Sloten geen oprit voor A4

Sloten pikt het niet langer. Meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal door Sloten op weg naar, of terug van de A4 leiden tot onaanvaardbare verkeersonveiligheid, luchtvervuiling en congestie. De bewoners vinden het onacceptabel dat – terwijl de gemeente spreekt van “Amsterdam Autoluw” – het autoverkeer dagelijks door het dorp gestuwd wordt over wegen die daar totaal ongeschikt voor zijn in plaats van over het Hoofdnet Auto geleid te worden.

Vanochtend zijn ze in actie gekomen. Vanavond spreekt de werkgroep Sloten in bij Stadsdeel Nieuw-West, waar “Amsterdam Autoluw” op de agenda staat.

Spandoek boven de Sloterweg nabij het Sportpark Sloten; 15 oktober 2019.
Foto: Tamar Frankfurther.

Na tientallen jaren dagelijks toenemende aantallen auto’s door het dorp zijn de Slotenaren het goed zat. Vanochtend in de ochtendspits hebben zij één van de wegversmallingen die de gemeente vorig jaar zomaar liet verwijderen voor een half uur in ere hersteld. Binnen de kortste keren liep het verkeer vast over de volle lengte van de Sloterweg en aansluitende wegen als Vrije Geer en Ditlaar. “SLOTEN GEEN OPRIT VOOR A4!” luidt het over de weg gespannen spandoek. De in gele en oranje hesjes gestoken Slotenaren bezien grimmig het effect van hun eerste actie.

“Als de gemeente niet snel een eind aan deze wantoestanden maakt, moeten we maar meer van dit soort prikacties gaan voeren” zegt een bewoner die normaal gesproken nooit op de barricaden staat. “Uit de nieuwe borden op de Sloterweg en de brief die we daarover kregen, blijkt dat ze er bij de gemeente niets van snappen”, zegt een andere Slotenaar. “Op de lánge termijn komt er misschíen een knip zodat alleen nog bestemmingsverkeer mogelijk is!” “Misschien en op lange termijn” voegt iemand honend toe: “Dat wordt dus niks!”

In het Stadsdeel Nieuw-West wordt vanavond het beleid “Amsterdam Autoluw” van de Gemeente Amsterdam besproken. Het zit de bewoners meer dan dwars dat hun dorp als afvoerputje van het verkeerssysteem functioneert.

Hoofdnet Auto en Hoofdnet Fiets zijn er niet voor niks Volgens de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is de ongehoorde toename van het verkeer door Sloten niet alleen het gevolg van ‘nieuwe’ woonwijken als Nieuw Sloten en De Aker, maar wordt dit vooral veroorzaakt door de manier waarop het doorgaand verkeer hier wordt gereguleerd. In plaats van dat het autoverkeer over de daartoe aangewezen routes over Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg wordt geleid, belast men willens en wetens Sloten. De wegen in Sloten zijn daar absoluut niet geschikt voor of geschikt te maken. Je kunt elkaar op de oude dijkweg met aan weerszijde sloten niet passeren zonder fietsers of voetgangers de berm in te drukken. En dan te bedenken dat de Sloterweg tot het Plusnet Fiets hoort!

Vreemd genoeg heeft de gemeente op het Hoofdnet Auto allerlei doorstroming remmende-maatregelen getroffen, zoals wegversmallingen en stoplichten. Aan de andere kant zijn doorstroming bevorderende maatregelen getroffen bij Sloten: het weghalen van wegversmallingen, de bouw van een zogenaamde turbo-rotonde halverwege de Sloterweg en een dubbele rotonde bij de kruising Plesmanlaan / Vrije Geer. Een verdubbeling van het autowegdek over de nieuw geplande Sloterbrug is eveneens gericht op een grotere doorstroming door Sloten. De weg door Sloten is nu reeds voor 15.000 automobilisten dagelijks de snelste weg naar Amsterdam en naar bijna alle bestemmingen in Nederland, afgezien van Alkmaar, Haarlem en Den Helder. Dat is de uitkomst van berekeningen uit het in opdracht van de werkgroep uitgevoerd onderzoek.

Vertegenwoordigers van de werkgroep Sloten zullen langs deze lijnen vanavond inspreken op de Commissievergadering van het Stadsdeel Nieuw West. “Sloten Autoluw”, is daarbij het parool.

Persbericht – Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 15 oktober 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/