Duurzaam bomenbeleid bij Eigen Hof

De leden van Eigen Hof (Sloterweg 1173), dat op oorspronkelijk laagveen ligt, kiezen voor een landschap herstellend bomenbeleid.

Voortaan worden inheemse bomen met robuuste eigenschappen geplant. Zo kunnen oerkrachten de meer kwetsbare aanplant op de tuinen blijven beschermen.

Dit beleid is een reactie op de toenemende water- en windbelasting in het na-oorlogse bomenbestand, waarvan vooral de laatste paar jaar nogal wat bomen gesneuveld zijn.

Bovendien is dit ook goed voor een gezonde bodem- water- en luchthuishouding en krijgen de flora en de fauna zo meer kansen. Het met vier duurzame stippen bekroonde tuinpark maakt deel uit van de ecologische Hoofdgroenstructuur De Groene AS en is overdag tot 1 november vrij toegankelijk.

Hein van Leeuwen

Uit: de Westerpost van 18 juli 2018.