Politieschool Sloten wordt gesloopt

Of toch niet? Het lijkt erop dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren op het terrein van de voormalige politieacademie aan het begin van de Sloterweg. Woningbouw Corporatie De Alliantie begint op zaterdag 12 oktober aanstaande met de eerste fase van de verkoop van de vrije kavels op het terrein.

Het gaat om de kavels 2 t/m 16 aan de westkant van het plan dat gepresenteerd wordt onder de naam ‘Route1066’. Deze titel is ‘geleend’ van het project ‘Route 10/66’ van het Artemis hotel, schuin aan de overkant. In het hotel zijn kunstexposities georganiseerd met kunstenaars uit het postcodegebied 1066.

Het gaat in deze fase om kavels waarop de koper zelf een huis kan bouwen. Op bijgaand kaartje kan men zien hoe de kavels zijn gesitueerd. Ze zijn gelegen aan de kant van het Christoffel Plantijn(fiets)pad en grenzen aan het water.

Voorkeur
Personen die zich in een eerder stadium hadden aangemeld als geïnteresseerde kunnen tot 2 oktober hun voorkeur voor een kavel aangeven. Men mag, op volgorde van voorkeur, meerdere kavelnummers opgeven. Bij meerdere geïnteresseerden voor eenzelfde kavel vindt er loting plaats.

Na de toewijzing van de kavels ontvangt men een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek op zaterdag 12 oktober tijdens de Woonbeurs Nieuw-West in theater de Meervaart aan het Osdorpplein. Tijdens dit gesprek wordt de aankoopprocedure verder toegelicht kan men een optie op de kavel nemen.

Tijdpad Fase 1
Voor 12 oktober 2014 wil de alliantie minimaal 10 kavels verkocht hebben. Ondertussen zijn er nog wat hobbels te nemen, zoals een definitief goedgekeurd bestemmingsplan, financiering van de afzonderlijke projecten etc. Zodra dat allemaal rond is gaat de Alliantie de grond bouwrijp maken en kunnen de eigenaren van de kavels beginnen met de realisatie van hun “droomhuis”. De kop van dit artikel is dus wat voorbarig want de sloop van de bestaande bebouwing gaat dus nog wel even duren. Toch betekent dit wel dat de makers van de populaire jongeren televisieserie Spangas binnenkort moeten gaan uitzien naar een andere locatie voor hun Spangasius College.

Fase 1 betreft maar ongeveer iets minder dan de helft van de totale oppervlakte van het terrein. De rest van het terrein wordt aangepakt in Fase 2. Daarover later meer.

Dure grap
Wie het idee heeft om op die locatie zijn of haar droomhuis te gaan bouwen moet financieel van goede huize komen. De kavels zijn peperduur, niet in de laatste plaats door de erfpacht. Even een cijfervoorbeeld.

De kavels verschillen nogal in prijs, maar een gemiddelde van 257.000 euro v.o.n. is reëel, daar komt bij een erfpacht (50 jaar vast) van 85.000 euro plus de BTW van 18.000 euro, samen 360.000 euro. Gemiddeld dus en dan moet je nog beginnen met bouwen.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 2 oktober 2013.