Groot onderhoud aan Groene AS-eilanden langs Zwarte Pad

De provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS, die loopt tussen de Ringvaartdijk en woonwijk De Aker, is bijna 30 jaar oud en toe aan een grondige opknapbeurt.

Op 7 december 2022 geeft de gemeente tussen 16 en 20 uur aan alle belangstellenden in Theehuis de Akermolen uitleg over de werkzaamheden, die buiten het broedseizoen worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat bedreigde dieren weer kunnen overleven op de 12 eilandjes, moeten de meeste bomen, die hier spontaan zijn gaan groeien, gekapt worden.
Foto: Erik Swierstra.

Voor bedreigde soorten
De werkzaamheden zullen daarom pas in het najaar van 2023 kunnen beginnen en in het voorjaar van 2024 gereed zijn. De gemeente gaat de twaalf eilanden herstellen. Hierdoor kunnen zij weer hun bedoelde rol kunnen gaan vervullen om bedreigde diersoorten zoals de waterspitsmuis, noordse woelmuis en ringslang te helpen overleven. Ook het vlonderpad langs de eilanden wordt gerepareerd.

Bomen en compostlaag weghalen
De eilanden zijn hier in de jaren ’90 aangelegd als nat onderdeel van de Groene AS. Dit ecolont verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Ook Natuurpark Vrije Geer maakt er deel van uit.

Om de bedreigde dieren te helpen overleven, moeten de eilanden weer veel natter worden. Oorspronkelijk bestonden ze uit nat rietmoeras, maar door een wildgroei aan nieuwe bomen en de vallende bladeren zijn de eilanden zo droog geworden dat ze nu begaanbaar zijn. Dat was nooit de bedoeling.

Daarom gaat de gemeente de meeste bomen kappen en de compostlaag, die is ontstaan door de vallende bladeren, weghalen. Zo komt er ruimte voor rietland en kan de zon weer het omringende water verwarmen. Daar kunnen dan weer waterplanten gaan groeien, die het zuurstofgehalte gaan verhogen. Door dit alles worden de waterpoelen weer aantrekkelijk voor amfibieën om zich voort te planten.

Tamar Frankfurther; 26 november 2022.

Zie ook: Bomen en compostlaag weghalen