Toekomst Sportpark Sloten

Op dinsdag 7 november 2017 kwamen omwonenden en andere belangstellenden naar het sportpark voor een informatie-avond.

Tijdens een presentatie van de gemeente werd er tot hun teleurstelling vooral gesproken over de invulling van het park zelf. Maar, waar men eigenlijk meer belangstelling voor had, kwam niet aan de orde of bleef hangen, omdat de aanwezige ambtenaren dáárover niets wisten.

Omwonenden klagen over geluidsoverlast. Evenementen, die nu al op het park worden georganiseerd, produceren veel lawaai. Nu blijkt dat de gemeente zomaar toestemming geeft voor twee grote en vijf kleinere festiviteiten per jaar. “Met die basdreunen trillen wij ons huis uit”, aldus onaangenaam verraste Slotenaren.

Een ander punt van zorg betreft de toekomstige verkeerssituatie
Vraag is wat er gedaan wordt om de veiligheid van (veel jonge) fietsers te waarborgen. “Hoe moet dat als de hoofdingang aan de kant van Anderlechtlaan zit?”, “Hoe zit het dan met de ontsluiting?” en “Wordt de rotonde met de Sloterweg – Westtangent! – wel veilig voor fietsers straks?”

Ook de vraag over de verkeerscirculatie vanaf de toekomstige auto-ingang aan de Anderlechtlaan roept vragen op: “Komt er daar een doorsnijding van de middenberm, of moet je helemaal via de rotonde onder de A4 door terugrijden naar Nieuw Sloten?” Veel vragen, waar nog geen antwoord op kwam. Maar, de vragen zijn genoteerd en de ambtenaren komen erop terug. Kortom: wordt vervolgd!

Uit: de Westerpost van 15 november 2017.