Sloten 70 jaar bevrijd

Dinsdag 5 mei 2015 organiseerde de Dorpsraad in de speeltuin van Sloten een brunch met muziek en voordracht om samen de bevrijding te vieren. De Westerharmonie blies er stevig op los met veel klassieke nummers uit die tijd, van Amerikaanse of Engelse origine. De weergoden waren ons welgezind de eerste paar uur, zodat we het eten goed lieten smaken in de open lucht, maar tegen enen sloeg regen en hagel tegen de ramen.

Gelukkig is er een ruime accommodatie binnen zodat ieder een daar een goed heenkomen kon vinden. Daar hield Wout Dreschler een voordracht met historische foto’s uit de overgangsperiode van begin mei tot eind juni 1945. Een aantal dorpelingen, waaronder zijn vader, kassier/bankier van de Boerenleenbank aan de Sloterweg 919, het hoofd van de school aan de Osdorperweg, de plaatselijke politieagent, en anderen, hadden zich verenigd in een afdeling van de Binnenlandse Strijdkrachten. Dit was niet een strijdorganisatie maar bedoeld voor handhaving van orde en rust na het einde van de bezetting. Door het wapenstilstandsverdrag tussen de geallieerden en de Duitsers werd de rol van de BS sterk beperkt.

Na 5 mei hebben de mensen van de BS in ons gebied zich bezig gehouden met het aanhouden van ‘foute’ Nederlanders. Deze werden opgesloten in een schuur achter de voormalige tramremise. De leden van de BS kwamen veelal voort uit het verzet. In tegenstelling tot Badhoevedorp is daar in onze omgeving niet heel veel sprake van geweest. Dat valt ook wel te verklaren uit de toenmalige geografische situatie van het polderland, weinig wegen en op strategische punten de aanwezigheid van Duitsers met luchtafweergeschut, of inkwartiering in de dorpen.

Wout Dreschler beschrijft de situatie op de Boerenleenbank als een soort waarnemingspost, aan de achterzijde van het huis dat aan de zuidzijde van de Sloterweg stond, ter hoogte van waar nu de Anderlechtlaan kruist, had men een vrij uitzicht naar het zuidwesten, over de Riekerpolder richting Schiphol. Dat bood een blik op de luchtoorlog en begin mei 1945 op de voedseldroppings op Schiphol. Een interessante voordracht die volgend jaar ook in boekvorm wordt uitgebracht.

De Dorpsraad heeft een prachtige viering van 70 jaar bevrijding georganiseerd, door veel mensen bezocht, gezellig, en goed van eten en drink en. Passend bij de aard en karakter van deze dag.

Een ander project is dat van Pim Ligtvoet die later deze bevrijdingsdag een presentatie hield in Nieuw Sloten. Hij zoomt in op het leven van de gewone bewoner van stad en land van Amsterdam-West gedurende de bezetting. Over de vele slachtoffers die vielen in die jaren. Ook over het drama van de enkele joodse bewoners hier, bijvoorbeeld de familie Meijer, die tot vlak voor de oorlog de slagerij in de Dorpsstraat hadden. Of een telg van de Van der Broek-familie, van de latere supermarkt, die voor een kleinigheid door de Duitsers wordt afgevoerd en nimmer terugkeert. Hiervan zal eind dit jaar een publicatie verschijnen.

Nico Jansen.

Uit: de Westerpost van 20 mei 2015.