Bestuurs Commissie (BC) positief over behoud en herstel arbeidershuisjes

Op de vergadering van de bestuurscommissie vorige week woensdag 22 november 2017 bleken alle fracties voor het plan voor behoud en herstel van de arbeidershuisjes op Sloterweg 711-715.

Vooral het feit dat een deskundige restauratie-architect heeft gesteld dat deze huisjes voor een bedrag van zo’n € 1750, ex btw per vierkante meter zou kunnen worden opgeknapt en goed bewoonbaar gemaakt.

Dit type landarbeidershuisjes komt langs de Sloterweg eigenlijk niet meer voor, deze categorie agrarisch erfgoed krijgt slechts zelden een monumentale en dus beschermde status. Niettemin is het ensemble van boerderij Zomerlust, boerderij De Bijweg, de arbeidershuisjes en het achterliggende “Wilde Bos”, samen met het landhuis Riekerstaete en het Siegerpark een dermate waardevolle herinnering aan de agrarische geschiedenis dat dit in haar geheel het waard is om te bewaren voor het nageslacht.

Kijk je op de overzichtkaart van Amsterdam dan valt op dat gemeentelijke of rijksmonumenten praktisch allemaal binnen de Singelgracht liggen. Ten westen van de Schinkel en Kostverloren vaart, dus de voormalige geannexeerde gemeente Sloten, zijn bijna geen monumenten. Het dorp Sloten is recent de status van beschermd dorpsgezicht toegekend, maar de Sloterweg valt daarbuiten en telt momenteel geen monumenten. De agrarische geschiedenis is een blinde vlek voor beleidsmakers.

Naast behoud en herstel van de arbeidershuisjes zou het plan voor een paar zogenaamde zelfbouw-kavels van de baan zijn. De bestaande open ruimte en lege kavels blijven daardoor, iets dat bijdraagt aan de sfeer en het karakter van de middeleeuwse weg. Ophoging van het maaiveld kan achterwege blijven, waardoor de Sloterweg hier nog duidelijk herkend kan worden als dijk en waterkering. De weg ligt fors boven het Riekerpolder-maaiveld.

De wegsloot hoeft hier bij de arbeidershuisjes niet gegraven te worden omdat deze hier nooit geweest is. De molensloot loopt achter het kavel van de arbeidershuisjes langs en buigt dan pas af naar de Sloterweg. Dit detail laat de kaart van 1650 al zien. Elders langs de Sloterweg zijn de wegsloten wel gedempt, bijvoorbeeld tussen de Johan Huizingalaan en het Christoffel Plantijnpad, aan de noordzijde. Het zou mooi zijn als hier de sloten in oude luister hersteld worden.

Behoud en herstel van de landarbeidershuisjes en de directe omgeving kan gezien worden als een monument van de Sloterweg, een middeleeuwse verbinding die al 8 eeuwen de route tussen Kennemerland en Amstelland vormde.

Bedevaartpad naar de Nieuwezijdskapel, waar het mirakel van Amsterdam in 1345 gevierd werd. Tevens moet het gezien worden als een eerbetoon aan Jan Rijnierse, overleden in 1954. Hij heeft op het einde van zijn leven na zware juridische strijd tegen de gemeente Amsterdam gedaan gekregen dat voortgaande afbraak van de Sloterweg gestuit is.

Momenteel vinden hier uitgebreide werkzaamheden aan de waterleiding plaats waardoor het doorgaande verkeer is gestremd. Dit is een uitgelezen kans om ter plekke rustig te kunnen kijken.

Nico Jansen

Uit de Westerpost van 29 november 2017.