Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XI

Zeven zinloze (?) drempels op de halve Sloterweg

De verwachtingsvolle blijdschap over de komst van zeven drempels met een 30 km-regime op de helft van de Sloterweg was helaas van korte duur.

Op 24 februari 2021 begon men met de werkzaamheden. Maar, zodra de gemeente de hekken drie dagen later had verwijderd, was de Sloterweg metéén weer de voorkeursroute voor het doorgaande verkeer naar de A4. Het aantal voertuigen lijkt nog niet erg afgenomen en de automobilisten rijden nog even snel!

Sloterweg met zinloze dure drempels. Foto: Tamar Frankfurther.

De zeven drempels vormen kennelijk geen reden voor het grootste deel van het doorgaand verkeer om een andere route te kiezen en zelfs nauwelijks of niet om vaart te minderen. Aan weerszijden van de drempels is zoveel ruimte over dat men prima kan ‘slalommen’ over het lagere deel van of zelfs langs de drempels. De gemeente heeft wonderlijk genoeg niet voorzien dat men tijdens het ‘creatief ontwijken van de drempels’ fietsers snel over het hoofd ziet en de bermen kapot rijdt.

Het is dan ook niet verbazend dat de redactie van deze website direct na het openstellen van de Sloterweg veel teleurgestelde en boze reacties ontving met deze strekking: “Wat een zinloze dure investering, die de Sloterweg alleen maar onveiliger maakt… Ik snap niet hoe de gemeente na al die jaren alleen maar met déze actie komt. Hoe zit het nu eigenlijk met de inspraakprocedure voor ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’, die afgelopen november is begonnen?” En: “Volgens de aannemer gaan er zo dooien vallen”.

Ook al zou er permanent gehandhaafd worden of men niet 30 km/uur niet overschrijdt, dan blijft deze situatie zeer gevaarlijk voor fietsers. Men rijdt immers over de fietssuggestiestroken om de drempels te ontwijken. Foto: Tamar Frankfurther.

Geef ook uw mening
Zet u ook uw vraagtekens bij deze zeer beperkte uitvoering van het totale tijdelijke maatregelenpakket? Laat dat dan aan (het DB van) de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en de wethouder weten. Onderaan dit artikel vindt u hun emailadressen.

Race ook virtueel mee over de Sloterweg!
Er heerst vooral onbegrip onder Slotenaren en fietsers die ‘gewoon’ veilig over het Hoofdnet Fiets willen fietsen: “Hoe kan dat nou? Neemt de gemeente het gevaar voor fietsers op de smalle Sloterweg dan helemaal niet serieus?”

Ook de werkgroep Sloten van de Dorpsraad voelt zich in zijn hemd gezet door de gemeente. Een proef op de som: met een veel te hoge snelheid van boven de 65 km/uur over de weg kun je met een gemiddelde personenauto gemakkelijk zonder vaart te verminderen óver of lángs de drempels. Ook slalommen rond de drempels gaat heel gemakkelijk. Bewoners hebben dit vastgelegd in filmpjes. Via deze link kunt u het korte ritje van een halve minuut meemaken!

En via deze link ziet u hoe het er uitziet vanuit het gezichtspunt van de argeloze voorbijganger of via deze link vanuit dat van een andere automobilist.

Drempels makkelijk omzeilen
De gemeente had kunnen weten dat het aanleggen van deze zeven drempels als geïsoleerde maatregel geen soelaas zou bieden bij oplossing van de urgente problematiek op de Sloterweg. Immers, de drempels zijn in het midden weliswaar 7,5 cm hoog, maar de drempelvorm is 1,9 meter breed. Met een gemiddelde personenauto, met een wielbasis van 1,8 meter kun je dus gemakkelijk de hogere delen van de ‘druppel’ omzeilen. De breedte tussen de drempel en de zijkant van de weg is ook ongeveer 1.9 meter. Daar kan men ook met hoge snelheid eenvoudig langs, zonder de berm te raken. En wie een bredere auto heeft, pakt gewoon de berm mee. Geen probleem… Dat men dan ook over de fietssuggestiestrook rijdt, maakt niet uit. Dat deed men immers vóór de aanleg van de drempels ook al. Het gevaar voor het langzame verkeer is dus in plaats van verminderd juist toegenomen door deze onvolledige tijdelijke maatregelen!

