Herinrichting Osdorperweg

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) zet zijn strijd voort tegen de herinrichting van de westelijke helft van de Osdorperweg (Oud Osdorp). Volgens de KOO verliest de landelijk historische weg straks zijn karakter en wordt de weg niet veiliger door de herinrichting.

Hans de Waal: “De nieuwe situatie nodigt uit tot meer autoverkeer. Het geplande vrijliggende fietspad zal bij iets meer drukte gebruikt gaan worden door de overige tweewielers met alle risico’s voor de fietsers en voetgangers. Handhaving hierop is nagenoeg onmogelijk.” Op 25 juni 2019 sprak de KOO in bij de stadsdeelcommissie en pleitte voor strikte handhaving om de bestemmingsverkeer-weg ook ├ęcht autoluw te maken.

Daarop hield portefeuillehouder Erik Bobeldijk een betoog, waarin hij zaken beweerde die volgens de KOO “uit de lucht leken te zijn gegrepen”. Daarom hebben zij hem twee dagen later een mail gestuurd met zo’n 50 inhoudelijke vragen over zijn beweringen. Omdat “het akelig stil bleef”, stuurde de KOO op 22 juli en weer op 8 september een herinnering waarop tot op heden iedere reactie van Bobeldijk uitbleef. Zij vragen nu ook om “het project stil te leggen tot er duidelijkheid is en genoeg begrip en goedkeuring van de direct omwonenden”.

Europese gelden?
De brief met 50 vragen, een petitie tegen deze herinrichting, meer dan 40 persoonlijke kritische mails/bezwaarschriften van direct omwonenden ten spijt, de gemeente laat even niets meer van zich horen. Het blijft voor de klankbordgroep een groot raadsel waarom de gemeente toch zo halsstarrig en tegen beter weten in lijkt vast te houden aan deze peperdure herinrichting van de westelijke helft van de weg. Mogelijk speelt er een Europese subsidie voor vrijliggende fietspaden een rol bij de financiering van dit groot onderhoud.

De KOO vreest dat, net als bij het betaaldparkeren-besluit, het DB zich niets aantrekt van de bewoners, het advies van de stadsdeelcommisie naast zich neerlegt en het plan doordrukt. “Gevolg: een racebaan als het rustig is en in drukkere perioden stilstaande auto’s en dus voor de zwakkere verkeersdeelnemer levensgevaarlijke weg. En dat terwijl er betere en goedkopere oplossingen denkbaar zijn voor de gehele osDORPerweg, waarbij ook het historisch en landelijk karakter behouden blijft.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 september 2019.