Strijd tegen afval naast containers op Slimmeweg in volle gang

Na járenlange overlast en heel veel klagen is het de nieuwe gebiedsbeheerder van Sloten gelukt om de overlast bij het afvalpunt op de Kop van het dorp Sloten nu echt goed aan te pakken.

Zoals te verwachten was, is het probleem hier hardnekkig en niet zomaar verholpen.

Handhavers in burger hebben vooral ondernemers op de bon geslingerd die afval uit hun busjes naast de containers dumpten. Ook als ze vol zijn, is het niet toegestaan om afval naast de containers achter te laten.
Maak in dat geval meteen een melding. Breng het naar een ander afvalpunt of neem het – helaas – toch  maar weer terug mee naar huis.

Intensieve gemeentelijke samenwerking
Om het afvalpunt op de Slimmeweg zo netjes mogelijk te houden, werken drie gemeentelijke afdelingen – onder coördinatie van de gebiedsbeheerder – nauw samen. De afdelingen ‘Afval en grondstoffen’ (zorgt voor verwijderen grof vuil en leegt de ondergrondse containers), ‘Stadswerken’ (leegt de prullenbakken en veegt) en de afdeling ‘Handhaving’ gaven in de afgelopen maanden al volop prioriteit aan dit ernstig vervuilde Slotense afvalpunt. Uiteraard houdt deze locatie hun aandacht.

Afval naast containers wordt zwerfafval
Als er afval naast de containers wordt geplaatst, is dat niet alleen vervelend omdat het een bende wordt rond de containers. Als het een puinhoop is, trekt dit ook nóg meer afval aan. Bovendien waait dit afval alle kanten op. Als het even verderop ligt, dan verandert het van naam en wordt het ‘zwerfafval’. Rond het afvalpunt Sloterweg / Slimmeweg ligt dat overvloedig in de bermen en sloten. De vrijwilligers van de werkgroep ‘Sloten Schoner’ hebben het er iedere week druk mee, maar het levert ook veel extra werk op voor de gemeente. 

Handhaving deelt boetes uit
De gemeente heeft in de afgelopen periode veel rommel opgeruimd bij het afvalpunt. Handhavers in burger hebben urenlang bij het afvalpunt gepost. Dat leidde in die periode al tot 72 waarnemingen en 40 proces-verbalen van illegaal gedrag (vooral het plaatsen van afval naast de containers). 

Vaak bedrijfsafval
De handhavers zagen dat er relatief vaak groot bedrijfsafval met busjes werd gebracht. Zij kregen boetes tot 750 euro opgelegd. Het viel op dat bestuurders van deze busjes die kwamen aanrijden meteen al rechtsomkeert maakten toen zij zagen dat er gehandhaafd werd. Deze gecoördineerde actie werkt dus ook al preventief.

Onderzoeksresultaten worden gebruikt
De gemeente maakt van dit afvalpunt een voorbeeldproject. De opgedane kennis kan dan ook gebruikt worden op andere overlast gevende locaties in Amsterdam. De gebiedsbeheerder: “De afdeling Handhaving maakt een analyse van de gegevens uit de proces-verbalen. Afhankelijk van hun bevindingen wordt vervolgens besloten of deze bestuurlijk worden ingebracht via het management van het stedelijk beheer. Wij als ambtenaren voeden het bestuur alleen met informatie. Het is vervolgens aan de politiek om te besluiten óf  en zo ja, wát men hiermee wil doen.”

Waterbedeffect naar andere afvalpunten?
Omdat de gemeente nu eenmaal niet alles tegelijk aan kan pakken, wordt het vizier vooralsnog vooral gericht op het afvalpunt bij de Slimmeweg. “Daar blijft de gemeente zo veel mogelijk doorgaan met opruimen en handhaven”, zo laat de gebiedsbeheerder weten. “Het kan zijn dat deze actie een waterbedeffect heeft op het afvalpunt op de hoek van de Osdorperweg even verderop. Als bewoners merken dat de vervuiling en overlast daar toenemen, dan hoop ik dat ze daar meldingen over indienen bij de gemeente. En: Is de glascontainer bijvoorbeeld vol, zet je flessen er dan alsjeblieft niet naast. Neem ze weer meer terug naar huis of breng ze naar een ander afvalpunt. En doe een melding dat de glasbak vol is.

Het lijkt soms misschien soms net alsof de gemeente niets met die meldingen doet, maar dat is niet zo. Wij doen ons best. Het is voor ons – ook in het belang van deze casus – heel belangrijk om te weten wat voor effect dit heeft op dit andere afvalpunt in de buurt en mogelijk op andere afvalpunten verder weg. Melden heeft áltijd zin. Doen!”

Tamar Frankfurther; 11 juni 2022.