Slotense oude huisnummers

De gemeente Sloten was tot 1921 zelfstandig en had een eigen systeem van huisnummering met een letteraanduiding per wijk. Dus niet per straat.

Op het dorp Sloten is de oude nummering met de letter A hier en daar nog zichtbaar. Ook in de Jacob Marisstraat en Theophile de Bockstraat zijn de oude huisnummers met de letter H nog zichtbaar.

Erik Swierstra heeft afgelopen zomer een rondgang langs de resterende bebouwing van de voormalige gemeente Sloten gemaakt en alle nog zichtbare oude huisnummers geregistreerd en gefotografeerd.

Hij publiceerde hierover (in twee delen) een informatief en rijk-ge├»llustreerd (met oude plattegronden) artikel vol wetenswaardigheden. “Waar zijn deze oude nummers nog zichtbaar?” “Uit welke elf (!) wijken bestond de gemeente Sloten?” De antwoorden hierop vindt u in het artikel ‘Oude huisnummers en wijkletters van de gemeente Sloten‘.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 september 2019.