Topdrukte voor Slotense bouwplannen

Zeven projecten stonden 1 oktober 2018 in de spotlight. Over drie projecten leven veel vragen over de status. Hierbij duidelijkheid:

Project Garage Kuykhoven
Veel (omwonende) Slotenaren en de werkgroep Sloten zouden graag zien dat Lebo hun alternatieve bouwplan omarmt en dit samen met hen gaat uitwerken. Dit Slotense alternatieve bouwplan past prima in het Beschermd Dorpsgezicht en bestaat uit kleinere en goedkopere steegwoningen. Helaas lijkt het er (nog) niet op dat Lebo hiertoe bereid is. Een stedenbouwkundige van de gemeente geeft aan wat de huidige status van dit project is: “Het plan dateert uit 2009 en voldoet aan het toenmalige beleid, voordat Dorp Sloten een Beschermd Dorpsgezicht werd. Omdat zij in 2009 voor dit plan een conceptaanvraag hebben ingediend, geldt die status nog steeds en hebben zij het recht om het plan in te dienen. Let wel, als er bezwaren en zienswijzen op het plan komen, zullen wij als gemeente het leidende beleid hanteren en het plan opnieuw beoordelen. Dit is bij Lebo ook bekend.”

Hotel locatie Syriana
Er bestaat al langere tijd een plan om restaurant Syriana af te breken en hier een groot hotel te bouwen. Hierover zegt de stedenbouwkundige: “De ontwikkelaars van Syriana mogen (binnen de huidige contour van het pand) binnen het bestemmingsplan een hotel realiseren als er voldoende draagvlak voor is. Nu geldt er wel een Hotelbeleid waaraan hun plan moet voldoen. Hierover zijn zij met de afdeling Hotelbeleid in gesprek. Wij weten nog niet wat de stand van zake daarvan is. De grootte van het hotel staat ook nog niet vast. De ontwikkelaar toonde op 1 oktober het plan dat geldt als uitgangspunt/concept. Dit is door de gemeente nog niet vastgesteld of al akkoord bevonden.”

Op de website van de gemeente staat over het Hotelbeleid het volgende: “Nieuwe initiatieven worden alleen in behandeling genomen als buurtbewoners zijn geconsulteerd en er een plan ligt op het gebied van sociaal ondernemen. Daarnaast is een duurzaamheidstest vereist. Deze eisen komen bovenop de bestaande criteria: concepten worden onder andere getoetst op verbinding met de buurt, vernieuwing binnen de hotelsector en de hoeveelheid andere hotels in de omgeving.”

Halve Maen
Dit karakteristieke pand waar al meer dan 100 jaar een cafĂ©/restaurant zetelt, blijft behouden. Volgens het concept-plan komt er een restaurantfunctie (lunchroom?) terug met woningen en (alweer) shortstay-appartementen (waarvoor wel draagvlak op Sloten moet bestaan). De stedenbouwkundige over dit project: “De Halve Maen is nog niet verkocht. De initiatiefnemer die het conceptplan presenteerde, is eerst aan het onderzoeken wat er mogelijk en haalbaar is voor deze plek voordat de daadwerkelijke koop bekrachtigd wordt.” Slotenaren hebben contact gehad met een andere projectontwikkelaar, die het pand wil kopen, opknappen en er een pannenkoekenrestaurant in wil vestigen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 oktober 2018.