Straks overal betalen voor parkeren – behalve op Sloten?

Op 17 november 2022 maakte de gemeente Amsterdam bekend van plan te zijn om in 2024 betaald parkeren overal rónd Sloten te willen invoeren op maandag t/m zaterdag tussen 9 en 19 uur voor 1,60 euro per uur.

Vraag is: Wat gebeurt er als men straks alleen op Sloten nog gratis kan parkeren? 

De blauwe parkeerzones tonen het gebied waar betaald parkeren al eerder is ingevoerd. De uitbreidingen van het betaald parkeren staan in het rood en geel aangeduid. Sloten (behalve de parkeerplaats bij de Sloterwegrotonde) en bijna heel Oud Osdorp vallen dus buiten de nu voorgestelde betaalzones. Oud Osdorp ligt waarschijnlijk net wat te ver van de plekken waar in de toekomst betaald moet worden, maar Sloten ligt ‘om de hoek’ van De Aker en Nieuw Sloten, op de Osdorperweg geldt immers al decennia een (niet gehandhaafd) parkeerverbod…

Angst voor waterbedeffect?
Het wordt een lastig dilemma voor de Slotenaren. Iedereen wil het liefst dat het parkeren voor hemzelf (en zijn bezoek) gratis blijft, maar wat gaat er gebeuren als er ‘om de hoek’ in Nieuw Sloten en De Aker wél betaald moet worden? Krijgt het dorp dan niet juíst te maken met een enorme parkeerdruk overdag? Tijdens de inspraakprocedure, die duurt tot en met 20 januari 2023, kunnen ook Slotenaren hun mening geven. Sommigen vinden: “Nee, hier mag het betaald parkeren zéker niet ook worden ingevoerd! Prima voorstel om Sloten er buiten te laten.” Anderen staan er anders in en zeggen “Als er óveral rónd het dorp betaald parkeren wordt ingevoerd, dan hebben we geen keuze. Doe het dan ook maar hier.”

Parkeerdruk Sloten overdag lager
Dat de gemeente in bijna heel Nieuw-West maar niet op Sloten (en Oud Osdorp) betaald parkeren wil invoeren, komt doordat de parkeerdruk hier overdag lager is. Sloten staat vooral ’s avonds vol auto’s, maar op die momenten gaat het nieuwe parkeerbeleid juist niet gelden. Als de Slotenaren zouden willen dat het op Sloten ook ingevoerd zou gaan worden, dan moeten bewoners voor hun eerste parkeervergunning 70,90 euro per jaar gaan betalen. Op een bezoekersvergunning mag bezoek (maximaal 150 uur per kwartaal) voor 0,56 euro per uur parkeren. Voor mantelzorgers en bedrijven gelden aparte tarieven. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Keuze aan Slotenaren
De discussie onder de Slotenaren over het al dan niet dan meteen ook maar invoeren van betaald parkeren op het dorp laaide, na het bekendmaken van dit voornemen, meteen fel op in de diverse groepsapps. Stadsdeelcommissielid Monique van ’t Hek (D66) stelde deze zorgen aan de orde in de stadsdeelcommissievergadering van 22 november. Zij verzocht portefeuillehouder Nazmi Türkkol om de Slotenaren actief hierbij te betrekken en aan henzelf de keuze te laten voor het al dan niet invoeren van betaald parkeren in hun dorp. Türkkol pakt dit signaal op.

Ervaringen uit Oud Osdorp
Landelijk Osdorp werd al eerder geconfronteerd met de invoering van betaald parkeren en dichtbij gelegen nieuwbouwwijken. Sinds in Buurt 10, de Suurhoffstraat en omgeving, parkeren niet langer gratis is, parkeren bewoners uit die wijk massaal langdurig op de parkeerplaatsen van sportpark De Eendracht. “De sportverenigingen hebben hierdoor minder parkeercapaciteit op trainingsavonden en in de weekenden met wedstrijden. Het is dus logisch dat ze daar straks ook betaald parkeren gaan invoeren. Zo rukt het betaalspook steeds verder op, zelfs in landelijk Osdorp…”, laat Oud Osdorper Hans de Waal desgevraagd weten.

De blauwe parkeerzones tonen het gebied waar betaald parkeren al is ingevoerd. De uitbreidingen van betaald parkeren staan in het rood en geel aangeduid. Sloten (behalve de parkeerplaats bij de Sloterwegrotonde) en bijna heel Oud Osdorp vallen dus buiten de nu voorgestelde betaalzones. Oud Osdorp ligt waarschijnlijk net wat te ver van de plekken waar betaald moet gaan worden, maar Sloten ligt ‘om de hoek’ van De Aker en Nieuw Sloten, op de Osdorperweg geldt immers al decennia een (niet gehandhaafd) parkeerverbod…

Tamar Frankfurther; 19 november 2022.