Tamar Frankfurther – Vrijwilliger van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp (5)

Wegomlegging A9 door Badhoevedorp

Wie zich verdiept in de activiteiten van de familie Frankfurther en van Tamar in het bijzonder is in feite ook bezig met een stukje geschiedschrijving. Om recht te doen aan de vele onderwerpen en de beperkte ruimte op de pagina, heeft de redactie daarom besloten om er een serie artikelen in interviewvorm van te maken.

Deel 1 was een wat meer algemene introductie, in deel 2 de eerste activistische stappen van Tamar, in deel 3 haar aandeel in de acties rond het Weilandje Vrije Geer. Vorige week de Cultuurhistorische Verkenning van Sloten en het Bestemmingsplan Dorp Sloten. Nu de wegomlegging in Badhoevedorp.

De campagne voor het verplaatsen van de A9, de snelweg die Badhoevedorp nu nog doorsnijdt, was een enorme klus waar veel personen en organisaties zich voor hebben ingezet. Hoe kwam iemand uit Sloten op het idee om zich daar ook tegenaan te bemoeien?

In eerste instantie ging het mij helemaal niet om die omlegging. Waar het eigenlijk om ging in 2001 was het ontstaan van plannen die een bedreiging vormden voor landelijk Osdorp. Onderdeel van die plannen was dat landelijk Osdorp niet alleen doorsneden zou worden door de Westrandweg, maar ook zou worden opgezadeld met een enorm klaverblad (de ‘Parkstadafslag’) en een aanvoerweg naar het centrum van Osdorp. Mijn acties waren dus gericht tegen dat klaverblad.

Van wie waren die plannen?
Onder meer van het toenmalige DB van stadsdeel Osdorp. Zij wilden dat heel graag, maar het zou het einde van het landelijk gebied betekenen. Niet alleen voor de bewoners van het landelijk gebied en het behoud van de cultuurhistorie vond ik het belangrijk me hier tegen te verzetten, ook voor alle bewoners van Nieuw West. Want zij hebben recht op groene recreatie dicht bij huis. Als dat klaverblad er was gekomen waren de Tuinen van West wel héél minimaal geworden.

Maar wat heeft dat met de A9 te maken?
Het schrappen van het klaverblad had nogal wat consequenties voor de structuur van de wegen, waaronder de A9. Al snel bleek dat ook de dorpsraad van Badhoevedorp hier (al heel veel jaren!) mee bezig was en nu kans zag om die vermaledijde snelweg eindelijk rond Badhoevedorp te kunnen leiden. We hebben elkaar gevonden en goed samengewerkt. Ik was de vertegenwoordiger uit Amsterdam en heb vooral een flinke rol vervuld bij de politieke besluitvorming (gemeente Haarlemmermeer en de provincie). Een grote en enthousiaste groep vrijwilligers aan de andere kant van de Sloterbrug zorgde voor alles er omheen. In oktober 2005 was het groot feest: het besluit was gevallen: de A9 ging om! De dorpsraad Badhoevedorp is er tot op de dag van vandaag (en nog veel langer) druk mee, omdat de omlegging veel ruimtelijke gevolgen heeft voor Badhoevedorp.

Deze serie artikelen begon als een afscheidsartikel. Maar je bent best nog actief. Noem je dat een ‘afscheid’?

Ja, het is wel een afscheid van de Dorpsraad. Het is nu even wat drukker, omdat de voor het dorp Sloten belangrijke beleidsnota’s nu toevallig allemaal tegelijk in inspraak zijn. Ik laat nu op persoonlijke titel van me horen. Zo blijf ik mijn opgedane kennis en ervaring inzetten voor het dorp. Als al die beleidsnota’s (bestemmingsplan, reclamenota, welstandsnota) zijn aangenomen, wordt het weer rustiger. Ik blijf me dan nog bezighouden met de Groene AS, het Natuurpark Vrije Geer en de historie van het gebied. Verder hou ik een oogje in het zeil. Het zal je niet verbazen: ik kan niet anders!

Tot zover deze serie artikelen over Tamar Franfurther, met dank voor haar medewerking. De naam Frankfurther zal volgend jaar wel weer vaak vallen. De dorpsraad is bezig met de voorbereidingen van het feest ter ere van het 50-jarig bestaan. Daar hoort een stukje geschiedschrijving bij en dan kun je simpelweg niet om de Frankfurthers heen.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 17 oktober 2012.