Toekomst voor de Oeverlanden

Nieuw-West – Naast zeer lokale politiek krijgt de Stadsdeelcommissie ook te maken met Grootstedelijke projecten, waarbij de gemeente Amsterdam, te weten: B&W én de Gemeenteraad bepalen wat er gaat gebeuren.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Tijdens de vergadering op 3 juli 2018 kreeg de SDC een presentatie van senior stedenbouwkundige, Maurits de Hoog over Grootstedelijke plannen voor het ‘Groot-Amsterdamse Bos’. Oftewel: het Amsterdamse Bos, inclusief de Oeverlanden aan de noordzijde van de Nieuwe Meer plus de strook ten noorden van de A4 tot aan de Sloterweg!

Sample Image
Vier thema’s over ontwikkeling van de Oeverlanden.
Bron: presentatie 3 juli 2018.

In het gemeentelijk beleid ‘Koers 2025’ zijn gebieden in Amsterdam gezocht waar nog ruimte is voor woningbouw. De Oeverlanden worden daarin als laatste optie genoemd, nadat elders in de stad al 100.000 nieuwe woningen gebouwd zullen zijn – met de aantekening, dat de groeiende stad ook behoefte heeft aan groen voor recreatie.

Niet als, maar wanneer?
Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Amsterdam, samen met de huidige gebruikers van het gebied, gekeken welke kansen er zouden zijn (voor Amsterdam) om het gebied van de Oeverlanden intensiever te gaan gebruiken. Er zijn vier thema’s onderzocht: natuur, sport, wonen & werken en cultuur.

* Bij het thema Natuur is gedacht aan betere bereikbaarheid (openbaar vervoer) en het beter ontsluiten voor fietsers. Er moeten meer bewoners (vooral uit Nieuw-West) voor recreatie gebruik kunnen maken van het gebied. [NB. op de huidige halte die Bus 69 nu nog heeft bij de Oeverlanden, wordt met de komst van de Westtangent niet meer gehalteerd; CF] Uit een enquête via internet is gebleken dat ouders met kinderen de Oeverlanden nu mijden, vanwege het cruisegebied. De Hoog heeft contacten gelegd met het COC en de politie om te kijken wat er op korte termijn gedaan kan worden.

* Ook als men denkt aan kansen voor Sport, denkt men als eerste aan het toegankelijker maken van het gebied. Vooral het ‘Rondje Nieuwe Meer’ is een veel gehoorde wens: een doorgaande fietsroute vanaf de landtong naar het Amsterdamse Bos en/of een verbinding vanaf de zijde van Badhoevedorp. Wat betreft sportparken – zoals het Sportpark Sloten – schijnt er een ontwikkeling te zijn van gesloten parken, naar open parken, waarbij sport en recreatielandschap in elkaar over gaan.

* Bij Wonen en Werken denkt men aan ontwikkelingen ten noorden van de A4 in relatie tot het doortrekken van de N|Z-lijn naar Schiphol. Ook denkt men aan een extra NS-station (Anderlechtlaan of Huizingalaan). In oude leegstaande bedrijfspanden hebben zich inmiddels veel kleine bedrijven gevestigd. Met woningbouw ten noorden van de A4 zou het gebied kunnen uitgroeien tot een “poort en aanjager van kansen en ontwikkelingen”. Er wordt zelfs gedacht aan een tram naar de Oeverlanden. In het Schinkelkwartier (tussen Schinkel en Rieker Businesspark) is plek voor 10.000 nieuwe woningen.

* Op het gebied van Cultuur is men ervan uitgegaan, dat alles wat er nu in het Amsterdamse Bos en de Oeverlanden groeit en bloeit, in feite het werk is van wat mensen daar hebben aangelegd (Amsterdamse Bos v.a. 1931). Een idee is: een nieuw natuurhistorisch museum in de Oeverlanden. Verder zouden kunstenaars de gelegenheid moeten krijgen op met ideeën voor het gebied te komen, met in het achterhoofd dat Amsterdam 750 jaar bestaat in 2025. Een voorbeeld is een zelf-varende pont tussen de kop van de landtong en het Amsterdamse Bos.

Al met al leek het er bij de presentatie op, dat de vraag “Wat als” (de gemeente gaat ontwikkelen) niet relevant meer is. De huidige gebruikers moeten zich vooral instellen op de vraag “Wat wanneer” (de gemeente vraagt om input voor ontwikkeling).

Plannen en daarna uitvoeren
Dat de ontwikkeling eigenlijk al begonnen is, bleek uit de stelligheid waarmee De Hoog zei dat de SDC de komende 4 jaar te maken zal krijgen met plannen voor een concreet project, dat over 4 jaar kan worden uitgevoerd. Althans, dat is de verwachting als de nieuw benoemde Amsterdamse Wethouders de resultaten tot nu toe zullen bestuderen. Welke rol onze SDC krijgt bij dit Grootstedelijke project is nog niet duidelijk.

Mustapha Daher (PvdA) was/is in elk geval van mening dat nieuwe ontwikkelingen alleen tot stand mogen komen met instemming van de organisaties die nu belangen hebben in de Oeverlanden.

Sarah Biddle (GroenLinks) ondersteunt het vergroten van de recreatieve waarde van het gebied, maar wees er tegelijkertijd fijntjes op dat in gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur – zoals de Oeverlanden – geen nieuwe bebouwing mag komen. Zij steunt de initiatieven die bewoners(groepen) zijn gestart voor (zelf)ontwikkeling van het gebied.

Een bewoner – die bij uitzondering het woord kreeg – pleitte voor een goede nul-meting waarbij ook de huidige waarde van het gebied bepaald wordt. De voorzitter van de Vereniging De Oeverlanden Blijven, Liesbeth Stricker, voegde daar nog aan toe dat de VDOB een boekje heeft uitgegeven met daarin 2500 plant- en diersoorten die in de Oeverlanden voorkomen.

Meer info: www.amsterdam.nl

Uit: de Westerpost van 18 juli 2018.