoefte ontstaat aan recreatie en natuur. En stadslandbouw. Door dat laatste staat ‘het agrarisch bedrijf’, waar ons voedsel vandaan komt, dichter bij de consument. Neem bijvoorbeeld de fruitteler: die is nu al een succes als je ziet hoeveel bewoners van verschillende komaf daar hun fruit geplukt hebben. Ik ben ook portefeuillehouder Sport & Recreatie; mensen in beweging krijgen is een belangrijk doel. In de TvW krijgen we er veel voet- en fietspaden bij. En op het evenemententerrein hebben we al diverse geslaagde festivals gehad, zoals het Windfestival en The Brave, een singer/songwriters-festival.” Mauer was blij met de hoge opkomst.

Ambitie en deelprojecten
Volgens programmamanager Astrid Vermeulen moeten de TvW in 2020 een groen recreatiegebied zijn waarin het polderlandschap herkenbaar is, dichtbij, voor heel Amsterdam en met betrokkenheid van bewoners uit de omgeving. Er is al het nodige beschikbaar gekomen: natuurgebied Lutkemeer, een struinroute, Ringvaartdijk, wandelroute over volkstuinen, Fluisterbos en natuurlijk de opvallende picknickheuvel, avonturenspeeltuin en amfitheater.
Ongewenst gebruik (racen, vernieling en vuildump) zal bestreden moeten worden. Het is de bedoeling dat ondernemers en bewoners de gebiedsmarketing gaan oppakken en het stadsdeel een stapje terugdoet.
Fruitteler Lisanne vertelde enthousiast over de verhuizing van fruitbomen uit Dronten, in maart van dit jaar. Boven verwachting doen de bomen het hier zó goed, dat ze nu al hun klanten zelf volop fruit konden laten plukken.

Ontwikkelingen
Volgens het stadsdeel moeten er nog diverse andere activiteiten en ondernemers bijkomen: bijvoorbeeld een biologisch melkveebedrijf, mogelijk ook met schapen. Langs de noordrand een wellness studio en een klein hotel (max. 30 bedden). Horeca met kanoverhuur bij de grote parkeerplaats. Een theehuis bij Tuinpark Tigeno. Op de uitkijkheuvel in het Fluisterbos komt een picknicktafel.
Tussen de TvW en Westgaarde komt een fietsbrug, die ’s nachts afgesloten wordt. Er komen twee vogelkijk-plekken. De heer De Vries (Halfweg) legt een moerasgebiedje aan, waar een openbaar voetpad doorheen komt.

Vragen staat vrij
Er was ook ruim gelegenheid voor het stellen van vragen of het aandragen van suggesties.
– Vanuit sportpark De Eendracht werd voorgesteld om een hardlooproute uit te zetten. Dat leek Vermeulen een goed plan. Of die route ook verlicht kan komen, is de vraag: in het buitengebied wil men ‘licht-vervuiling’ voorkomen om de dieren niet te storen.
– Of de Tom Schreursweg opgeknipt kan worden om sluipverkeer tegen te gaan, hangt ervan af of Rijkswaterstaat een extra afslag vanaf de Haarlemmerweg (N200) wil toestaan.
– Sommigen drongen aan op het behoud van ‘cultuur-historische’ gebouwen.
– Vanuit diverse kanten bleek er behoefte aan meer informatie en nader overleg over allerlei details.

Bomenridders
Een project dat op stapel staat, is de aanleg van een voet/fietspad op de Slibveldenweg, ten zuiden van de Osdorperweg, waarvoor subsidies verkregen zijn. Een nauwgezette inspectie van de bomen langs de Slibveldenweg (populieren) wees uit dat veel bomen in slechte staat zijn: er vallen spontaan takken uit; bomen zijn hol of rot van binnen en vormen een gevaar omdat ze gemakkelijk kunnen afbreken. Om die reden zijn al enkele bomen gekapt. De weg is nu niet veilig; er staat een hek voor. Ondanks dat er vleermuisnesten zijn aangetroffen heeft het stadsdeel toch toestemming gekregen om de bomen te kappen en er twee nieuwe rijen bomen voor terug te planten. Daarmee zal de weg er over zo’n 50 jaar hetzelfde uitzien als nu. Dat was toch tegen het zere been van menige ‘bomenridder’: “Waarom eerst de natuur weghalen, om daarna weer terug te brengen?” “Wat vindt u van de optie: er vanaf zien en het pad rustig en wild laten?” “Wie heeft er bedacht dat juist dáár een fietspad moet komen?” [Daartoe heeft de stadsdeelraad Osdorp in 2010 besloten, red.] “Kappen nou!” Tja, dat kan je op twee manieren uitleggen…
Ook ontstond discussie rond de bodemsanering die het stadsdeel op verzoek en op kosten van Rijkswaterstaat uitvoert langs de Osdorperweg, onder en bij het viaduct van de A5. Onder de naastgelegen illegaal gebouwde loods (particulier bezit) zou de grond ook vervuild zijn. Het stadsdeel heeft voor de loods al een handhavingsbesluit genomen. Maar het stadsdeel is niet bevoegd om te bepalen dat er gesaneerd moet worden; daarvoor is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het bevoegde gezag.

Vrienden van de TvW
Aan het eind van de avond sprak Mauer de hoop uit dat er – net zoals bij het Rembrandtpark en het Sloterpark – ook een netwerk van belangstellenden ontstaat, bijvoorbeeld als ‘Vrienden van de Tuinen van West’. Verder begreep Mauer uit deze avond dat veel bewoners zich betrokken voelen met het gebied en dat daarvoor dus meer communicatie, onder andere dit soort avonden, nodig is. De weerstand tegen de bomenkap langs de Slibveldenweg neemt hij mij.
Tot slot merkte Mauer op dat “het vinden van evenwicht bij de verder inrichting van het gebied” de belangrijkste opgave zal zijn.

Uit: de Westerpost van 1 oktober 2014.