Nieuw wegdek Joris van den Berghweg

De afgelopen twee weken is de Joris van den Berghweg over een lengte van ca. 100 meter van een nieuwe wegdek voorzien, nl. het gedeelte tussen de Osdorperweg en de Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg.

Vervanging was hard nodig, omdat zowel de klinkers als de betonnen bermranden in de loop van de jaren behoorlijk van hun plaats waren verschoven.

En dan blijkt maar weer hoe een weg in een drassig laagveengebied zoals in Oud Osdorp te lijden heeft van het vele en zware verkeer dat hier dagelijks passeert. De weg vormt een belangrijke schakel voor verkeer naar de talrijke volkstuinen, sportvelden en de tuinstad Geuzenveld, waaronder veel doorgaand verkeer dat liever niet de Troelstralaan neemt als verbinding tussen Osdorp en Geuzenveld.

Na het aanbrengen van de nodige bermversteviging en een compleet nieuw wegdek is het gedeelte over de Osdorpervaart hopelijk weer voor lange tijd in conditie om het vele verkeer te kunnen weerstaan.

Uit: de Westerpost van 1 oktober 2014.