Sloterwegrotonde onveilig voor fietsers

De Sloterwegrotonde is sinds de vernieuwing bijzonder onveilig voor fietsers. Fietsers hebben niet langer voorrang en de nieuwe verkeerssituatie is onoverzichtelijk.

In de nieuwe situatie heeft de rotonde twee banen gekregen. Fietsers moeten via aparte fietspaden voorrang geven aan gemotoriseerd verkeer. Er gaat veel verkeer over deze rotonde. Daardoor moeten fietsers in de praktijk lang wachten om over te kunnen steken. Heel soms stopt er een auto, maar dan kan het goed zijn dat de auto in de baan ernaast wél met 50 km doorscheurt. Dit is erg onveilig.

Als fietser ben je dan vogelvrij; deze week al drie keer gehoord van verschillende buren dat ze bijna zijn aangereden. Het eerste (scooter)ongeluk is helaas al realiteit. Het is nu wachten op een ernstig ongeluk waarbij een fietser/scooter wordt geschept. Om die gevaarlijke toestand te ontwijken en niet al te lang stil te hoeven staan, rijden fietsers nu steeds vaker weer (zonder bescherming!) over de rotonde met het autoverkeer mee. Dat is tenminste net zo gevaarlijk.

Hoe kan dit gebeuren? De Sloterweg behoort immers tot het Hoofdnet Fiets van de gemeente Amsterdam. De oude situatie met een fietsstrook op de rotonde en voorrang voor fietsers was veel veiliger. Ook nu moeten fietsers weer voorrang krijgen.

Familie Wakkerman (bewoners Sloterweg).

Uit: de Westerpost van 10 oktober 2018.