“Dit is beter voor mijn auto”
Het is logisch dat automobilisten deze drempels, die officieel voor 30 km/uur-wegen zijn gemaakt, op deze manier omzeilen. “Je zou wel gek zijn als je jezelf kwelt door midden over de drempel te rijden. En dat is ook niet goed voor mijn auto”, vertelt een automobiliste, die naar eigen zeggen al sinds ze vijf jaar geleden in De Aker is komen wonen, “deze leuke route altijd gebruikt om snel naar de A4 te rijden”.

En nu? Hoe gaat het nu verder? De werkgroep Sloten weet het ook even niet meer. Het lijkt erop dat de gemeente deel 2 van de afgesproken tijdelijke urgentiepakket zomaar ‘vergeten’ is. Nu wordt ook nóg duidelijker dat zo spoedig mogelijk het verkeersvolume drastisch omlaag moet: de drempels werken pas echt als er paaltjes naast de drempels komen. Dat is waarschijnlijk ook gevaarlijk voor de fietsers zonder aanvullende maatregelen, maar bovendien zal het verkeer zonder nadere maatregelen vastlopen.

Al 40 jaar onderzoek naar oplossingen
De in november 2020 gestarte inspraakprocedure is zonder enig officieel bericht blijkbaar stilgelegd. Wethouder Sharon Dijksma heeft begin december nog schriftelijk bevestigd dat het de bedoeling was om na de inspraak in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te nemen over het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ en de uitvoering “zo mogelijk nog vóór de zomer” gereed te hebben. Deze planning staat ook zo op de gemeentelijke website. Hoe het met de voortgang staat? Geen idee!

Het lijkt erop dat de gemeente nu opnieuw onderzoek gaat uitvoeren naar alternatieve oplossingen, die bij eerder onderzoek in de afgelopen 40 (!) jaar al naar de prullenbak zijn verwezen… Blijkbaar waren de duizenden reacties uit heel Nieuw-West in de consultatieronde over het Autoluw-plan niet voldoende, want het schijnt zo te zijn dat het stadsdeel nóg meer mensen wil laten meepraten over dit plan. Dat het dan vooral gaat om automobilisten die de Sloterweg als verlengde oprit naar en afrit van de A4 gebruiken, die dus niet blij zullen zijn elektronische afsluiting voor doorgaand verkeer, staat nu al vast.

Als je een zo brede maatschappelijke discussie over ieder Autoluw-plan organiseert, weet je van tevoren dat de meerderheid tégen is… Het is een raadsel waarom de gemeente hieraan duur gemeenschapsgeld zou willen besteden. Zeker, omdat in het College-akkoord afspraken staan over het voorrang geven aan fietsers in de openbare ruimte en het autoluw maken van de stad door verschuiving van doorgaand verkeer naar het Hoofdnet Auto.

We geven niet op
Het klinkt allemaal wat hopeloos… Maar, we hebben in het landelijke gebied vaker voor dergelijke ‘uitdagingen’ gestaan. Dorpsraad en werkgroep Sloten geven niet op! Er móet gewoon een fietsveilige en leefbare Sloterweg komen zónder grote stromen doorgaand autoverkeer naar de A4, A9 en de A10. En dit mag niet ten koste gaan van Nieuw Sloten.

De enige manier voor de gemeente om écht een einde te maken aan deze onacceptabele situatie is door snel het reeds ingezette inspraaktraject over het goed uitgedachte plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ voortvarend af te ronden en zonder bestuurlijke lafheid te kiezen voor een autoluwe Sloterweg en Laan van Vlaanderen.

Laat van u horen!
Het zou mooi zijn wanneer de wethouder Verkeer en de heren en dames politici van de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad van velen horen wat hun mening is over deze zeer gedeeltelijke tijdelijke maatregelen op de Sloterweg en het schijnbaar stilleggen van de inspraak over het plan ‘Autoluw’. Daarom aan degenen die zich aangesproken voelen het verzoek om een mail te sturen naar de wethouder Verkeer, de heer Egbert de Vries via deze link.

* Naar de Commissie Verkeer van de gemeenteraad via: commissieMLW@amsterdam.nl.
* Naar de stadsdeelcommissie van Nieuw-West: stadsdeelcommissie.nieuw-west@amsterdam.nl
* en de portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk: e.bobeldijk@amsterdam.nl.

Via onze Nieuwsbrief blijft u uiteraard op de hoogte.

Tamar Frankfurther, 1 maart 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/