Sloterbrug afsluiten?!

Hoe maken we de Sloterbrug, op korte termijn, veiliger voor fietsers? Met die vraag bekeken raadsleden van Nieuw-West en de gemeente Haarlemmermeer de verkeerssituatie op en rondom de brug over de Ringvaart. Is afsluiten van de brug die het dorp Sloten met Badhoevedorp verbindt, met uitzondering voor voetgangers, (brom)fietsers, openbaar vervoer én nood- en hulpdiensten, de enige oplossing?

Door: Cees Fisser (@CehabeeF)

Op initiatief van Tanja Kronenberg (PvdA), brachten raadsleden van die partij en de SP uit stadsdeel Nieuw-West én van partijen uit Haarlemmermeer een bezoek aan de Sloterbrug. Zij werden vorige week tijdens de ochtendspits vergezeld door (stadsdeel)wethouders, de verkeerspolitie en verkeerskundige ambtenaren. Ook ervaringsdeskundigen, (lees: betrokken bewoners, red.) waren vertegenwoordigd. Aanleiding is (het gevoel van) onveiligheid voor fietsers, dat deels veroorzaakt wordt door de vele ‘bijna-ongevallen’ bij de brug. Het doel van Kronenberg was: op korte termijn – het liefst binnen enkele weken, hooguit enkele maanden – de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren!

Theorie en praktijk
Wie de verkeerslichtenregeling ter plaatse bekijkt, ziet dat ‘op papier’ de verkeersstromen goed van elkaar gescheiden worden: snelverkeer in één richting over de brug en voor fietsers vaak een eigen ‘groenlicht-fase’ om over te steken. Maar de regeling, met alleen al drie aanvoerroutes aan de kant van Badhoevedorp, is zo complex dat de wachttijd voor (brom)fietsers kan oplopen tot 4 à 6 minuten, of langer, als streekbussen met voorrang worden afgewikkeld. Ook de wachttijd voor snelverkeer is lang, zeker bij een hoog verkeersaanbod richting Badhoevedorp. Dit leidt in de praktijk tot het negeren van het rode licht en ‘spookrijden’ (dat Kronenberg op video had vastgelegd). Hierdoor gaat de beoogde verkeersveiligheid geheel verloren. De situatie voor fietsers wordt zelfs onveiliger, omdat zij niet meer kunnen vertrouwen op hun veilige ‘groenlicht-fase’.

Mogelijke oplossingen
Na het bezoek ter plaatse, werd de bijeenkomst voortgezet als werk-ontbijt in het Kuiperijmuseum naast de Molen van Sloten. Hier werden ideeën voor oplossingen op een flap-over gezet. Daarna werd iedereen gevraagd zijn of haar voorkeur kenbaar maken, door oplossingen van hun 1ste-, 2de- en 3e-keus te voorzien.

Als eerste uit de peiling kwam (ook bij een gewogen gemiddelde met 25 punten, red.) het voorstel dat al in 2005 door een extern bureau geadviseerd was: ‘verbreding van het trottoir tot aan de onderbroken stippellijn op de brug, met een fietsstrook op hetzelfde niveau als het trottoir, om zo de fietsers fysiek te scheiden van het snelverkeer’. De verkeerskundige van Haarlemmermeer uitte grote twijfels bij deze oplossing: Als (brom)fietsers bij een uitwijkmanoeuvre van het verhoogde deel op de rijbaan belanden, kunnen heel gevaarlijke situaties ontstaan! Stadsdeelwethouder Ronald Mauer (D66) en zijn verkeerskundigen gaan de suggestie bespreken met hun collega’s van Haarlemmermeer. Ook is instemming van de busmaatschappij nodig. Mauer: “De vraag is: kunnen bussen bij een veel smallere rijbaan nog veilig over de brug?” Een tijdelijke maatregel, door de fietsstroken met gele lijnen op de rijbaan af te bakenen, zou waarschijnlijk “3 weken voor de verkiezingen” uitgevoerd kunnen worden.

De tweede maatregel die hoog scoorde (23 punten) was “handhaving van 8 tot 10 uur”. Zowel door Nieuw-West als Haarlemmermeer wordt nagegaan hoe vaak de politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en verkeersregelaars de ‘verkeerslichtregeling kunnen afdwingen’. Om teleurstelling te voorkomen zei Mauer er meteen bij, dat “zo’n intensieve handhavingperiode alleen tijdelijk zal zijn, omdat ongevalscijfers niet uitwijzen dat het er zo gevaarlijk is”. Hierna werd de bijeenkomst abrupt beëindigd, omdat de geplande eindtijd (10 uur) was bereikt.

Afsluiten Sloterbrug
Er was dus geen tijd meer om aandacht te schenken aan het voorstel dat op de derde plaats uit de peiling kwam (17 punten): ‘Afsluiten van de Sloterbrug – in de ochtendspits – voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en (brom)fietsers, het openbaar vervoer en de 112-nood- en hulpdiensten’. Het aldan-niet doorgaande autoverkeer, kan omrijden via de T206 bij Lijnden.

Wellicht dat deze oplossing óók nader onderzocht moet worden, en het is de vraag of deze maatregel op voldoende draagvlak kan rekenen…

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2013.